FACEBOOK: Et illustrasjonsbilde viser login-siden til Facebook. En 49 år gammel kvinne er dømt i Hålogaland tingrett – blant annet for å ha lagt ut bilder og videoer av datteren på Facebook i sårbare situasjoner.
FACEBOOK: Et illustrasjonsbilde viser login-siden til Facebook. En 49 år gammel kvinne er dømt i Hålogaland tingrett – blant annet for å ha lagt ut bilder og videoer av datteren på Facebook i sårbare situasjoner. Foto: Mandel Ngan / AFP

Mor dømt for å legge ut bilder av datteren (7) på Facebook

Kvinne (49) la ut bilder og videoer av datteren (7) i sårbare situasjoner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En dom fra Hålogaland lagmannsrett slår fast at en 49 år gammel kvinne krenket sin egen datters rett til privatliv.

Årsaken er at hun la ut bilder og videoer av den sju år gamle datteren i sårbare situasjoner i en offentlig Facebook-gruppe.

Det var Rett24.no som først omtalte saken.

Kvinnen administrerte selv Facebook-gruppen mellom april 2017 og høsten 2017.

Sjikanerte barnevernsansatte

Bakgrunnen for gruppen var at moren lå i konflikt med barnevernet etter at det ble fattet vedtak om omsorgsovertakelse.

Hun la også ut brev fra barneverntjenesten av «svært sensitiv og privat karakter», heter det i dommen.

I Facebook-gruppen publiserte kvinnen en rekke sjikanerende meldinger og beskrivelser av ansatte i barnevernstjenesten.

I noen tilfeller brukte hun private skjermdumper fra barnevernansattes personlige facebookbilder og manipulerte dem, slik at de fikk et demon-aktig utseende, heter det videre.

Sårbare situasjoner

Bilder og videoer hun la ut viste datteren i «særlig sårbare» situasjoner, blant annet gråtende, noe retten mener krenker datterens rett til privatliv.

«At barnet som syvåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, f.eks. i ungdomstiden», skriver lagmannsretten i dommen.

Et sentralt spørsmål i saken er om det ligger innenfor foreldreansvaret å samtykke til slik publisering på barnets vegne, men retten avviser dette:

«At en forelder, som her, offentliggjør materiale av svært sensitiv og privat karakter om barnet på en, objektivt vurdert, utilbørlig måte faller utenfor rammen av det som naturlig omfattes av foreldreansvaret. Som påpekt av aktor vil barn i motsatt fall være uten beskyttelse mot utilbørlig offentliggjøring av private forhold fra foreldrenes side.»

– Store konsekvenser for foreldre

Kvinnen var i tillegg tiltalt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann, i dette tilfellet en barnevernsansatt.

Kvinnen ble først dømt for forholdene i Nord-Troms tingrett i fjor høst, men anket saken til lagmannsretten. I en enstemmig dom slår lagmannsretten fast at de er enig i tingrettens lovanvendelse, og forkaster anken.

Straffutmålingen fra Nord-Troms tingrett på 12.000 kroner i bot blir dermed stående.

Kvinnens forsvarer, advokatfullmektig Benedikte Sunde Jamth, opplyser til TV 2 at saken vil bli anket til Høyesterett.

– Jeg ønsker å påpeke at verken jeg eller statsadvokaten hadde noe rettspraksis å vise til under ankesaken. Det er en tydelig indikasjon på at vi trenger en rettsavklaring på dette området. Hvis dommen blir stående, vil det kunne få store konsekvenser for andre foreldre i dag som ukritisk legger ut bilder av sine egne barn i sosiale medier, sier Sunde Jamth til TV 2.

– Det vil bli anket over lovanvendelsen. Saken reiser for det første spørsmål om den objektive vurderingen av krenkelsen, og for det andre spørsmål om barnets medbestemmelsesrett, og betydningen av at barnet samtykker, utdyper hun overfor Rett24.no.

– Barns rett til privatliv må respekteres

Professor i strafferett ved Universitetet i Tromsø, Jon Petter Rui, mener saken er interessant fra et strafferettslig perspektiv.

Jon Petter Rui ved UiT.
Jon Petter Rui ved UiT.

– Dommen viser at alle i samfunnet, også barn, har rett til privatliv og at denne retten er beskyttet gjennom strafferetten. At strafferetten beskytter barns rett til privatliv, er ikke kontroversielt. Faktisk er staten forpliktet etter Grunnloven § 102 til å gi barn et strafferettslig vern av privatlivet. I så måte er dommen ikke kontroversiell, og noe vi alle må forholde oss til, sier han til TV 2.

Han mener dommen er en påminnelse til foreldre om at at barnas rett til privatliv må respekteres.

– Foreldre har i utgangspunktet har foreldreansvar for sine barn. Publisering av bilder kan også etter omstendighetene være en del av en persons rett til å ytre seg (ytringsfrihet). Ved tolkingen av straffebudet har altså lagmannsretten veid barnets rett til privatliv opp mot det handlingsrom foreldrene har til å utøve foreldreansvaret, og foreldrenes ytringsfrihet. Denne avveiningen kan være vanskelig, og oppfatningen om hvor grensen skal gå, kan være kontroversiell. Sannsynligvis blir saken anket til Høyesterett. Dette endrer likevel ikke på det prinsipielle; at foreldre må være klar over at barns rett til privatliv må respekteres, og å opptre deretter, sier Rui.