Dette kan være Oslos viktigste klimatiltak

KLEMETSRUD (TV 2): Teknologien i denne containeren skal etter planen kutte CO2-utslippene i Oslo med 400.000 tonn i året.

Svære ovner ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo sluker restavfallet fra Oslos innbyggere. 1000 tonn avfall forvandles hver dag til fjernvarme.

Forbrenningen fører også til store CO2-utslipp. Anlegget på Klemetsrud er det største utslippspunktet i Oslo.

Det har eierne av anlegget, Fortum og Oslo kommune, tenkt å gjøre noe med. De vil installere et anlegg som kan fange CO2 fra røykgassen. Gassen skal lagres i flytende form i gamle oljereservoarer flere tusen meter under havbunnen i Nordsjøen.

– Vi er helt avhengig av å fange utslippene fra dette anlegget for at Oslo skal nå sine klimamål, sier Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for karbonfangst i Fortum Oslo Varme.

– Må tas i bruk over hele verden

Dette er første gang noen installerer et slikt renseanlegg på et forbrenningsanlegg. Nå er en miniutgave av renseanlegget montert i et par containere. Gjennom pilotanlegget skal man blant annet finne ut om rensingen fungerer som forventet på røykgassen fra anlegget på Klemetsrud.

En rekke aktører følger spent med på det norske prosjektet. Om man lykkes med å fange og lagre CO2 på denne måten, vil teknologien kunne tas i bruk i mange andre byer.

Mandag var ambassadører fra flere EU-land på Klemetsrud for å se på anlegget. EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, var imponert over det han fikk se.

IMPONERT: Jannicke Gerner Bjerkås forklarer EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, hvordan anlegget fungerer. Foto: Gorm Røseth/TV 2
IMPONERT: Jannicke Gerner Bjerkås forklarer EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, hvordan anlegget fungerer. Foto: Gorm Røseth/TV 2

– Dette er en av teknologiene vi trenger i fremtiden, sier Béchet.

– Jeg mener dette er noe som må tas i bruk over hele verden. Det er noe som ikke er for vanskelig å gjøre. Med en gang man har fått det i drift, kan det enkelt kopieres over hele verden. Dette er hva vi trenger, fortsetter ambassadøren.

Utvikler to anlegg i Norge

FNs klimapanel har i flere år pekt på at karbonfangst og -lagring i stor skala er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen. Nå er to anlegg for karbonfangst under testing i Norge. I tillegg til Klemetsrudanlegget er Norcems betongfabrikk i Brevik i Telemark med i det norske CCS-prosjektet.

PASS FINGRENE: Temperaturen i forbrenningsovnene er mellom 850 og 950 grader. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
PASS FINGRENE: Temperaturen i forbrenningsovnene er mellom 850 og 950 grader. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Begge er eksempler på store punktutslipp som man vanskelig kan redusere på annen måte enn med karbonfangst. Prosjektet beskrives som det viktigste klimatiltaket i Oslo.

– Vi er helt avhengig av at vi nå klarer å rulle ut denne teknologien i stor skala. Da må man starte et sted. Vi ønsker å starte med å bygge et anlegg her og lære av det sånn at de neste anleggene kan bli billigere, bedre og enklere å bygge, sier Jannicke Gerner Bjerkås.

Ser for seg Norge som CO2-lager

Også Bellona er en ivrig pådriver for å få på plass renseteknologien.

– Det som er unikt med det norske prosjektet er at det vil kunne fange CO2 fra flere store utslippskilder og lagres på samme sted. Dette er noe Europa har manglet så langt, og som Norge kan og må bidra til å få på plass, sånn at Norge kan bli et europeisk CO2-lager, sier Olav Øye, seniorrådgiver for CO2-fangst og lagring i Bellona.

Det er Stortinget som til slutt skal bevilge penger til prosjektene. Vedtaket ventes å komme i 2020. Om Stortinget gir grønt lys, vil fullskala CO2-rensing trolig være på plass i 2024.