nedslående FN-rapport:

– Vi utrydder dyr og planter fortere enn noensinne

FN advarer: Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En internasjonal rapport slår fast at økonomisk vekst og jordens stadig økende befolkning legger så enormt press på naturen at det truer vår eksistens og livskvalitet.

Tap av naturlige habitater, klimaendringer, overfiske og forurensing er med på å skape denne krisen, slår forskerne fast.

Truer vår eksistens

«Tap av arter, ren luft og drikkevann utgjør en like stor trussel som den globale oppvarmingen. De ulike miljøproblemene er i mange tilfeller tett knyttet til hverandre», står det i rapporten som er utarbeidet av Det internasjonale naturpanelet (IPBES).

– Vi er nødt til å erkjenne at klimaendringer og tap av natur er like viktig, ikke bare for miljøet, men også av hensyn til utvikling og økonomi, sier Robert Watson, som leder det FN-utnevnte panelet.

– Måten vi produserer vår mat og energi på, undergraver de reguleringsmekanismene vi får fra naturen, tilføyer han.

Én million utrydningstruet

Tallene er overveldende. Opp mot en million dyre- og plantearter trues av utryddelse. Forskere anslår at planeten vår i dag huser rundt åtte millioner forskjellige arter, de fleste av dem er insekter.

Mange av disse kan være utryddet innen få tiår, ifølge rapporten.

Utryddingen skjer i eskalerende hastighet.

– Utryddingen av dyr og planter skjer raskere enn noen gang i menneskets historie, sier Josef Settele under pressekonferansen mandag.

Fugler flyr over en fabrikk i Ludwigshafen, Tyskland. Forurensing truer dyrelivet på jorda, slår en ny FN-rapport fast. (AP Photo/Michael Probst, File)
Fugler flyr over en fabrikk i Ludwigshafen, Tyskland. Forurensing truer dyrelivet på jorda, slår en ny FN-rapport fast. (AP Photo/Michael Probst, File) Foto: Michael Probst

Nedgangen i antallet ville pattedyr omtales som dramatisk. Mennesker og husdyr utgjør nå hele 95 prosent av pattedyrenes biomasse, det vil si vår kollektive vekt.

Som et eksempel veier fjærfe til egg- og kjøttproduksjon tre ganger mer enn alle jordens ville fugler tilsammen.

Forskerne sier det haster å gjøre tiltak for å begrense skadene.

– Hvis vi skal ha en bærekraftig planet som yter tjenester til samfunn verden over, så er vi nødt til å endre denne utviklingen i løpet av de neste ti årene, akkurat som vi er nødt til å gjøre med klimaet, påpeker WWFs sjefforsker Rebecca Shaw.

Internasjonalt samarbeid

IPBES ble opprettet i 2012 for å undersøke tap av artsmangfold og andre miljøproblemer som ikke omfattes av arbeidet til FNs klimapanel.

145 eksperter fra 50 land har skrevet rapporten. Den beskriver relasjonen mellom menneskelig aktivitet, økonomisk utvikling og naturen gjennom de siste femti årene. Den presenterer også en rekke scenarioer for de kommende tiårene.