– Dette er ikke IS sine barn. Det er Norge sine barn

Tidligere barneombud vil behandle norske barn fra IS-kalifatet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Debatten raser om hva som skal skje med barna som er født eller vokst opp i IS-områder i Syria.

Norske psykologer vil behandle norske barn fra Syria og ber barneministeren lage en plan for hvordan barna kan hjelpes til Norge.

– Det er fullt mulig å rehabilitere barna som er født eller vokst opp i IS-kalifatet, mener psykolog og tidligere barneombud, Reidar Hjermann.

Norsk Psykologforening mener barna snarest må hjelpes til Norge, uavhengig av foreldrenes lovbrudd og grusomme handlinger.

– Hvordan kan disse barna rehabiliteres?

– Mange av disse barna er ganske små. Vi snakker om barn fra to år eller femåringer og det er ikke sikkert det er noen voldsom rehabilitering i psykiatrisk forstand vi snakker om, sier Hjermann, som har erfaring med å rehabilitere barnesoldater.

Han sier den viktigste delen av å bli re-integrert i det norske samfunnet er å gå i barnehage eller å være sammen med familie. Barna vil bli tatt hånd om av det norske hjelpeapparatet.

Hvor mange og hvor er de?

Fra tidligere er det kjent at den norske IS-kvinnen Aisha Shezadi bor i en flyktningleir i Syria.

Onsdag morgen fortalte NRK om en norsk kvinne med to barn som hadde klart å komme seg ut av området Baghouz i Syria. Dette er det siste området IS kontrollerer.

Hun har bedt norske myndigheter om hjelp for å komme tilbake til Norge med sitt barn. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at det er rundt 40 norske barn i Syria. Barn av foreldre som har vært med i terrorgruppen Islamsk Stat. Det er uklart om norske myndigheter vet hvor alle barna befinner seg.

Hjermann er leder av menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening. Foreningen mener regjeringen er alt for passive med hensyn til de norske barna i Syria.

– Det å forlange at de må oppsøke en norsk utenriksstasjon for å få hjelp til å komme hjem er å legge lista alt for høyt etter mitt syn.

– Så du mener norske myndigheter aktivt må gå aktivt inn å hente barna?

– Jeg mener at norske myndigheter aktivt må gå inn og hjelpe både barna og foreldrene til å komme til Norge og så blir de håndtert av vårt system, sier Hjermann.

Fremmedkrigere må regne med å bli straffeforfulgt hvis de kommer tilbake til Norge. Det gjelder også kvinner.

Venstre-politiker Abid Raja har lenge bedt norske myndigheter ta grep om norske barns situasjon i Syria.

– Jeg mener at den norske stat skal sende et klart og entydig signal om at vi er villige til å hente disse barna hjem til Norge og appellere til foreldrene, som jo sikkert har begått en del forbrytelser og overtredelser av terror-lovgivningen. De må gi disse barna fra seg, sier Raja. Han mener barna kan overlates til norske familiemedlemmer, eller til barnevernet i de tilfellene familie ikke kan ta seg av dem.

Ber om plan

Psykologforeningen ber i et brev til barneminister Kjell Ingolf Ropstad om en redegjørelse for regjeringens planer for denne gruppen barn. Han viser til at dette er en sak for Utenriksdepartementet. Utenriksministeren sa fra Stortingets talerstol i går at Norge ikke ønsker å hente barna hjem.

– Retur av fremmedkrigere og deres barn er et krevende spørsmål. Situasjonen for de norske barna er bekymringsfull. Men dette er en sak som dessverre ikke har enkle løsninger. Vi følger situasjonen tett, og vi vurderer fortløpende tiltak, herunder hvilke tiltak som gjennomføres i andre europeiske land. Slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt å hente ut fremmedkrigere, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortinget.

Hun understreket at norske borgere i utlandet som ønsker konsulær bistand, selv må kontakte utenrikstjenesten. Statsminister Erna Solberg (H) sier at norske borgere har rett til å reise inn i Norge. Det gjelder også fremmedkrigere og deres barn, men fremmedkrigere vil bli straffeforfulgt i Norge.

Hjermann understreker at dette er norske barn.

– Vi kan ikke kalle dem for IS-barna. Dette er ikke IS sine barn. Det er Norge sine barn og derfor må vi også sørge for at de får den behandlingen av det norske systemet som andre norske barn ville fått i tilsvarende sitausjon, sier han.