Frp vil bruke sykkelfelt til p-plasser om vinteren

Det er uansett så få som sykler om vinteren at plassen kan utnyttes bedre, mener Frp i Oslo. – Skikkelig dårlig forslag, svarer SV.

Forslaget om å bruke sykkelfeltene til andre formål om vinteren er nedfelt i Oslo Frps program for neste bystyreperiode, forteller Aina Stenersen, partiets 1. kandidat i kommunevalget.

– Det vil innebære for eksempel å kunne ha flere parkeringer, flere ladestasjoner og flere gangfelt. Vi har sett denne vinteren og tidligere vintre at det ikke fungerer optimalt å ha sykkelfelt, sier Stenersen.

Få syklister

Ved å bruke Bymiljøetatens sykkeltelling har Frp funnet ut at bare 0,7 prosent av byens befolkning sykler om vinteren. Partiet mener det må være mulig å diskutere om ikke ressursene kan utnyttes på en bedre måte om vinteren.

– I forhold til hvor liten den gruppen er, altså på 0,7 prosent, så blir det satset veldig mye på en veldig liten gruppe. Vi ønsker å åpne opp byen for alle, for eldre, barn og kvinner. Så vi vil satse på mye mer enn sykler, forklarer Stenersen.

– Hva med de som faktisk sykler om vinteren, hvor skal de gjøre av seg om sykkelfeltene blir tatt opp til parkering og andre formål?

– Det vi ser, er at det er svært få sykkelfelt som faktisk blir brukt og som blir brukt mye. Men vi vil ikke fjerne alt. Vi vil se på en alternativ bruk, og man skal fortsatt kunne sykle.

– Trenger flere sykkelveier, ikke færre

Forslaget får SV til å steile. Det som trengs, er flere sykkelveier som er måket og strødd om vinteren, ikke færre, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

VIL GJØRE BYEN MER BRUKERVENNLIG: Aina Stenersen (Frp) mener man må kunne diskutere bruken av sykkelfelt om vinteren. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
VIL GJØRE BYEN MER BRUKERVENNLIG: Aina Stenersen (Frp) mener man må kunne diskutere bruken av sykkelfelt om vinteren. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Forslaget er rett og slett skikkelig dårlig. Det vi vet, er at når det blir tryggere å sykle, så er det flere som ønsker å sykle. Og jo flere som sykler, jo tryggere blir det i bybildet. Så det er jobben vi har fremover å få enda flere til å sykle, sier Eidsvoll, som er SVs gruppeleder i bystyret.

Hun kaller sykling et skikkelig kinderegg.

– Det er bra for folkehelsa, det er bra for luftkvaliteten og det er bra for klimagassutslipp at færre kjører bil og flere sykler. Så det må vi jobbe for å få til hele året.

Nasjonalt mål å få flere syklister

Syklistenes landsforening mener Oslo Frps forslag går imot Frps politikk på nasjonalt nivå. Generalsekretær Morgan Andersson viser til regjeringsplattformen, der det heter at man skal jobbe for å øke sykkelandelen til 20 prosent i de store byene.

– Da må man ha de rette virkemidlene og de rette tiltakene. Å begynne å parkere biler i sykkelfelt er ikke et slikt tiltak, sier Andersson.

Han sier at det allerede i dag er et relativt stort problem at det parkeres biler i sykkelfeltet, selv om det er ulovlig. Det utgjør en stor ulykkesrisiko for syklistene.

Å bygge ut sykkelveinettet har avgjørende betydning for å få flere til å velge tohjulingen, mener Andersson.

– Vi ønsker å få flest mulig opp på sykkelen – unge, barn, voksne og eldre. Alle skal få mulighet til å sykle, og da må vi ha et sammenhengende sykkelveinett hvor det ikke er noe tvil om hvor syklistene skal være. Det må være skiltet godt og det må helst være separert fra øvrig trafikk, sier Andersson.

Vil gjøre byen mer brukervennlig

Frp mener debatten har blitt veldig snever. Aina Stenersen viser til at de fleste både går, sykler og bruker bil, og at man godt kan ta en diskusjon omkring pengebruk som bare kommer syklister til gode.

– Vi ser at parkeringsplasser har blitt fjernet og at det er vanskelig å komme fram i sentrum. Vi ønsker å ha flere folk, mer parkering og mer liv i gatene, sier Stenersen.

– Støtter dere ikke dreiningen mot færre biler og flere myke trafikanter i sentrum?

– Jeg tror det er viktig å ha et Oslo som innbyggerne kjenner seg igjen i og som innbyggerne har lyst til å bruke. Det handler også om å gå. Flesteparten i Oslo går jo, og de blir nedprioritert nettopp når det er sykkelfelt. Vi har sett i vinter at man brøyter sykkelfeltene og ikke gangfeltene. Vi har en del å gå på for å gjøre Oslo til en mer brukervennlig by, sier Stenersen.

OPPDATERT: Bymiljøetaten opplyser til TV 2 at sykkeltellerne viser en 19 prosents økning i trafikken sammenlignet med i fjor og at tellerne ikke kan si noe om det totale antallet syklister som sykler i Oslo på vinteren.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook