etterforskning pågår fortsatt:

Slik vil de løse den store gåten i Jemtland-saken

LIVSGLAD: Tobarnsmor Janne Jemtland (36) blir av venner beskrevet som en sprudlende kvinne. I desember ble ektemannen dømt for å ha drept henne.
LIVSGLAD: Tobarnsmor Janne Jemtland (36) blir av venner beskrevet som en sprudlende kvinne. I desember ble ektemannen dømt for å ha drept henne. Foto: Privat
Hvordan kunne Janne Jemtland dø av drukning etter å ha blitt truffet av et pistolskudd i hodet? Spørsmålet blir sentralt når saken mot ektemannen skal behandles i lagmannsretten.

10. desember i fjor ble Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel for drap på kona Janne Jemtland. Selv ba han om full frifinnelse.

I juni kommer ankesaken opp for Eidsivating lagmannsrett. Nå jobber Svein Jemtland og hans forsvarere med forberedelser.

– Dommen fra tingretten var veldig kort, og vi mener at en rekke omstendigheter må belyses bedre, sier advokat Christian Flemmen Johansen, en av Jemtlands to forsvarere, til TV 2.

– Hva sikter du til?

– Det gjelder omstendighetene rundt dødsfallet. Vi savner svar på flere sentrale spørsmål, sier han.

FORSVARET: Christian Flemmen Johansen og Ida Andenæs representerer Svein Jemtland.
FORSVARET: Christian Flemmen Johansen og Ida Andenæs representerer Svein Jemtland. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Forsvarerne til Svein Jemtland har sendt ut forespørsler til flere fagmiljøer som de avventer svar fra.

– Vi leter overalt. Det betyr at vi også søker ekspertise i utlandet, sier Flemmen Johansen.

LES OGSÅ: Svein Jemtland får likevel ikke treffe sønnene.

Ble skutt – døde av drukning

Natt til femte juledag ble Janne Jemtland skutt i pannen utenfor sitt eget hus i Brumunddal. Ekteparet hadde nettopp kommet hjem fra romjulsfest da det oppsto en krangel som førte til at våpenet ble avfyrt.

Rettsmedisinerne mener Jemtland mistet bevisstheten umiddelbart, og at hodeskaden var så omfattende at hun ville mistet livet i løpet to til tre timer.

Obduksjonsrapporten viser imidlertid at dødsårsaken ikke var skuddskaden, men drukning. Det betyr, ifølge politiet, at Janne Jemtland må ha blitt senket i vann kort tid etter at hun ble truffet av hodeskuddet.

En teori er at drukningen skjedde etter svært kort tid fordi avdødes hjerne ikke hadde hovnet opp, ifølge rettsmedisinerne.

Svein Jemtland nekter for at han skjøt kona, men sier at skuddet gikk av ved et uhell under et basketak. Han nekter også for å ha senket kona i vann kort tid etter at skuddet gikk av.

VÅPENET: Politiet fant det angivelige drapsvåpenet omtrent 18 meter inn i skogen, nesten 10 kilometer fra ekteparets bolig. (Foto: Politiet)
VÅPENET: Politiet fant det angivelige drapsvåpenet omtrent 18 meter inn i skogen, nesten 10 kilometer fra ekteparets bolig. (Foto: Politiet)

Undersøkte bekker

Påtalemyndigheten har ikke klart å føre bevis for hvor Janne Jemtland eventuelt ble senket i vann. Inntil få uker før hovedforhandlingen i tingretten, jobbet politiet med å undersøke vann og bekker rundt ekteparets bolig, men det ble ikke gjort funn av interesse.

Janne Jemtland ble skutt på trappa utenfor ekteparets bolig. Det er ingenting som tyder på at hun ble druknet inne i huset.

DØMT: Svein Jemtland ble i tingretten dømt til 18 års fengsel, men snart venter en ny runde i lagmannsretten. (foto: Privat)
DØMT: Svein Jemtland ble i tingretten dømt til 18 års fengsel, men snart venter en ny runde i lagmannsretten. (foto: Privat)

Svein Jemtland har sagt at han pakket konas kropp inn i plast og la henne i bilen. Han har forklart at han deretter dumpet Janne Jemtland i Glomma omtrent et døgn etter at det fatale skuddet falt.

Kjøredata fra de to bilene Svein Jemtland benyttet, underbygger at kona må ha omkommet av skuddskaden innen han rakk å kjøre til Eid bru, feste et lastebilbatteri rundt kroppen og deretter senke henne i vannet.

Sand i lungene

Et sentralt spørsmål for forsvarerne er om drukningsskadene i Jemtlands lunger kan ha oppstått som følge av andre årsaker enn drukning.

Det ble blant annet funnet sandpartikler i lungene hennes. Forsvarerne lurer på om partiklene kan ha kommet inn i luftveiene selv om hun ikke hadde pust og puls.

Det finnes eksempler på personer som er funnet døde i vann og som har fått partikler i lungene uten at drukning var dødsårsaken. Dette skjer gjerne i elver eller andre steder med store strømninger i vannet.

Rettsmedisinerne som har undersøkt Janne Jemtland, mener imidlertid at sandfunnene i lungene til Janne Jemtland understøtter deres konklusjon om at dødsårsaken var drukning.

Det er ikke funnet blod i lungene, ei heller andre ting som kan tyde på kvelning som følge av at hun ifølge ektemannen skal ha blitt pakket inn plast kort tid etter at hun ble truffet av skuddet.

– Vi har funnet det nødvendig å innhente ekspertise som kan hjelpe oss med å finne ut mer om hvordan døden inntraff. Vi mener at det ikke er tilstrekkelig bevist, sier forsvarer Flemmen Johansen.

Betydning for straffen

– I hvilken grad opplever dere at det finnes tilstrekkelig kompetanse på feltet i Norge?

– Det finnes mange dyktige mennesker i Norge, men vi er et lite land. Derfor er det naturlig å også se utover landegrensene, sier advokaten.

Statsadvokat Iris Storås bekrefter overfor TV 2 at hun har fått en begjæring om nye etterforskningsskritt, og at det er noe politiet jobber med.

– Vil det bli aktuelt å be om ny etterforskning fra deres side?

– Vi har ikke funnet grunnlag for å be om ny etterforskning slik saken står nå, så får vi ta en ny vurdering dersom det skulle tilkomme nye opplysninger, sier Storås.

Spørsmål rundt omstendighetene etter at skuddet gikk av, blir viktig å avklare fordi det kan ha betydning for straffeutmålingen til Svein Jemtland, uavhengig av om lagmannsretten tror å forklaringen om at skuddet gikk av ved et uhell eller om de mener at han skjøt henne.

– Er status fremdeles at påtalemyndigheten ikke har en formening om hvor Janne Jemtland ble druknet?

– Saken handler om et drap som har skjedd denne natten, og det drapet er tiltalte domfelt for av tingretten, sier statsadvokaten.

Hun varsler at bevisførselen fra aktoratets side i all hovedsak vil bli den samme som i tingretten når saken skal behandles i lagmannsretten i juni.

– Kald og kalkulert drapsmann

Under prosedyrene i tingretten sa Storås at drapet fremsto som «en ren henrettelse». I samme prosedyrene trakk hun frem at Janne Jemtland ville skilles og at dette kan ha vært et motiv.

Storås mente at høsten forut for drapet var «trasig» for Svein Jemtland. Hun viste til at han hadde anstrengt økonomi, økende gjeld, dårligere helse og at det gikk dårlig i jobbsammenheng.

AKTOR: Statsadvokat Iris Storås fører saken for påtalemyndigheten.
AKTOR: Statsadvokat Iris Storås fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Det synes å være liten tvil om at det har vært en krevende høst. Kanskje var begeret fullt. Kanskje han hadde fått nok av alt, sa hun.

Storås vektla at parets eldste sønn var hjemme da skuddet gikk av, og at Svein Jemtland gjorde en rekke tiltak for å skjule det som hadde skjedd i ukene før han ble pågrepet.

– Det støtter opp min vurdering av at dette er en kald og kalkulert drapsmann som gjør en rekke handlinger for å skjule forbrytelsen. Blant annet sender han meldinger til kona selv om han visste at hun var død, sa Storås.

Svein Jemtland ba om frinnelse – en påstand som trolig blir opprettholdt i ankesaken.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook