I RETTEN: Advokatene Alexander Greaker og Daniel Storrvik forsvarer den tiltalte srilankeren. De mener det finnes alternative gjerningsmenn i saken.
I RETTEN: Advokatene Alexander Greaker og Daniel Storrvik forsvarer den tiltalte srilankeren. De mener det finnes alternative gjerningsmenn i saken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Sjøvegan-tiltalteS FORSVARERE:

– Dette kan være den egentlige drapsmannen

NORD-TROMS TINGRETT (TV 2): Forsvarerne til drapstiltalte har innkalt et vitne som er internasjonalt etterlyst. De mener han kan være gjerningspersonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mannen flyttet fra Sjøvegan kort tid etter drapet på Marie Louise Bendiktsen (59) i 1998 og har senere blitt dømt for to drapsforsøk i Tyskland.

– Han kommer naturlig nok ikke til å forklare seg i retten, sier forsvarer Alexander Greaker i sitt innledningsforedrag.

Onsdag begynte rettssaken mot en srilankisk mann som i fjor sommer ble pågrepet og siktet for det mer enn 20 år gamle Sjøvegan-drapet.

Tiltalte er finstelt på håret og ikledd svart dressjakke over en mørkeblå skjorte. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

– Det eneste forholdet jeg hadde til fornærmede, var et seksuelt forhold, forklarer tiltalte innledningsvis i retten.

På motsatt side av rettssalen sitter Bendiktsens etterlatte sønn og datter. Sønnen Trond Bendiktsen har uttrykt at de mener tiltaltes forklaring er «hinsides all fornuft».

Forklaringen om det kortvarige intime forholdet var aldri tema under noen av de tre forklaringene srilankeren ga til politiet i tiden etter drapet.

Heller ikke statsadvokat Torstein Lindquister fester lit til mannens forklaring. Påtalemyndigheten mener han voldtok 59-åringen før han drepte henne med en knivlignende gjenstand og senere satte fyr på huset.

«Tyskland-sporet»

I sitt innledningsforedrag legger forsvarer Greaker stor vekt på det såkalte «Tyskland-sporet».

ETTERLYST: Også denne mannen har blitt pekt ut som en mulig gjerningsperson, men han er aldri blitt identifisert. Foto: Politiet
ETTERLYST: Også denne mannen har blitt pekt ut som en mulig gjerningsperson, men han er aldri blitt identifisert. Foto: Politiet

Politiet har i flere år forsøkt å få tak i en utenlandsk statsborger som bodde i Sjøvegan da 59-åringen ble drept. Mannen var på dette tidspunktet i midten av 20-årene.

Omkring en uke etter drapet var mannen inne til vitneavhør hos politiet, men da politiet ville avhøre mannen igjen, var han vekk.

Han ble etterlyst av Interpol, men først i 2010 fikk politiet treff. Mannen var da utvist fra Tyskland etter å ha sonet en lang dom for et dobbelt drapsforsøk mot sin tidligere samboer og hennes nye kjæreste i 2001.

Etter å ha blitt utvisningen er det ingen som vet hvor mannen som nå er 40-årene befinner seg. Han er fremdeles internasjonalt etterlyst. Forsvarer Greaker har bedt retten særlig merke seg mannens navn.

– Han er helt åpenbart en alternativ gjerningsmann. Her har politiet gjort altfor lite for å sjekke ham ut av saken, sier Greaker til TV 2.

Statsadvokat Lindquister er ikke enig.

– Han er internasjonalt etterlyst. Noe særlig mer får vi ikke gjort, sier han.

– Men kan du utelukke at det er han som er gjerningsmannen?

– At vi har tatt ut denne tiltalen, betyr at vi mener å ha funnet svaret på hvem som drepte Marie-Louise Bendiktsen.

Flere av vitnene som forsvarerne har stevnet, vil forklare seg om den etterlyste mannen. Et av vitnene skal på et tidspunkt ha hatt et forhold til ham.

Domfelt og utvist

Tiltalte kom til Norge som asylsøker fra Sri Lanka som 16-åring i 1997, året før Marie-Louise Bendiktsen ble drept.

Han har opplyst å være født i 1980, men påtalemyndigheten mener han i virkeligheten kan være født i 1976. Dette er tema underveis i rettssaken, men retten legger foreløpig 1980 til grunn.

Få dager før sin 18-årsdag fikk han asylsøknaden avslått. Han fikk imidlertid innvilget arbeidstillatelse, som etter fem år ble gjort til en permanent oppholdstillatelse.

DREPT: Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet knivdrept ved siden av sengen sin i sitt eget hus på Sjøvegan i forbindelse med en voldsom brann.
DREPT: Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet knivdrept ved siden av sengen sin i sitt eget hus på Sjøvegan i forbindelse med en voldsom brann. Foto: Politiet

Siden er han straffedømt i Norge ved tre anledninger.

Første gang, i 2002, ble han dømt til betinget fengsel for trygdebedrageri.

Tre år senere ble han dømt til seks måneders fengsel for ett grovt og flere simple tyverier, samt flere tilfeller av bedrageri. Han anket og fikk straffen omgjort til 120 timers samfunnsstraff.

I 2007 fortsatte kriminaliteten da tiltalte ble dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for medvirkning til grovt bedrageri, dokumentforfalskning og et ransforsøk. Anken ble enstemmig forkastet av lagmannsretten.

Retten fant det bevist at han hadde løpt ned en 86-åring som gikk på krykker, i et forsøk på å stjele vesken hennes. Kvinnen fikk flere brudd og varig nedsatt funksjonsevne etter sammenstøtet.

– De tidligere domfellelsen har overhodet ingen relevans for denne saken, sier advokat Greaker.

– Heller ikke ved en eventuell straffutmåling?

– Nei, på ingen måte, sier forsvareren

Som følge av den siste domfellelsen fattet Utlendingsdirektoratet i 2010 vedtak om å utvise srilankeren med et innreiseforbud på fem år. I de senere årene fulgte flere runder i retten, der hensynet til mannens ektefelle og barn ble et sentralt tema.

Etter først å ha fått vedtaket ugyldiggjort av tingretten ble mannen utvist fra Norge da lagmannsretten likevel fant vedtaket gyldig. I 2014 ble han utvist for en periode på to år.

Ordfører i vitneboksen

Påtalemyndigheten har stevnet 25 vitner samt sakkyndige eksperter. De er er i hovedsak Bendiktsens familie, venner, naboer og personer som var i kontakt med henne før hun ble funnet død.

I tillegg skal retten få høre forklaringene til folk i tiltaltes omgangskrets og ansatte på asylmottaket der han bodde.

Et av vitnene i saken er Salangens nåværende ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Hennes nåværende jobb er imidlertid ikke årsaken til at hun er stevnet som vitne både av aktor og forsvarerne, får TV 2 opplyst.

Mot slutten av saken skal etterforskere fra politiets Cold case-gruppe forklare seg for retten. Gruppen, som er underlagt Kripos, har som mål nettopp å oppklare de uoppklarte drapene i Norge.

Også tidligere lensmann Hans Roar Rasmussen, som har fått mye av æren for at drapssaken kan ha blitt oppklart, skal vitne for retten.

Det er satt av tre og en halv uke til rettssaken i Nord-Troms tingrett.