ULYKKER: Skilt ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
Informasjonstavle med teksten
ULYKKER: Skilt ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Informasjonstavle med teksten "Akuttavdeling, ortopedisk, skadepoliklinikk, legevakt, Trondheim kommune." Foto: Gorm Kallestad/ NTB Scanpix

90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft

De fleste ulykker skjer i hjemmet og på bostedet. Til sammen behandlet norske sykehus 90.000 skader etter hjemmeulykker i 2017.

Dette er en snau tredel av alle ulykkesskader som ble behandlet ved norske sykehus dette året. Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.

Blant de eldste skyldes en stor del av hjemmeulykkene fall. Det er bare for dem under 20 år at bolig og boligområde ikke er det vanligste skadestedet.

– Ulykkene som fører til flest skader, er hjemmeulykker, fallulykker og fritidsulykker. Disse ulykkene er de vi vet minst om. Det er derfor behov for et løft i registreringen av skadeopplysninger, sier Eyvind Ohm, forsker ved FHI.

Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om. I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.

Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.

Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.

Ettersom det ikke finnes ett, felles skaderegister i Norge, har FHI sammenstilt data fra offentlige helseregistre og skaderegistre i ulike sektorer.

(©NTB)