SENSASJON: Kvinnen var erklært død i 55 minutter på Molde sjukehus.
SENSASJON: Kvinnen var erklært død i 55 minutter på Molde sjukehus. Foto: Kristian Haug Hansen

Kvinnen var «død» nesten en hel time

ÅLESUND (TV 2) Kvinnen som feilaktig ble erklært død på Molde sjukehus, var «død» i hele 55 minutter før en politimann og lege oppdaget at «liket» bevegde på seg.

Det kommer frem i ny informasjon som TV 2 har fått tilgang på fra Helse Møre og Romsdal når det gjelder den dramatiske hendelsen tirsdag 19. februar i år.

I dokumentasjonen fremgår følgende tidsforløp for hva som skjedde på sykehuset i Molde denne formiddagen:

11.25: Behandlingen av kvinnen blir avsluttet og hun erklæres død.

11.44: Politiet blir rutinemessig varslet.

12.20: En lege og en politimann går inn på rommet og oppdager at den døde pasienten beveger på seg og gir fra seg lyd.

Ifølge loggen fra sykehuset, startet den nye gjenopplivingen 55 minutter etter behandlingen var avsluttet og hun var erklært død.

– Helse Møre og Romsdal beklager sterkt overfor kvinnen og de pårørende at en stanset behandlingen og erklærte henne død før hun fikk den helsehjelpen situasjonen tilsa, sier fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal.

24 grader

Denne oppsiktsvekkende historien startet noen timer tidligere denne tirsdagen. Klokka 10.03 får AMK-sentralen i Møre og Romsdal en nødtelefon fra en person som har funnet en kvinne liggende ute, sterkt nedkjølt og bevisstløs. En ambulanse rykker raskt ut og frakter pasienten til Molde sjukehus.

Vedkommende hadde en kroppstemperatur på 24 grader og ble behandlet av en akutt-team som er spesialtrente for å håndtere alvorlig sjuke- og kritisk skadde pasienter.

Ifølge informasjonen fra helseforetaket ble St. Olavs hospital kontaktet med tanke på overflytting. men dette ble avslått fordi det ble vurdert at overflytting ikke ville bidra til å styrke kvinnens prognose.

Under intensivbehandlingen får pasienten hjertestans og det blir iverksatt gjenoppliving.

– På bakgrunn av dette ble behandlingen av kvinnen avsluttet ved Molde sjukehus kl.11.25. En lege gjennomførte vanlig dødsdiagnostikk, samt en ultralydundersøking av kvinnen sitt hjerte som ikke viste aktivitet. Kvinnen ble erklært død og pårørende ble varslet via telefon, skriver helseforetaket i redegjørelsen.

Men pasienten var altså ikke død da legen og politimannen kom inn på rommet på akuttmottaket.

BEKLAGER: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick/TV 2.
BEKLAGER: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Teamet som behandlet kvinnen er erfarne og høyt kompetente leger som dessverre gjorde en feilvurdering, og hendelsen har gått tøft inn på ansatte ved sjukehuset, sier Torstein Hole i en uttalelse fra helseforetaket.

Usedvanlig hendelse

Pasienten som våknet til live ble skrevet ut fra Molde sjukehus 8. mars. Statens helsetilsyn har vurdert den oppsiktsvekkende saken og kommet med følgende konklusjon.

– Statens helsetilsyn har vurdert at det ikke er nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging i saken, men den vil bli tatt med i vurderingsgrunnlaget i en annen pågående tilsynssak som gjelder liknende forhold, skriver helsetilsynet i sin avgjørelse.

Fagdirektør Torstein Hole vedgår at saken er høyst spesiell og at de har beklaget hendelsen.

– Dette er en helt usedvanlig situasjon. Jeg har aldri hørt om noe lignende, men det kan tenkes at det har skjedd. Jeg vet hvert fall ikke om det, sier Hole til TV 2.

Han og helseforetaket er glad for at kvinnen over levde og nå er i bedring.

– Vi vil ta lærdom av saken og skal bruke vårt interne kvalitetssystem for å sikre at slike hendelser ikke skjer ingen. Vi ber videre om forståelse for at vi ikke kan gå mer i detalj om hendelsen, da saka er en del av en større og pågående tilsynssak, heter det i uttalelsen fra Helse Møre og Romsdal.