SKREKKGÅRD: I 2018 gjorde Mattilsynet skrekkfunn på en gård i Østfold. Flere av hundene var utsultet og dårlig stelt.
SKREKKGÅRD: I 2018 gjorde Mattilsynet skrekkfunn på en gård i Østfold. Flere av hundene var utsultet og dårlig stelt. Foto: Privat.

Sjokkrapport om dyrevelferd:

– Noen ganger spør vi oss selv hvorfor de har dyr i det hele tatt

Anmeldelser mot dårlig dyrevelferd har nesten doblet seg fra 2017 til 2018. I tillegg blir det gitt ut flere strengere straffer, kommer det frem i ny rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er nesten en dobling av antall anmeldelser for brudd på dyrevelferdloven fra 2017 til 2018, kommer det frem i årsrapporten til Mattilsynet.

– Vi driver et risikobasert tilsyn, hvor vi prøver å ta de sakene hvor dyr lider. Vi er flinkere til å plukke ut dårlige dyrehold, og det er først og fremst en sånn effekt hvor vi klarer å finne de dårlige forholdene som fører til høyere tall for alvorlige lovbrudd og strenge tiltak. Sånn sett er økningen bra, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjonen dyrevelferd i Mattilsynet.

Av totalt 86 anmeldelser Mattilsynet gjorde er 57 av dem på grunn av brudd på dyrevelferdsloven. Det er nesten dobbelt så mange som året før med 29 anmeldelser.

– Det er flere faktorer som gjør at politianmeldelsene har økt så mye. Blant annet ser vi at det nytter å anmelde i mye større grad enn før. Økning viser at vi er på riktig sted. Selv om vi selvfølgelig har et ønske om at det aldri skulle vært en grunn til å anmelde noen. Vi har en nullvisjon av alvorlig vanskjøtsel av dyr, sier Knævelsrud

STOPP: Seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, vi stoppe dyrehold hold som er dårlig over lengre tid
STOPP: Seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, vi stoppe dyrehold hold som er dårlig over lengre tid Foto: Mattilsynet

Alvorlige tilfeller

I tillegg til økningen i antall anmeldelser, har antall sterke vedtak økt betraktelig. Sterke vedtak er vedtak som omfatter nektelse av å ha dyr, anmeldelse eller forbud mot ha dyr.

I alt var det 81 saker hvor dyrehold ble avviklet.

I 78 saker ble det fattet vedtak hvor saken endte med et forbud om å ha dyr. I 2017 var tallet 30.

– Det er hvor det er dårlig velferd over lengre tid vi ønsker å følge opp raskere og strengere. Vi ser nå resultatet av en streng tilnærming, hvor vi får avviklet dyrehold hvor dyrene har hatt det dårlig over lengre tid , sier seksjonslederen.

– Bryr seg ikke om dyr

Små dyrehold og saker hvor dyrene blir behandlet dårlig over lengre tid er vanskeligere å oppdage, opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet forteller flere av sakene så lider dyr på bekostning av personer med dårlig økonomi, helse og andre personlige forhold.

– Det er gjerne dyreeiere med lav kompetanse. De ser ikke dyrenes behov, og nekter for at forholdene er dårlige. De bare har dyra der, uten å tenke over velferden. Noen ganger spør vi oss selv hvorfor de har dyr i det hele tatt sier Knevelsrud.

– Vi fatter vedtak, men så bryr de seg ikke videre med å fikse opp. Det er ikke så mange dyr som dør på kort tid slike steder, men det er like ille for de dyrene det gjelder som i mer akutte saker, påpeker Knævelsrud

Viktig med strengere straffer

Én av årsakene til den dramatiske doblingen av anmeldelser er at Mattilsynet ser at de i mye større grad ser at bruddene på loven får en betydelig straff.

– Vi ser at flere av dommene er sånn karakter at det er en vits å anmelde. Før gikk det veldig tregt i systemene, pluss at straffene ble ganske lave. Vi ser at høyere straffere gir mer verdi i det arbeidet vi gjør. Det er likevel viktig å poengtere at vi ikke ønsker anmelde flest mulig, men de riktige sakene, sier seksjonslederen.

I tillegg til de strenge straffene, peker hun på en god lov.

– Vi har en dyrevelferdslov som er veldig omfattende. Folk i Norge har generelt en holdning som tilsier at dyrene skal ha det godt. Tallene for alvorlige forhold og strenge tiltak er tross alt lave i forhold til antallet dyrehold og antall tilsyn vi har utført, påpeker hun.