Et flertall i Senatet i USA stemte tordag for å oppheve unntakstilstanden som president Donald Trump har innført ved grensa mot Mexico.

Trump svarer med et veto.

Ingen amerikansk president har tidligere innført en unntakstilstand som deretter er blitt forsøkt opphevet av Kongressen.

Et veto kan overstyres av Kongressen, men det vil i så fall kreve to tredels flertall i begge kamrene. Det får de neppe.

Trump erklærte nasjonal krisetilstand 15. februar, noe som utløser en rekke utvidede fullmakter. Dette gir presidenten muligheten bruke til å flytte milliarder av dollar for å bygge grensemuren mot Mexico, selv om Kongressen nekter å bevilge de nødvendige midlene.