Fattige har ikke råd til kreftmedisin – helseministeren hevder det ikke er klasseskille i helsevesenet

Mange grupper av lungekreftpasienter får ikke tilgang på den behandlingen som kan ha en helsegevinst fordi det er for dyrt. Helseminister Bent Høie (H) avviser at det er et klasseskille i norsk helsevesen.

Da lungekreftlege ved Radiumhospitalet Åslaug Helland først startet i jobben sin, visste hun at offentlige sykehus i Norge kunne tilby den aller beste behandlingen til pasientene sine.

Helland har behandlet mange tusen pasienter, men forklarer at mye har endret seg på de 18 årene hun har jobbet som kreftlege.

– Da jeg begynte så var det klart at jeg kunne si at her i Norge får alle tilgang på den behandlingen som vi vet er den beste. I dag er det ikke sånn. Det er mange grupper av lungekreftpasienter som ikke får tilgang på den behandlingen som vi vet er best, sier Helland til TV 2.

Til tross for at det har vært store gjennombrudd i kreftbehandlingen de siste årene, så er det flere hundre lungekreftpasienter i Norge som ikke får den nye behandlingen, men den samme cellegiftbehndlingen man ga for femten år siden. Først når denne ikke virker så kan man få den kostbare immunterapien.

– Vanskelig

Helland sier hun synes det er vanskelig å måtte forklare dette til pasientene sine.

– Det vanskelig og det føles helst umulig å forklare det på en fornuftig måte, fordi dette er jo pasienter som har jobbet og betalt skatt, sier hun.

I går fortalte TV 2 historien om Ole-Einar Christensen som ikke hadde penger til den kostbare kreftmedisinen, som kunne ha reddet livet hans.

Christensen var en av flere hundre lungekreftpasienter som kunne fått dobbelt så stor sjanse til å overleve dersom de ble tilbudt en mer moderne kreftbehandling. Hver fjerde time dør en lungekreft pasient i Norge.

– Et klasseskille

Helland sier hun daglig opplever et klasseskille blant pasientene sine.

– Det er jo dessverre i økende grad et klasseskille i helsevesenet i dag. Enten så har man de pengene som skal til, og det er de færreste som har det. Noen har forsikring, men det er jo ikke så mange som har det heller.

Helseminister Bent Høie (H) varsler at besluntningsforum på nytt skal sette seg ned å vurdere om immunterapi skal tilbys til alle lungekreftpasienter.

– Saken skal opp igjen på mandag og jeg håper selvfølgelig at helseregionene nå har blitt enige med selskapet om en pris som står i forhold til effekten sånn at dette kan tilbys til alle pasienter som har behov for det i Norge, sier Høie til TV 2.

Høie på sin side mener at det ikke finnes noe klasseskille i dagens helsevesen.

– Jeg mener at det ikke er noe klaseskille på dette området. Tvert i mot, for vi jobber hele veien for at midlene vi bruker på helse skal blir mest mulig rettferdig.

– Det har alltid vært sånn i Norge at noen pasienter har betalt for en annen type behandling enn det som tilby av det offentlige. Men det som vi nå gjør er at vi har disse beslutningene åpne, sier Høie.

– Et todelt helsevesen

Lungekreftforeningen har inngått en avtale med privatsykehuset Aleris tilbyr lungekreftpasienter en nyere medisin en det det offentlige helsevesenet gjør.

Shieda Sangtarash (SV) i Helse- og omsorgskomiteen synes det er trist at ikke den samme behandlingen tilbys på de offentlige sykehusene.

– Det er klart at vi må ha et sterkt offentlig helsevesen som tilbyr den aller beste behandlingen. Og dersom pasienter nektes en behandling så må de få adgang til informasjon om hvorfor, og basert på det, adgang til å klage, sier Sangtarash til TV 2.

– Det er en ganske uheldig utvikling. Vi ser at vi får et todelt helsevesen, som dette eksempelet her hvor de færreste pasientene faktisk har råd til den behandlingen som Aleris gir.

Mener hemmelighold svekker tillit

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener også at dette kan tyde på et todelt helsevesen i Norge dersom noen pasienter kan kjøpe seg den behandlingen som har en god helsegevinst.

– Det som er spesielt i denne saken er ingen som sier klart at de har lite nytte av medisinen, men det er argumentert fra beslutningsforumet at det vil bli for kostbart for helsetjenesten.

– En annen ting er jo at alt som er begrunnelsen for avslaget hittil, er jo hemmelig. Et hemmelighold av legemiddelpriser, kost-nytte vurderinger og beslutningsgrunnlaget gjør jo at tilliten til den beslutningen som blir tatt er fraværende. Og vi skal ha en prioritering i helsevesenet så må vi ha åpenhet og det viser jo denne saken veldig godt, sier Toppe til TV 2.