Det opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

Han understreker at det ikke dreier seg om feil medisiner.

– Medisinene i posene er riktig. Ingen trenger å være bekymret for feil medisiner. Problemet er mangler på medisiner, sier Madsen.

728 avviksmeldinger

– Vi har gått gjennom saken og har funnet ut at NMD har fått inn 728 avviksmeldinger fra leger på grunn av manglende medisiner i multidoseposer og andre problemer. Det er også andre årsaker og feil, men det er hovedfeilen, fortsetter Madsen.

Han forklarer at det i en liste som legges ved multidoseposen, er det markert at det er legemiddelmangel.

– Men det er usikkerhet om denne markeringen har vært tydelig nok slik at de som har delt ut multidosen, har sett at legen må ordne opp. Legene må få beskjed for å skrive ut resept på annen medisin. Men vi vet ikke hvor godt dette har kommet fram til legen. Det er det vi er usikre på, sier Steinar Madsen.

Overfor NTB understreker strategidirektør Miriam Skåland i NMD at de 7.000 pasientene kan være rammet av legemiddelmangel, men at det ikke medfører riktighet å si at de 7.000 er rammet av feilpakking.

– Vi jobber sammen med kommunene og Statens legemiddelverk for å løse den historisk høye legemiddelmangelen vi har i Norge. Vi må finne gode løsninger for å få ut informasjon, sier Skåland.

Kalt inn til møte samme dag

Saken ble kjent i Rogalands Avis mandag morgen. Allerede samme ettermiddag kalte Statens legemiddelverk leverandøren av medisinene, Norsk Medisinaldepot (NMD), inn på teppet. Deretter ble det nok et møte mandag formiddag.

NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. NMD har beklaget hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sa strategidirektør Skåland.

Blodtrykk og hjerte først

Den medisinske fagdirektøren Legemiddelverket opplyser at de fleste medisinene er det de ikke vil beskrive som kritiske. Medisiner mot høyt blodtrykk og hjertesykdom er de NMD skal ordne opp i først.

– Det er flere uheldige omstendigheter som har bidratt til at dette er blitt et stort problem. Det har vært usedvanlig stor legemiddelmangel de siste to månedene, kombinert med noen oppstartsproblemer, sier Steinar Madsen.

Helseminister Bent Høie (H) har understreket i en kommentar til NTB at pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner.

– Det er viktig at de involverte finner ut hva som har skjedd. Det er også viktig at de har gode systemer for å rapportere avvik, og at de lærer av feil, slik at dette ikke skjer igjen, sa helseministeren.