Ber om ett år og ti måneder fengsel for sex-tiltalt politimann

Spesialenheten for politisaker ba om ett år og ti måneder fengsel for den tidligere politimannen i 50-årene.

Politimannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell kontakt med en informant, i tillegg til å ha forsynt seg av både narkotika og barbie-dop fra politihusets beslags-rom. Forsvareren ba om full frifinnelse på alle punkter, bortsett fra punktet om oppbevaring av en springkniv.

– Det er en dobbelthet i forklaringen hans, sa aktor og etterforskningsleder i spesialenheten for politisaker, Per Martin Utkilen, under sin prosedyre på rettsakens siste dag.

Følte seg misbrukt som elskerinne og informant

I løpet av halvannen uke har vi hørt hvordan den fornærmede kvinnen følte seg misbrukt av narkotikaetterforskeren i 50-årene. Hun sa i retten at hun følte seg brukt som både elskerinne og som informant fra narkotikamiljøet hun var en del av.

Politimannen på sin side, hevdet kvinnen påsto at de hadde hatt et seksuelt forhold for å heve sin egen status og for å presse ham for penger.

Utilbørlig utnyttelse av overmaktforhold

I prosedyren pekte spesialenheten på at politimannen hevdet informasjonen han fikk fra kvinnen ikke betød noe. Likevel satte han seg flere gangere i en situasjon hvor han er alene med en kvinne fra rusmiljøet. Utkilen mener det dreier seg om misbruk av stilling fordi hun er en sårbar kvinne i et narkotikamiljø, mens han er en dreven narkotikaetterforsker.

– Vi står overfor en utilbørlig utnyttelse av et overmaktsforhold, sier Utkilen. – Tiltalte har utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

Stiller spørsmål ved troverdigheten

Politimannens forsvarer, Bernt Heiberg, gjør i sin prosedyre et poeng av at det er så mye som ikke stemmer med forklaringen at det er grunn til å stille spørsmål ved troverdigheten til kvinnen.

Han peker på at vitner, og også først spesialenheten, har vært av den oppfatning at det seksuelle forholdet skal ha vart i en periode på fem år. I retten modererte hun dette til å kun dreie seg om noen måneder.

– Hun sier også at det var frivillig, fremholder Heiberg i prosedyren.

– Hun sier at misbruket ikke var den seksuelle kontakten, misbruket var at han fikk ut av henne informasjon om narkotikamiljøet. – Det er ikke det som er misbruk av overmakt, sier Heiberg. – Da må han uansett frifinnes.

– Gjemte narkotika på kontorpulten

Etterforskningen som førte til den ti punkter lange tiltalen mot politimannen startet da en politileder 7. mars 2017 fant et savnet narkotikabeslag med 2,5 gram amfetamin på kontorpulten hans. Beslaget hadde i tre uker vært savnet fra beslagsrommet.

– Hvorfor har han tatt narkotika og gjemt det i en papirbunke på pulten sin, spør etterforskningslederen i spesialenheten i prosedyren.

– Tilegnelsen skjer i det han går ut av beslagsrommet med beslaget.

Forsvareren er i sin prosedyre uenig i at politimannen skal ha hatt til hensikt å stjele de 2,5 grammene med amfetamin fra beslagsrommet.

– Hvis dette er et tyveri, så går du ikke og legger det på pulten din inne på kontoret, og lar det ikke ligge der i tre uker med navn på, mener Bernt Heiberg.

– Det er ingen tilegnelse når han tar det fra gulvet på beslagsrommet og legger det på kontoret sitt.

Krever 100.000 i oppreisningserstatning

Kvinnens bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen, prosederte på at informanten har krav på oppreisningserstatning for det hun er blitt utsatt for.

– Hun opplever selv at hun er blitt svært utnyttet og at hun ser det nå bedre i ettertid når hun nå er borte fra rusmiljøet, sier Reiestad Hansen til TV 2.

– Hun var en svært sårbar person som tilhørte et slikt miljø, mens han var en politimann som hun trodde, kanskje, at hun skulle ha et forhold til. Men hun opplevde at hun bare ble brukt.

Jeg har bedt om oppreisning etter rettens skjønn men jeg mener at det ligger på ca 100.000 kroner, avslutter Reiestad Hansen.

Dom i saken forkynnes mandag 1. april.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook