OSLO  20190327.
Sjefredaktør Gard Steiro under presentasjon av VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken. Mediehuset legger fram evalueringen onsdag kveld.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

pfu-klagen er sendt:

Sofie (27) knallhardt ut mot VG: – Føler meg presset og uthengt

Sofies klage til Pressens Faglige utvalg (PFU) er ferdigskrevet og sendt. Hun anklager VG-redaktør Gard Steiro for å ha opptrådt hissig. Sofie mener også at avisen sviktet da de skulle beklage og granske seg selv.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det har tatt lang tid å skrive klagen, men det føles veldig godt å bli ferdig med den.

– Jeg mener det er riktig at noen andre enn bare VG selv skal bedømme denne saken. Derfor mener jeg det er riktig å klage den inn for PFU, sier Sofie til TV 2.

Det har gått over en måned siden hun sto frem og fortalte at hun opplevde seg feilsitert, dårlig behandlet og presset av VG og deres daværende politiske journalist, Lars Joakim Skarvøy.

I klagen, som er datert 14. april, klager Sofie inn VGs artikkel som handler om at det har kommet inn en ny bekymringsmelding mot Trond Giske. Saken ble publisert 21. februar.

I saken var Sofie, kvinnen som danset med Giske, sitert på følgende: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra»

Det VG underslo, ifølge Sofie, var at hun slett ikke hadde opplevd møtet med Giske som ubehagelig.  

– En drøy måned etter, og sirkuset er fremdeles i gang, med meg i en ufrivillig hovedrolle. Dette har vært en slitsom, surrealistisk og krevende periode hvor jeg har måtte forsvare meg selv flere ganger mot mediet, skriver den 27 år gamle kvinnen i klagen.

– Presset ut uthengt

Hun mener at VG har brutt pressens etiske regelverk på syv punkter. Se faktaboksen for hvilke.

Sofie klager VG inn på disse punktene i Vær Varsom-plakaten:

  • 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.
  • 3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.
  • 3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
  • 3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
  • 3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.
  • 4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
  • 4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

– Jeg føler meg presset, uthengt og dårlig behandlet av VG. Mediet har skrevet et sitat jeg ikke kan stå inne for, som jeg flere ganger har prøvd å endre/fjerne. Jeg mener at mediet har brukt meg til fordel for et politisk spill jeg aldri ville ta del i, skriver Sofie i klagen.

Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

LES OGSÅ: Sofie danset med Trond Giske. Dette er hennes historie.

– Steiro opptrådte hissig

VGs sjefredaktør får kraftig kritikk i PFU-klagen. TV 2 har tidligere avslørt at Steiro snakket med Sofie i 16 minutter og 56 sekunder den samme kvelden som VG-saken ble publisert.

– Sjefredaktøren i mediet kontaktet meg få timer etter publisering, han opptrådte hissig og pressende i deler av vår samtale. Steiro fikk beskjed om at jeg ikke opplevde «hendelsen» som ubehagelig, som jeg også sa til journalisten flere ganger, skriver Sofie i PFU-klagen.

Hun reagerer også på at VG-redaktøren og avisen lot sitatet stå i fire uker før de fjernet utsagnet og endret artikkelen.

– Hvorfor endret ikke VG sitatet etter jeg snakket med Steiro samme kveld som saken ble publisert, spør Sofie i klagen.

Steiro og VG mottok klagen mandag. TV 2 har forelagt Gard Steiro anklagene som fremgår av PFU-klagen. Like før 19.30 mandag kveld, kommer han med følgende kommentar til saken:

– Vi har mottatt klagen og synes - som vi har sagt tidligere - det er bra at Sofie bringer saken inn for PFU. Nå skal vi sette oss grundig inn i klagen og sende vårt tilsvar på normal måte. VG har allerede erkjent at det er gjort feil både før og etter publisering. Vi har uten forbehold beklaget overfor Sofie, Trond Giske og andre impliserte, skriver han i en e-post til TV 2.

– Et forsøk på å redde eget omdømme

I PFU-klagen går Sofie også hardt ut mot VGs permitterte journalist Lars Joakim Skarvøy.

Skarvøy ga intervjuer til NRK og Medier24 den 27. mars. Han hevdet at Sofie har sagt at hun «opplevde Giske som litt ubehagelig, litt ekkel».

– Jeg kan ikke svare på hvorfor Sofie forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn hva hun fortalte meg under de samtale vi hadde sammen, sa Skarvøy til NRK og stod på at Sofie var riktig sitert.

VG har konkludert at de har sviktet i kontakten med Sofie.

– Jeg har ikke gitt en annen versjon til TV 2 enn det han har fått, og jeg har aldri nevnt ordene «ekkel» og «ubehagelig», som han påstår i intervjuet. Han lyver om hva som ble sagt i de uformelle samtalene vi har hatt, og indirekte beskylder meg for løgn i intervjuet med NRK. For meg er dette tilsynelatende et forsøk på å redde sitt eget omdømme, skriver hun.

– Etter VGs interne drøfting av situasjonen, sitter jeg igjen med en stor påkjenning etter pressekonferansens utfall og journalistens intervju, hvor jeg indirekte blir kalt for en løgner, skriver Sofie i PFU-klagen.

Skarvøy har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag. Han har heller ikke tidligere besvart disse anklagene.

Kritisk til VGs håndtering

Sofie kritiserer også VGs håndtering av henne da hun var inne til gjennomlesning av den interne evalueringsrapporten.

Hun tok med seg en venn som bistand til gjennomgangen, men hevder hun aldri fikk beskjed om at hun kunne dette.

– Det ble ikke lagt frem eller nevnt hvilke rettigheter jeg har, verken før eller etter gjennomgangen av rapporten, skriver Sofie.

Hun hevder flere av kommentarene hennes mangler i den endelige rapporten, og skriver «det under gjennomgangen er det stor forvirring om hva man kan kommentere eller ikke».

– I den endelige rapporten som blir publisert for offentligheten, mangler flere av kommentarene som ble gitt under møtet. Den inneholder også en del ukjente deler som ikke sto i den reviderte versjonen vi leste. Jeg fikk ingen kopi av dokumentet som jeg signerte og aldri mulighet til å lese endelig rapport før den ble publisert, skriver Sofie.

Sofie er kritisk til hvordan hun ble møtt på VG-huset da hun skulle gjennomlese rapporten.

VG har fått kritikk for å publisere kildeinformasjon gitt i bakgrunnssamtaler.

– Det ble ikke fremlagt informasjon om at deler av rapporten inneholdt materiale som jeg kunne fjerne eller sensurere. Det ble heller ikke gitt informasjon om at VG ikke kan sitere fra samtaler der jeg ikke visste jeg ble intervjuet i.

Kritisk til beklagelsen

I PFU-klagen er Sofie kritisk til om beklagelsen er reell. Hun henviser til VGs evalueringsrapport hvor det står:

«VG finner imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side. Kontakten mellom journalisten og Sofie bærer nærmest preg av at hun gir opp å formidle den versjonen hun ønsker å stå inne for, noe som er alvorlig nok i seg selv og understøtter at hun har følt seg presset.»

– Så, rapporten frikjenner VGs sjefredaktør og konkluderer med at journalist Skarvøy aldri feilsiterte meg. Håndlykken sier under pressekonferansen: «Intervjuobjektet er satt under sterkt press, og er sitert på utsagn hun ikke står inne for.» Så VG sier at de tror på meg, men samtidig så tror de ikke at sitatet er fabrikkert. Grunnprinsippet i beklagelsene går da ut på at de unnskylder min opplevelse med VG som en ikke medievant kilde og at kildekontakten er kritikkverdig. Og i denne konklusjonen ligger det en klar antydning om at jeg lyver, og at sitatet var helt og holdent mitt, skriver Sofie.