Asylsøker (35) dømt til 11,5 års fengsel for terrordeltakelse

Den 35 år gamle libanesiske asylsøkeren Fadi Bassam Alajami er identifisert i 23 propagandavideoer for Jabhat al-Nusra. Nå er han dømt til fengsel.

Dommen fra Oslo tingrett falt mandag og lyder på elleve og et halvt års fengsel.

– Dommen vil bli anket, opplyser hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, til TV 2.

Han mener dommen i for liten grad drøfter om Norge egentlig har domstolsmyndighet i saken, fordi Alajami har en så løs tilknytning til landet.

– Videre er dommen for streng, sett hen til tiltaltes rolle og bidrag til sakens opplysning. Denne saken hadde neppe kommet til domstolen om det ikke hadde vært for at han forklarte seg som han gjorde til norsk utlendingsmyndighet, sier Meling.

I to av videoene som PST har funnet, omtales Alajami som en feltkommandant, og i flere intervjuer fremstår han som en lederskikkelse. Han er også avbildet med våpen.

35-åringen har erkjent at han er deltaker i flere videoer, men hevder han ble tvunget til å delta.

– Jeg skammer meg over å være involvert i slike grusomme ting, men for meg var det den eneste måten å overleve på, sa han i retten i april.

Til Norge i 2017

Selv hevder mannen å være en statsløs palestiner fra Libanon. Han ville komme seg til Europa via en bekjent i Syria, har han forklart.

Han hevder han ikke visste at kameraten var tilknyttet Jabhat al-Nusra, og at han ble fanget i et spill.

Etter to år i Syria rømte han via Tyrkia og Danmark til Norge, der han ble bosatt i Trøndelag i mars 2017. I september samme år ble han pågrepet, og siden har han sittet fengslet.

Statsadvokat Frederik G. Ranke ba under rettssaken om 13 års fengsel for Alajami. Han er likevel svært tilfreds med dommen.

– Påtalemyndigheten har fått fullt medhold i jussen og langt på vei når det gjelder straffutmålingen. Dette er den strengeste dommen som er avsagt i en sak om terrorforbund. Det er riktig ettersom domfelte hadde en ledende rolle i en terrororganisasjon over flere år, sier Ranke til TV 2.

Fikk våpenopplæring

Jabhat al-Nusra ble terrorlistet av FN i mai 2013. Organisasjonen har sitt utspring fra al-Qaida i Irak og har gjort seg bemerket gjennom en rekke angrep mot sivile og militære mål.

Videoene som PST har funnet, knytter seg til organisasjonens militære offensiv i Idlib-området i Syria. De fleste er publisert av mediebyrået «al-Manara al Bayda», som styres av Jabhat al-Nusra.

«Ut fra geolokalisering, publiseringsdato og annen rapportering i åpne kilder kan videoene i stor grad knyttes til konkrete hendelser, både når det gjelder tid og sted», heter det i dommen.

I retten har Alajami forklart at han ikke har benyttet våpen i noen særlig grad. Han mener han kun har fått en ukes våpenopplæring til bruk i selvforsvar.