RAMMET SVAK GRUPPE: Pårørende er glade for onsdagens vedtak i Oslo bystyre. Foto: Oslo Rådhus/Facebook
RAMMET SVAK GRUPPE: Pårørende er glade for onsdagens vedtak i Oslo bystyre. Foto: Oslo Rådhus/Facebook

Oslo kommune snur om sjokk-økning av husleie

Husleien skrus ned til tidligere nivå, og beboerne får pengene tilbake.

Det vedtok et enstemmig Oslo bystyre onsdag kveld.

– Vi stemte i blinde hele gjengen, og det rydder vi nå opp i, sa Venstres Odd Einar Dørum da han snakket om vedtaket som førte til husleieøkningen.

Husleie-hopp

Folk som bor i det som tidligere var kategorisert som trygdeboliger eller omsorgsboliger i Oslo, har det siste året opplevd en voldsom økning i husleien. Årsaken er overgang til såkalt gjengs leie.

TV 2 har fortalt om Inger Høier-Nordby og Anne Hanshus, som er pårørende til beboere som ble rammet av husleieøkningen.

Høier-Nordbys pleietrengende sønn opplevde at husleien økte fra 7.300 til 13.479 kroner. Høier-Nordby, som er verge for sønnen, måtte bruke mellom 3.000 og 5.000 kroner hver måned av oppsparte midler for å få det til å gå rundt.

Hun er veldig glad for at kommunen nå snur.

– Dette var helt utrolig. Det var godt de tok til vettet, sier hun.

Sluttet å spise

Ordfører Marianne Borgen (SV) bidro med flere historier under onsdagens debatt i Rådhuset. En av historiene handlet om 52 år gamle Marion. Etter at husleien økte fra 3.500 til 11.000 kroner, var hun så redd for at hun ikke hadde penger til mat at hun sluttet å spise.

– Det som er klart, er at vi har et system som har skapt utrygghet og som oppleves som sterkt belastende og urettferdig, sa Borgen fra talerstolen.

Situasjonen oppsto som følge av et vedtak i bystyret i 2016. Da ble et unntak for subsidiering av leie for blant annet omsorgsboliger for utviklingshemmede, opphevet.

Onsdag ble dette vedtaket opphevet. Boliger som var omfattet av vedtaket tilbakeføres til subsidiert leie, og beboerne får tilbakebetalt det de har betalt for mye etter at gjengs leie ble innført i 2016.

Tiltakene er ment som midlertidige løsninger fram til kommunen får utredet prinsippet om fastsettelse av husleie i kommunale boliger på en skikkelig måte.

Glad og lettet

Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i et leilighetskompleks i bydel Østensjø. Hanshus er veldig glad og lettet over onsdagens vedtak.

– Jeg er veldig takknemlig for at saken ble tatt opp og at politikerne har tatt til fornuft, for dette hang ikke på greip, sier Hanshus til TV 2.

Hun forteller at hun fikk støtte fra personalet i omsorgsboligen etter at hun fortalte sin historie. De ansatte har også følt med beboerne etter at husleien økte.

– Dette rammet en forsvarsløs gruppe som ikke har mulighet til å flytte eller øke sin pensjon eller inntekt, sier Hanshus.

– På tide

Aina Stenersen, 1. kandidat for Frp til kommunevalget i Oslo, er en av politikerne som har engasjert seg i saken.

Hun sier det var på tide at det rødgrønne byrådet tok ansvar for at de la frem en reversering av subsidiering av av subsidiering av gjengs leie i 2015.

– Forslaget var lagt frem på et meget tynt faktagrunnlag, og viste seg i ettertid å ha dramatiske konsekvenser for noen av byens aller mest sårbare, sier Stenersen.

– Etter en tids trykk fra media, også TV 2, så har byrådet lagt frem nye forslag, og disse forslagene støtter vi alle sammen, sier Stenersen.