Den 250 kilo tunge bomben ble funnet av brannmannskap under en dykkeøvelse tirsdag.

Bomben ble senere flyttet til en dypere del av elven av spesialistdykkere. Da den ble detonert lå den på cirka seks meters dyp.

DW skriver at planen opprinnelig var å delvis desarmere bomben, men at eksperter var redde for at hele bomben da ville gå av. Dermed ble det foretatt en kontrollert eksplosjon søndag.

Myndighetene har gjennomført flere små eksplosjoner i forkant for å drive fisk vekk fra området.

Omlag 600 beboere ble evakuert i forbindelse med eksplosjonen, som laget en omlag 30 meter høy fontene.

Operasjonen var vellykket, og hele bomben ble ødelagt.

Selv om det er over 70 år siden krigens slutt, dukker det stadig opp udetonerte bomber i Tyskland, skriver BBC. I fjor ble 10.000 mennesker evakuert i sentrum av Berlin da en bombe ble desarmert.