Partene i lønnsoppgjøret brøt i dag forhandlingene om årets lønnsoppgjør.

LO har i år krevd økt kjøpekraft for alle sine medlemmer, pluss ekstra tillegg for lavtlønte.

Også NHO mener det er rom for kjøpekraftsforbedring for de fleste i år, men i de ordinære forhandlingene, som startet onsdag, klarte partene altså ikke bli enige om størrelsen på lønnsøkningen.

Det betyr at årets mellomoppgjør går til mekling, med frist til å bli enige innen 1. april.