SONET HER: Deler av tiden i fengsel tilbrakte den tidligere rådmannen her i det norske fengselet i Norgerhaven i Nederland.
SONET HER: Deler av tiden i fengsel tilbrakte den tidligere rådmannen her i det norske fengselet i Norgerhaven i Nederland. Foto: AFP Photo

Kommunesjefen voldtok kollega – beholdt topplønn da han havnet i fengsel

To måneder før rådmannen ble dømt for å ha voldtatt en underordnet kollega, inngikk den politiske ledelsen i kommunen en etterlønnsavtale som sikret rådmannen topplønn mens han sonet i fengsel.

TV 2 har fått innsyn i dokumenter som viser hvilke avtaler som ble inngått mellom rådmannen og kommunen i tiden etter at han ble siktet for å ha forgrepet seg på en kollega.

Overgrepet skjedde et sted i Nord-Norge natt til 7. i juni i 2014. Rådmannen og en annen mannlig mellomleder i kommunen var på nachspiel da sistnevnte våknet av at rådmannen, som var hans overordnede, forgrep seg på ham.

Avtalene mellom rådmannen og kommunen viser at rådmannen ble fritatt fra arbeidsplikten ni dager etter at overgrepet fant sted. Begrunnelsen for fritaket var at han var «siktet for et mulig straffbart forhold». Han fikk beholde lønna selv om han ble fritatt fra arbeidsplikten.

Ingen forbehold

Fritaket varte frem til 10. november i 2014, fire måneder etter at overgrepet skjedde. Da ble det avholdt et drøftingsmøte, der kommunens politiske ledelse og rådmannen inngikk en avtale.

TV 2 er i besittelse av dokumentet der følgende ble avtalt: Rådmannen fikk fortsette i kommunen, men i en jobb som rådgiver. Samtidig fikk han beholde lønna han hadde i stillingen som rådmann. Etterlønnsavtalen varte i 13 måneder, frem til 31. desember i 2015.

Møtet ble avholdt 10. november 2014. Tre og en halv uke i forveien hadde rådmannen fått forkynt tiltalen for voldtekt. Det betyr at saken var ferdig etterforsket, og at påtalemyndigheten mente å kunne bevise for retten at overgrepet hadde funnet sted.

Avtalen ble likevel godkjent av kommunestyret.

I lønnsavtalen tas det ikke forbehold om hva som skulle skje dersom rådmannen ble dømt. TV 2 er kjent med at dette ble drøftet.

Fikk begrensninger

Den første rettssaken mot rådmannen gikk i tingretten i januar i 2015, to måneder etter at avtalen ble inngått. Han nektet straffskyld og viste blant annet til at han hadde drukket alkohol sammenhengende i tolv timer forut for hendelsen. Retten la imidlertid vekt på offerets forklaring og DNA-funn.

Rådmannen ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder. Halvannen uke etter at dommen falt, ble referatet fra møtet om mannens lønnsavtale gjennomlest og signert.

Av referatet fremgår det også at rådmannen, som på dette tidspunktet fra flyttet til en stilling som rådgiver, fikk visse begrensninger i tilgangen til kommunens datasystemer.

Anket dommen

Dommen fra tingretten ble anket, men i mai opprettholdt lagmannsretten dommen. Rådmannen måtte i tillegg betale offeret 150.000 kroner i erstatning.

Rådmannen begynte soningen sin i november i 2015, har TV 2 fått opplyst. Da gjenstod fortsatt to måneder av etterlønnsavtalen han hadde inngått.

TV 2 har sett lønnsutbetalingene til rådmannen, som viser at han ikke fikk utbetalt lønn de første to månedene i fengsel. I stedet fikk han to måneders lønn og feriepenger i desember 2016 – totalt over 200.000 kroner.

Utbetalingen fant sted da han hadde sonet et drøyt år av straffen sin.

Ifølge dommen fra lagmannsretten hadde rådmannen en årsinntekt på omkring 730.000 kroner i året da han ble domfelt.

Ingen kommentar

TV 2 har snakket med nåværende ordfører i kommunen, som tiltrådte etter at dommen var rettskraftig.

– Jeg var aldri involvert i prosessen, men jeg er kjent med at avtalen ble behandlet i kommunestyret. Utover det er jeg ikke kjent med hvilke vurderinger som lå til grunn.

– Ble det gjort forsøk på å stoppe utbetalingen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier ordføreren.

TV 2 har vært i kontakt med rådmannen, som i en SMS skriver følgende:

– Jeg ønsker ikke å bidra med noen opplysninger om den avtalen utover at den ble inngått i november 2014 og godkjent av kommunestyret.

TV 2 har gjort gjentatte forsøk på å få tidligere ordfører, som var med på avtaleinngåelsen, til å kommentere saken. Det ønsker hun ikke å gjøre. Heller ikke varaordføreren på tidspunktet vil kommentere saken.