SANSENE VEKKES TIL LIVE: Våren vekker luktesansene hos de fleste, men dersom du er oppi årene og sliter med dårlig luktesans kan det være et dårlig tegn, viser en amerikansk studie.
SANSENE VEKKES TIL LIVE: Våren vekker luktesansene hos de fleste, men dersom du er oppi årene og sliter med dårlig luktesans kan det være et dårlig tegn, viser en amerikansk studie. Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox.

Studie: Dårlig luktesans øker sjansen for å dø tidligere

Dersom luktesansen svikter, kan det være et varsel om større helseproblemer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dårlig luktesans kan være et dårlig tegn, i hvert fall om man skal legge funnene i en fersk amerikansk studie til grunn.

Forskerne bak studien har kartlagt luktesansen og helsen til 2289 mennesker i 70- og 80-årene. Funnene deres tyder på at luktesansen kan si noe om sannsynligheten for at eldre dør tidligere.

De fant ut at de som har problemer med å kjenne igjen vanlige lukter, hadde nesten 50 prosent større sjanse for dø i løpet av de neste ti årene, sammenlignet med de med god luktesans.

Studien er utført av forskere ved universitetet i Michigan, og publisert i tidsskiftet Annals of Internal Medicine og er blitt omtalt av en rekke internasjonale medier, også hos Forskning.no her hjemme.

Kan tyde på at noe er galt

Selv mennesker som var friske da studien startet, hadde en forhøyet dødsrisiko dersom luktesansen deres var dårlig. Dette kan tyde på at luktesans kan brukes som en indikator på at noe er galt flere år før mer alvorlige problemer dukker opp, skriver Daily Mail.

Deltakerne måtte lukte på 12 forskjellige dufter, og ble rangert etter hvor gode de var til å kjenne igjen duftene.

De ble deretter fulgt i 13 år, og da var 1211 av deltakerne døde.

Forskerne fant ut at menneskene med luktesans kategorisert som «dårlig», men som selv opplevde helsen som god eller svært god, hadde 46 prosent høyere sannsynlighet for å dø innen 10 år. I løpet av 13 år sank sannsynligheten til 30 prosent.

Sammenheng med demens

Dr. Honlei Chen, som er en av forskerne bak studien, mener deres funn tyder på at luktesansen forteller mer om helsen vår enn man kanskje har trodd frem til nå.

– Det forteller oss at luktesansen til eldre voksne har større helsemessige konsekvenser enn vi har visst tidligere. Det kan hende at rutinemessige lukt-tester hos legen kan være en god idé på et tidspunkt, sier Chen til Daily Mail.

Chen og hans kolleger skriver i studien at de ikke fant noen kobling mellom dårlig luktesans og kreft og lungesykdommer.

Derimot fant de en sammenheng mellom dårlig luktesans og sjansen for å dø av demens eller Parkinsons sykdom, og til en viss grad hjerte- og karsykdommer.

Noen av dødsfallene kunne også forklares med vektnedgang, noe som kan komme av at dårlig luktesans kan gi dårligere matlyst.

Forskerne opplyser imidlertid at de fortsatt ikke vet årsaken til 70 prosent av den økte dødsrisikoen for personene med dårlig luktesans, og mener det trengs mer forskning på dette.

– Vi trenger å vite hva som skjedde med disse individene, sier Chen.

Tegn på demens

Forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Geir Selbæk, er en av Norges ledende forskere innen demens.

Han synes funnene i studien er interessante, og forteller at det er godt dokumentert at nedsatt luktesans ofte kan være en indikator på demens.

Forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor, Geir Selbæk. Foto: aldringoghelse.no
Forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor, Geir Selbæk. Foto: aldringoghelse.no

– Det er nokså godt etablert at endringer i luktesans forekommer tidlig ved Alzheimers sykdom, kanskje til og med før man begynner å huske dårlig, men det er uklart hvordan man kan bruke det i klinisk praksis. Det de har funnet henger på greip, fordi det området i hjernen som behandler lukt, er det området som tidligst utsettes for Alzheimers, sier Selbæk til TV 2.

Selbæk, som er professor ved det medisinske fakultet på UiO, mener forskning på luktesans kan være en mulig vei å gå for å finne en metode for å påvise Alzheimers tidlig. Sykdommen starter nemlig gjerne 20 år før man får diagnosen. Da er det trolig for sent å kurere sykdommen.

– Skal man kunne kurere Alzheimers så må man inn å behandle tidligere. Man har sannsynligvis også funnet medisiner som kan gjøre noe med stoffene som trolig skaper sykdommen, men disse virker ikke, og mange mener grunnen er at man starter for sent. Da har det skjedd så stor skade at man ikke får reversert det, sier Selbæk.

– Vi trenger en måte å teste for Alzheimers som ikke koster så mye, og som ikke er ubehagelig for pasientene. Om lukt kan være noe man kan teste, så vil det være svært interessant, fortsetter han.

Kan utelukke Alzheimers

En lukt-test kan i dag brukes på den andre måten – for å utelukke at en person med mulige Alzheimers-symptomer har sykdommen.

– Tester man da luktesansen til vedkommende, og det viser seg at den er god, så er det veldig liten sjanse for at det vil utvikle seg til Alzheimers, sier Selbæk.

Selv har han forsket mest på en annen av sansene våre – hørselen – som også trekkes frem som en tidlig risikofaktor for demens.

– Mye tyder på at nedsatt hørsel midt i livet er en av de viktigste risikofaktorene for demens. Derfor er det blitt et større fokus på å forebygge dette, for eksempel ved bruk av høreapparat tidligere i livet, sier Selbæk.