FEST: I 2018 ble det anmeldt 580 voldtekter som skal ha skjedd på fest. BIldet er et illustrasjonsbilde.
FEST: I 2018 ble det anmeldt 580 voldtekter som skal ha skjedd på fest. BIldet er et illustrasjonsbilde. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Flest voldtekter skjer på fest – dette skal regjeringen gjøre for å hindre det

I fjor ble det anmeldt 1758 voldtekter i Norge. Nå lanserer regjeringen en ny handlingsplan mot voldtekt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2018 ble det anmeldt 1758 voldtekter.

Av alle kvinner blir 9,4 prosent utsatt for en voldtekt i løpet av livet. 1,1 prosent av alle menn blir utsatt for voldtekt.

98 prosent av de som ble anmeldt for å ha voldtatt i 2018 var menn.

Hovedtyngden av dem er menn mellom 15 og 30 år.

Av voldtekter som ble anmeldt i 2018 var 44,1 prosent fest-voldtekter. Dette tilsvarer 580 voldtekter.

Den nest største kategorien er «bekjentskapsvoldtekter», som utgjorde 20,9 prosent av voldtektene, altså 275 anmeldelser.

Overfallsvoldtekter utgjorde 5,3 prosent, altså 69 voldtekter i løpet av 2018.

Tiltak

Mandag lanserte fungerende justis- og beredskapsminister Jon Georg Dale (Frp) en ny handlingsplan mot voldtekt.

Tiltakene skal hjelpe til å redusere alle typer voldtekt vi har i samfunnet – fra festvoldtekter til overfallsvoldtekter.

– Antallet voldtekter som blir anmeldt øker stadig, og dette er bekymringsfullt, men det viser også tydelig hvilken utfordring vi står ovenfor. Ved å ta tak i dette og undersøke hvor dette ofte skjer, så vil vi forhåpentligvis kunne forebygge i større grad, sier Dale mandag.

Flere departementer har vært involvert i utarbeidelsen av handlingsplanen, for å se på hvilke typer tiltak som kan settes i gang for å få til dette.

I handlingsplanen er det fem innsatsområder.

  1. Målrettet forebygging, herav innsats i skolen, holdningsarbeid, forebygging av nettrelaterte overgrep, samt av arbeid mot særlig utsatte grupper.
  2. Hjelpetilbud etter voldtekt, overgrepsmottakene må gjøres kjent, kunnskap om seksuelle overgrep må inn i tiltak i helsevesenet som jobber med utsatte, revidere rutinene for forebygging av seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot unge under barnevernets omsorg.
  3. Oppfølging av gjerningspersonene, styrke kompetansen ved helseforetakene om behandling for barn og unge med problematiske eller skadelig seksuell atferd, etablere behandlingstilbud i fengsler
  4. Etterforskning og behandling i rettsapparat, vurdere å gå gjennom straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, følge opp kvalitetsundersøkelse fra statsadvokaten, gjennomføre undersøkelse av etterforskningskvaliteten i voldtektssaker, øke politiets kompetanse, skrenke ned på ventetiden på sporsikringsprotokoller, vurdere kompetansen til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker.
  5. Kunnskap og kompetanse, regelmessige omfangsundersøkelser, samle eksempler på god praksis for forebygging av voldtekter i kommunene, dele kunnskap, økt kunnskap om hvorvidt innvandrergrupper søker hjelp/anmelder sjeldnere enn andre grupper, øke kompetansen i relevante utdanninger.

– På høy tid

Ved Dixi resurssenter mot voldtekt mener de handlingsplanen er et skritt i riktig retning.

– Vi er glade for at handlingsplanen kommer, og ønsker å være involvert i arbeidet videre. Det er på høy tid vi får en slik handlingsplan, sier daglig leder Rannveig Kvifte Andresen til TV 2.

Hun håper tiltakene som er lansert vil bli fulgt opp med tydelige ansvarsområder i departementene, samt finansiering.

– Voldtekt er et kjempeproblem i samfunnet, og det er fint å se at flere departementer har vært involvert i arbeidet med denne handlingsplanen. Nå blir det viktig at departementene tar et ansvar slik at dette blir fulgt opp, sier hun.

– Et manne-problem

Abid Raja (V) mener vi må snakke om voldtekts-problemet på riktig måte.

– 98 prosent av de som blir anmeldt er menn. Da er dette et manne-problem. Vi må ta et oppgjør med de holdningene mennene våre har, og som også smitter over på de unge, og mange av de involverte er også unge, så det er også et ungdomsproblem, sier han.

Han synes det er fint at regjeringen nå legger fram en handlingsplan.

– Det som er fint med en handlingsplan er at vi nå har konkrete ting å følge opp, og vi kan også følge opp at regjeringen overholder dette, sier Raja.

– Skuffende

Krisesentersekretariatet skriver i en pressemelding mandag at de er skuffet over regjeringens handlingsplan.

– Handlingsplanen må ikke bli regjeringens alibi for å svikte de utsatte, sier Tove Smaadahl, leder i Krisesentersekretariatet.

– Voldtekt i nære relasjoner må også opp på den politiske agendaen. Vi trenger en samtykkelov som tar voldtekt på alvor, sier hun.