Benjamin (22) og Elisabeth (28) døde etter sykehus-tabber: – Håper ingen må gå gjennom det samme som oss

STAVANGER (TV 2): Foreldrene opplevde marerittet – nå har deres kamp gitt resultater.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I over ti år har familiene Bistrup og Lie kjempet en innbitt kamp for mer åpenhet i helsevesenet.

De har begge mistet barn på grunn av tabber som aldri skulle ha skjedd. Elisabeth Bistrup Linnes (28) døde etter at hun hadde født en frisk gutt, mens Benjamin Lie (22) døde dagen etter en kneoperasjon.

Foreldrene føler de aldri fikk svar på hvordan noe slikt kunne skje, og de har nektet å gi seg.

Og kampen de har kjempet har gitt resultater. Deres forslag om et uavhengig granskningsorgan blir nå virkelighet, noe som kanskje ikke ville skjedd uten deres innsats.

– Det at noen nå kan ta over og virkelig jobbe med å finne årsaken til hvorfor dødsfall skjer i sykehus, det er vi veldig glade for, sier Unni Tobiassen Lie, mor til Benjamin til TV 2.

I mai har kommisjonen som skal granske unaturlige dødsfall i helse- og omsorgstjenesten offisiell åpning.

Se reportasjen øverst.

Åpnes tross motstand

Granskningsorganet skal hete Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), og åpnes i begynnelsen av mai.

Den legges til Stavanger og blir startet opp på tross av at regjeringen møtte massiv motstand – både politisk, fra departementets eget fagorgan Helsedirektoratet, og i helsemiljøer rundt omkring i landet.

Ukom, som har blitt beskrevet som helsetjenestens «havarikommisjon», finansieres statlig med rundt 40 millioner kroner i året, og skal undersøke alvorlige tilfeller som Benjamin og Elisabeths.

20 saker skal granskes årlig, og målet er å lære av slike hendelser og forebygge fremtidig svikt.

Ber om råd

Før det hele sparkes i gang for alvor, vil Ukom nå rådføre seg med de pårørende.

Nylig var foreldreparene i Stavanger for å delta i et dialogmøte med de ansatte i kommisjonen.

– Vi setter pris på at de inviterer oss hit. De viser at de pårørende faktisk blir tatt på alvor, sier Tobiassen Lie.

Her fikk de anledning til å spille inn sine råd til Pål Iden, nyoppnevnt direktør i kommisjonen.

– De har vært viktige i tilblivelsen av kommisjonen. Hadde det ikke vært for deres initiativ, så er det ikke sikkert at det hadde blitt noen kommisjon i Norge, sier han til TV 2.

Elisabeth Bistrup Linnes (28) døde etter at hun hadde født en frisk gutt, mens Benjamin Lie (22) døde dagen etter en kneoperasjon. Foto: Privat
Elisabeth Bistrup Linnes (28) døde etter at hun hadde født en frisk gutt, mens Benjamin Lie (22) døde dagen etter en kneoperasjon. Foto: Privat

Iden mener de kan lære mye av å lytte til dem som har opplevd å miste sine nærmeste etter sykehusfeil.

– Jeg tror de kan bidra med sin erfaring. Erfaringer fra møtet med helsetjenesten, erfaringer fra møtet med helsebyråkratiet og fra møter med ulike organer som ser til og fører tilsyn med helsetjenesten. De har høstet mange erfaringer som vi må bygge videre på, sier han.

  • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) skal granske alvorlige hendelser som forekommer på norske sykehus.
  • Hensikten er å lære av feil, samt å forebygge fremtidig svikt.
  • Ukom skal ikke ta stilling til skyld og ansvar, men er et uavhengig og selvstendig organ som skal sette i gang granskning på grunnlag av varsler om alvorlige hendelser.
  • Ved inntrufne hendelser skal kommisjonen utarbeide rapport og vurdere årsaksforhold og foreslå eventuelle råd eller tiltak.
  • Ukom skal bestå av 20 heltidsansatte, under ledelse av direktør Pål Iden.
  • Kommisjonen finansieres av staten med rundt 40 millioner kroner i året.
  • Opprettelsen av kommisjonen møtte imidlertid massiv motstand, både politisk og i helsemiljøer rundt omkring i landet. Da forslaget var ute på høring i 2016, gikk nærmest alle uttalelser imot helseministerens planer, skrev Dagens Medisin den gang.
  • Også Helsedirektoratet, departementets eget fagorgan, advarte mot opprettelsen. Statsråden sto i midlertid på sitt.
  • 2. mai 2019 har Ukom offisiell åpning i Stavanger.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

– Pårørende må involveres

I 2017 oppstod det over 110.000 pasientskader ved norske sykehus, og noen av disse førte til at mennesker mistet livet. Mandag skrev NRK at det siden 2014 har blitt gjort minst 20 feil som kunne vært unngått.

Trolig er tallene høyere.

Ekteparene Bistrup og Lie håper nå at den nye kommisjonen vil bidra til færre slike tilfeller.

– Pårørende må involveres etter at det har skjedd en alvorlig hendelse hvor det er død, og eventuelt pasient hvis det er alvorlig skade, sier Solveig Eek Bistrup, mor til Elisabeth.

Tobiassen Lie håper kommisjonen vil jobbe på tilsvarende vis som havarikommisjonen i transportsektoren.

– Når noen dør utenfor sykehus, ser vi at politi og andre enheter er til stede med én gang. Det er vi opptatt av at denne kommisjonen skal gjøre også, sier hun.

De håper alle fire at de nå kan gå videre, og på en måte få lagt dette bak seg.

– Jeg er sikker på at Elisabeth hadde vært veldig stolt av at vi har fått til en endring som gjør at andre skal slippe å gå igjennom det samme som vi har gjort, sier Eek Bistrup.