PASIENT OG MINISTER: Daniel Otnes Austring (20), her hjemme på Otnes i Sogn og Fjordane. Bent Høie ved en tidligere anledning.
PASIENT OG MINISTER: Daniel Otnes Austring (20), her hjemme på Otnes i Sogn og Fjordane. Bent Høie ved en tidligere anledning. Foto: TV 2 (/ Margrethe Håland Solheim / NTB scanpix

Pasientene ønsker én endring: – Uaktuelt

Advokater og pasienter mener en enkel endring kunne gjort flere fornøyd med Pasientskadeordningen. Men endringen er uaktuell, sier helseministeren og NPE. – Sterkt bekymringsfult, sier Ap.

I helgen fortalte TV 2 om Daniel Otnes Austring (20), som vant i retten mot staten i fjor etter en feiloperasjon.

Stridsspørsmålet i retten var hvorvidt en varig skade i Daniels arm kom fra en feiloperasjon eller ikke. Han og legen hans mente ja, staten nei – men tingretten ga ham medholdt, og dermed også erstatning.

Hele 40 prosent av de pasientene som saksøkte staten i 2018, vant fram i retten.

– Dette er et høyt tall, og det viser at det er potensial for å behandle disse søknadene bedre allerede i forvaltningen, sier Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland, til TV 2.

– Enkel endring

Advokat Helge Husebye Haug var Daniels advokat under rettssaken. Han mener det er flere utfordringer med dagens ordning, men mener det er én ting som kunne blitt endret over natten.

– Pasienten har ingenting de skulle ha sagt i saksbehandlingen. Hadde de i det minste fått velge legen som skulle utrede saken deres, eller fått en samtale med den aktuelle legen, så ville man nok unngått mange misforståelser, sier han.

Dersom du blir skadet på et norsk sykehus, kan du søke erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dersom du får avslag, kan du klage til Helseklage. Deretter må du eventuelt ta saken din videre til retten.

Saken behandles av en jurist ved NPE eller Helseklage. De oppnevner en sakkyndig fagperson og et mandat til denne. Fagpersonen vurderer da saken ut fra dokumenter, og snakker ikke selv med pasienten.

– Det er enormt krevende for en enkeltperson å saksøke staten. Her tror jeg det er store mørketall, og at mange kunne fått erstatning dersom søknadene var behandlet bedre, sier Husebye Haug.

– Uaktuelt

Hos NPE sier de det er uaktuelt å gjøre endringene Husebye Haug skisserer.

– Dette er ikke aktuelt. Det er vi som er utredningsansvarlig, valg av riktig sakkyndig og mandat faller inn under dette, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg til TV 2.

Det samme sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Det er nylig skjedd endringer ved å samle klageordningene, så det er ikke aktuelt å gjennomgå ordningen nå. Å innføre et slikt krav vil innebære at det stilles andre krav til forvaltningens saksbehandling i pasientskadesaker enn i annen saksbehandling, sier Høie til TV 2.

Han sier det er vanskelig å trekke en slutning ut fra tallet på 40 prosent seier til pasientene i 2018.

– Sakene er svært forskjellige, og dreier seg om alt fra utmåling til ansvarsgrunnlag, sier han.

NPE understreker også at pasientene har mulighet til å komme med innspill. Men ifølge Husebye Haug får han sjeldent svar når han sender inn egen dokumentasjon.

– Det er åpenbart at dette ikke tas hensyn til, sier han.

AP: Elise Bjørnebekk-Waagen sitter i Helse -og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget
AP: Elise Bjørnebekk-Waagen sitter i Helse -og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget

– Sterkt bekymringsfult

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) i Helse- og omsorgskomiteen mener tallet på 40 prosent er alarmerende.

– Når 40 prosent av sakene blir omgjort i rettssystemet, så vitner det jo om at saksbehandlingen må forbedres, sier hun.

Hun kaller det sterkt bekymringsfult, og reagerer også på at statsråden ikke ser ut til å ville gjøre noe med saken.

– Dette kommer jeg til å følge opp i Stortinget, her må vi være villige til å se bak tallene og se hva som er årsaken til dette. Jeg frykter også at dette kan bety at det er store mørketall – at folk som ikke har resurser til å gå til sak ikke får den erstatningen de kunne hatt krav på, sier Bjørnebekk-Waagen.

Vil ha styre

Brukerforeningen «Sammen for et bedre NPE» vokser stadig – og har nå over 600 medlemmer.

– Akkurat nå jobber vi for å få på plass et styre igjen i NPE. Det er ingen som ser forvaltningen i kortene slik ting er nå, de får gjøre som de vil, sier nestleder i Sammen for et bedre NPE, Espen Øwre, til TV 2.

Han er enig med Husebye Haug om at det er mange ting som ikke fungerer.

– Folk kjenner seg ikke igjen i sine egne saker, og de gjør en for tilfeldig jobb i sakbehandlingen. Dette gjør at mennesker står i lange prosesser, over mange år. Og dette er jo mennesker som i utgangspunktet er skadet også, understreker Øwre.

For Otnes Austring var det ikke aktuelt å la avslaget stå ut fra den konklusjonen Helseklage og NPE kom med.

– De hadde jo åpenbart ikke satt seg inn i saken. Dersom de hadde hørt med oss eller tatt med noen av våre innspill i saksbehandlingen, ville de kunne vurdert saken på en annen måte, sier han.

TV 2 har de siste to årene dekket en rekke pasientskadesaker i rettsapparatet.

I samtlige av sakene har pasientene vunnet fram i retten.

Les historiene om kampen mot staten her: