Ifølge nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) var det tre ganger så mange som ble smittet av meslinger de første tre månedene i 2019 sammenlignet med de tre første månedene i 2018.

– Selv om dette er foreløpige og ufullstendige tall, viser dette en tydelig trend. Mange land står midt i store meslingutbrudd, og i alle regioner i verden er det økning i antallet meslingtilfeller, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Ifølge WHO vil tallet på faktiske sykdomstilfeller alltid være høyere enn tallene som er rapportert inn. Det betyr at det er rimelig å anta at de første tallene for 2019 er for lave.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp. Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn eller barn som har svekket helsetilstand, eller spedbarn som er for unge til å bli vaksinert. Dersom man blir smittet, finnes det ingen spesifikk behandling.

Å hindre meslingsmitte krever at 95 prosent av befolkningen har tatt vaksine, såkalt flokkimmunitet, for å kunne beskytte den lille andelen som på medisinsk grunnlag ikke kan ta vaksinen.

(NTB)