ENSOMHET: Én av fem nordmenn har opplevd eller opplever ensomhet. Nå vil Tuva Moflag (Ap) at politikerne skal få øynene opp for at ensomhet også er et politisk ansvar.
ENSOMHET: Én av fem nordmenn har opplevd eller opplever ensomhet. Nå vil Tuva Moflag (Ap) at politikerne skal få øynene opp for at ensomhet også er et politisk ansvar. Foto: Brun, Thomas

nå skal ensomhet inn i lovverket:

Politiker vil ha vennegaranti

Etter to runder i Stortinget fikk Arbeiderpartiets forslag om å bekjempe ensomhet flertall. Nå skal kampen mot ensomhet inn i folkehelseloven.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For et drøyt år siden fremmet helse- og omsorgskomiteen et forslag i Stortinget om å bekjempe ensomhet.

Forslaget var aldersuavhengig og hadde som mål å gjøre hverdagen til både eldre og ungdom bedre.

– Ensomhet er en folkehelseutfordring for samfunnet. Forskning viser at det er farligere å være ensom, enn å røyke, sa Tuva Moflag, eldrepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, til TV 2 i mars i fjor.

– Bryte tabuet

Forslaget ble først fremmet for Stortinget i fjor vår, men ble nedstemt.

Da saken var oppe på nytt i høst, fikk forslaget imidlertid flertall. Da ble det besluttet at ensomhet skal inn i folkehelseloven.

– Jeg opplever at ensomhet i mye større grad enn tidligere har blitt satt på dagsorden. Jeg føler vi er i ferd med å bryte ned tabuet som eksisterer rundt temaet, sier Moflag til TV 2.

TILTAK: Ap-politiker Tuva Moflag mener det er en rekke tiltak som kan iverksettes for å bekjempe ensomhet.
TILTAK: Ap-politiker Tuva Moflag mener det er en rekke tiltak som kan iverksettes for å bekjempe ensomhet. Foto: Johannes Dalen Giske

Nå venter hun på at eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) skal legge frem et lovforslag for Stortinget.

– Vi er glade for at vi har fått flertall, men tiden går og vi trenger å begynne å jobbe konkret med tiltak, sier Moflag.

At ensomhet skal inn i folkehelseloven betyr i praksis at hver enkelt kommune vil få ansvaret med å tilby forebyggende tiltak slik at ensomhet kan bekjempes.

Vennegaranti

Ap-politikeren mener det er en rekke konkrete ting som kan iverksettes for å få bukt med ensomheten.

– Jeg mener vi burde ha en vennegaranti, og sørge for at alle blir en del av et sosialt nettverk når de begynner på skolen, sier Moflag.

– Er dette realistisk?

– Ja, jeg tror det. Du kan ikke tvinge på folk vennskap, men det handler om at vi må bevisstgjøre folk om betydningen av inkludering og det å være en del av et fellesskap, sier hun.

Moflag mener det er en viktig erkjennelse å si at kampen mot ensomhet er et politisk ansvar.

Usikker

Politikeren sier at ensomhet lenge har vært et tema det ikke har blitt snakket om, og at samfunnet må ta kampen mot ensomhet i fellesskap og ikke bare legge ansvaret på hver enkelt.

– Hvis du ikke har venner eller blir mobbet, så går det utover læringen også, sier hun.

For Mina Marie Nyhus (22) startet ensomheten på ungdomsskolen. Da 22-åringen skulle flytte for å studere, oppsto utfordringene på nytt.

– Ensomheten har gjort at jeg er mye usikker på meg selv da jeg ikke har følt meg som en del av et fellesskap, noe som vi mennesker er helt avhengig av, sier hun.

22-åringen forteller at i starten av studietiden kunne det gå flere dager uten at hun snakket med folk.

Støtter forslag

Etter lang betenkningstid, bestemte 22-åringen seg for å være åpen om utfordringene sine. Hun er svært glad over at ensomhet nå skal inn i lovverket.

– Problemet med ensomhet er at det er tabubelagt, og at det ikke snakkes om. Derfor er det viktig at vi setter fokus på det, sier Nyhus.

POSITIV: Mina Marie Nyhus (22) mener det er svært positivt at kampen mot ensomhet skal inn i lovverket.
POSITIV: Mina Marie Nyhus (22) mener det er svært positivt at kampen mot ensomhet skal inn i lovverket. Foto: Privat

Hun støtter Tuva Moflag sitt forslag om en vennegaranti.

– Mange har en annen bakgrunn, føler seg alene og har problemer med å komme inn i et fellesskap. Derfor er det viktig at skolen legger til rette for å ha fokus på dette, sier 22-åringen.

– Forstår du at dette kan slå feil ut?

– Jeg tenker at ensomhet er like alvorlig som mobbing, så jeg ser ingen grunn til at dette kan få en negativ påvirkning. Det er viktig å gjøre folk bevisste på hvorfor noen er ensomme, sier hun.

Etter at 22-åringen valgte å være åpen om ensomheten, har hverdagen forandret seg.

– I dag har jeg på mange måter lært mer om meg selv og er takknemlig for familien og vennene jeg har rundt meg, sier Nyhus.

– Stort problem

Statssekretær for eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Anne Bramo, sier til TV 2 at folkehelsemeldingen vil bli lagt fram før påske.

– Ensomhet er et stort folkehelseproblem, og det å motvirke ensomhet er viktig for regjeringen. Ensomhet kan virke negativt både for livskvaliteten og helsa – både psykisk og fysisk. Ensomhet blir derfor en viktig del av folkehelsemeldingen, sier Bramo.

I meldingen vil regjeringen legge frem en ensomhetsstrategi som har som mål å forebygge ensomhet både blant unge og eldre.

– Gjennom folkehelseloven har kommunen ansvar for å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne. Basert på dette arbeidet skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte sine folkehelseutfordringer, sier satssekretæren.

Mina Marie Nyhus sier hun er optimistisk, og mener det er mulig å bekjempe ensomhet.

– Jeg tror i hvert fall det er mulig å redde veldig mange som kjenner på ensomhet. Men man er nødt til å gjøre noe selv også. Man må oppsøke mennesker, og ikke forvente at alle kommer til deg, sier Nyhus til TV 2.