LEVENDE LIK: Kvinnen som ble funnet sterkt nedkjølt ble fraktet hit til Molde sykehus og erklært død. Politimannen som kom til stedet gjorde en oppsiktsvekkende observasjon. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
LEVENDE LIK: Kvinnen som ble funnet sterkt nedkjølt ble fraktet hit til Molde sykehus og erklært død. Politimannen som kom til stedet gjorde en oppsiktsvekkende observasjon. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

molde sykehus:

Ble erklært død på sykehuset, så oppdaget politimannen at liket rørte på seg

MOLDE (TV 2): Politiet rykket ut til det som var et mistenkelig dødsfall. Men på sykehuset i Molde oppdaget en politimann og legen at liket beveget på seg – og likevel ikke var død.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den svært oppsiktsvekkende og dramatiske saken startet i Molde 19. februar i år.

På denne fine vårdagen med oppholdsvær og seks plussgrader, ble idyllen brutt av en ambulanse som rykket ut på et hasteoppdrag til en adresse i byen.

Meldingen til AMK går ut på at en kvinne er funnet livløs i en snøskavel.

Ifølge TV 2s opplysninger blir vedkommende fraktet til Molde sykehus og her blir etter hvert pasienten erklært død.

Meldte dødsfall

Rutinemessig ble politiet varslet om dødsfallet. Politiet i Møre og Romsdal bekrefter overfor TV 2 at de denne dagen klokken 11.44 fikk melding fra Molde sykehus om et dødsfall, etter at en person ble funnet ute, sterkt nedkjølt.

– Når politiet får melding om et dødsfall er det vår oppgave å finne ut om det har skjedd noe straffbart. Det ble iverksatt etterforskning i denne saken, og politiet rykket ut på bakgrunn av meldingen som kom inn til operasjonssentralen, bekrefter politiinspektør Elin Drønnen, leder for påtaleenheten i Møre og Romsdal politidistrikt.

PÅTALESJEF: Politiinspektør Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de fikk melding om et dødsfall der personen likevel ikke var død. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.
PÅTALESJEF: Politiinspektør Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de fikk melding om et dødsfall der personen likevel ikke var død. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

Av hensyn til taushetsplikten i helsevesenet, er det ikke kjent for TV 2 hva som i detalj skjedde på Molde sykehus denne dagen.

Kilder TV 2 har vært i kontakt med, beskriver det imidlertid slik:

Politimannen som kom til sykehuset for å dokumentere dødsfallet og starte etterforskning i saken, fikk seg en solid overraskelse. Politimannen reagerte på at pasienten, som han fikk beskjed om at angivelig var død, beveget på seg og ga fra seg en lyd.

Da politimannen observerte dette sammen med helsepersonellet, ble det øyeblikkelig startet gjenoppliving og kvinnen lever i dag.

– Jeg har ikke noen kommentarer til dette, sier politimannen til TV 2.

Han ønsker ikke gi noen opplysninger om hva som skjedde på oppdraget og henviser til ledelsen i politidistriktet.

POLITIHUS: Politiet rykket ut fra Molde politistasjon da meldingen om dødsfallet kom til operasjonssentralen i Ålesund om formiddagen 19. februar. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
POLITIHUS: Politiet rykket ut fra Molde politistasjon da meldingen om dødsfallet kom til operasjonssentralen i Ålesund om formiddagen 19. februar. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Lite informasjon

Pasienten var ikke død. Det er ikke kjent for TV 2 hvor lang tid det tok fra pasienten ble tatt inn på sykehuset og meldt død til gjenoppliving ble startet.

– Det viste seg at personen likevel ikke var død, slik at vi naturlig nok ikke har noen pågående etterforskning av et mistenkelig dødsfall i denne saken. Utover dette kan jeg ikke gi flere opplysninger, opplyser Drønnen til TV 2.

Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdne med informasjon, men bekrefter at det ble meldt inn et dødsfall fra Molde sykehus 19. februar.

LITE SNAKKESALIG: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdende med opplysninger, men bekrefter at det ble meldt et dødsfall. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.
LITE SNAKKESALIG: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdende med opplysninger, men bekrefter at det ble meldt et dødsfall. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

– Helse Møre og Romsdal har ikke noe vi ønsker å skjule i denne hendelsen, men av hensyn til pasient og pårørende og pågående Helsetilsynssak, så vil vi ikke uttale oss til media om detaljer på nåværende tidspunkt. I denne saken opplevde vi et dødsfall som på grunn av helsetjenestens rutiner ble telefonisk meldt til politiet. For å sikre en god oppfølging av hendelen har vi satt i gang en gjennomgang og behandling av saken gjennom vårt interne kvalitetssystem, opplyser fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal.

Søndag formiddag ønsker helseforetaket å presisere følgende.

– En lege ved Molde sykehus var ifølge med politiet da de registrerte at pasienten var i live. Det er ikke riktig at det var politiet alene som oppdaget dette, opplyser fagdirektør Hole.

Saken ble vurdert så alvorlig at ledelsen ved Molde sykehus varslet Statens helsetilsyn direkte.

– Så langt kan Fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke si annet enn at Statens helsetilsyn har informert oss muntlig om hendelsen. Den type hendelse skal varsles oppover, sier fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikalsen, til TV 2.

Saken avsluttet

Fra Statens helsetilsyn får TV 2 følgende informasjon om hendelsen i Molde.

– Opplysningene i varselet er i utgangspunktet taushetsbelagt, men vi kan bekrefte et varsel som omfatter rutiner ved aksidentell hypotermi, opplyser avdelingsdirektør Brynhild Braut i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Statens helsetilsyn.

Aksidentell hypotermi er fall i kroppstemperaturen som følge av ulykker, skader eller forgiftninger. Den laveste kroppstemperatur som er målt hos et menneske som er blitt frisk igjen er 13,7 grader, et tilfelle som er registrert på UNN i Tromsø.

Helsetilsynet opplyser i en skriftlig redegjørelse til TV 2 at tilsynet mot Molde sykehus i denne saken er avsluttet med en vurdering at det ikke er nødvendig med videre oppfølging i saken.

INGEN KONSEKVENSER: Tre dager etter at kvinnen feilaktig ble erklært død av helsepersonell på Molde sykehus, mottok hun brev om at tilsynssaken er avsluttet uten videre tiltak. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
INGEN KONSEKVENSER: Tre dager etter at kvinnen feilaktig ble erklært død av helsepersonell på Molde sykehus, mottok hun brev om at tilsynssaken er avsluttet uten videre tiltak. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Betyr det at det ikke har skjedd noe klandreverdig når en pasient er erklært død, men likevel ikke er det?

– Nei, det betyr ikke nødvendigvis at det ikke har skjedd noe klanderverdig, svarer avdelingsdirektør Braut.

Foreløpig ingen politisak

Helsetilsynet ønsker ikke svare på flere spørsmål fra TV 2. De ønsker heller ikke å stille til TV-intervju og anser saken som avsluttet. TV 2 har dermed ikke fått muligheten til å stille spørsmål til Helsetilsynet om hvorfor det ikke får konsekvenser for helsepersonell som feilaktig har erklært en person for død.

Helsetilsynet har sendt brev til kvinnen som ble bekreftet død, men som da fortsatt lever. Her beskriver de hendelsen som alvorlig.

– På bakgrunn av de opplysninger vi har mottatt, vurderer vi at det ikke er nødvendig å utføre stedlig tilsyn for å få saken tilstrekkelig belyst. Vi finner heller ikke at det er nødvendig med annen tilsynsmessig oppfølging i denne saken, men vi vil ta opplysningene med i vurderingsgrunnlaget i en annen tilsynssak mot Helse Møre og Romsdal som gjelder lignende forhold, heter det i brevet til pasienten.

I brevet blir kvinnen også orientert om at hun kan ta kontakt med Pasient- og brukerombudet hvis det er behov for bistand.

Politiet har foreløpig ikke startet etterforskning.

– Hvis en person som er bekreftet død likevel ikke er død, er det da aktuelt for politiet å etterforske om det foreligger brudd på bestemmelser i helsepersonelloven?

– Vi har så langt ikke opprettet noen undersøkelsessak angående dette forholdet. Rent generelt kan opprettelse av sak kan komme enten i form av en anmeldelse fra fylkeslegen eller at vi iverksetter etterforskning av eget tiltak, opplyser politiinspektør Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.