Innvandrere står bak nesten tre av fire grove voldshendelser

Innvandrere er sterkt overrepresentert blant personer som er dømt i Oslo tingrett for de aller grove voldshandlingene.

TV 2 har gått gjennom alle dommer der noen er dømt for grov kroppsskade og grov kroppskrenkelse i Oslo fra starten av 2018, og frem til i dag.

Totalt 140 personer har blitt dømt det siste året.

I dommene finner vi personer som har utført knivstikkinger, slag og mishandling.

Vi finner også ofre som er påført livsvarige skader, dype kutt og kraniebrudd. I en tredjedel av dommene har man sett at det er brukt kniv, glass eller flaske.

Over to av tre er innvandrere

Det er stor overvekt av menn blant de dømte. Men domfellelsene viser også at innvandrere er overrepresentert.

TV 2s gjennomgang viser at av de 140 gjerningspersonene, hadde 70 prosent innvandrerbakgrunn.

Med andre ord var over to av tre grove voldhendelser i Oslo utført av innvandrere. Det til tross for at innvandrere ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør 33 prosent av Oslos befolkning.

Med innvandrer menes personer som har innvandret til Norge, eller som er født i Norge, men som har mor og far som begge er utenlandsfødte.

Ikke overrasket

Selv om tallet virker høyt, er ikke voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk overrasket. Hun mener at en av årsakene er at mange kommer fra kulturer der vold er mer utbredt.

– De er mer sårbare, de har opplevd mer traumer. En del av de kommer fra voldelige kulturer, og det tar de med seg. Og så er det en del av de som ikke er Osloborgere, som kommer fra andre land og kun oppholder seg her i noen få måneder, sier Bjørnebekk.

Stortingsrepresentant og Osloborger Himanshu Gulati (Frp) peker på Oslo bystyre, og mener byrådsleder Raymond Johansen og byrådets innvandringspolitikk må ta skylden for den høye andelen innvandrere blandt de voldsdømte.

– Han må forstå at politikken han fører får konsekvenser. Hvis man vil opprettholde en høy innvandring til Oslo, så blir det ikke lettere å håndtere de problemene vi nå ser.

– Med all respekt for Gulati, dette er bare tøv, sier Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

– Vi svarer på henvendelser fra staten. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som henvender seg til Oslo og ber oss ta imot flyktninger.

Han sier videre at det ikke er sikkert det er integreringspolitikken som er årsaken til det høye tallet, men mener man må gå dypere i statistikken for å avdekke hele svaret.

– Vi har integreringsutfordringer i Norge, men vi må se på mer enn kriminalitetsstatistikken, vi må se på andre statsikker. Innvandrerjenter gjør det for eksempel godt i høyere utdanninger. Der kan vi snu på det og spørre hvorfor det går så godt med integreringen i Norge, sier Johansen.

Eksplosiv økning i knivbruk

I dommene kommer det altså fram at det er omfattende bruk av stikkvåpen. Oslo har den siste tiden sett en sterk økning i spesielt knivrelaterte voldshendelser.

Natt til fredag skjedde det igjen.

De siste ukene har det vært flere knivstikkinger i hovedstaden, blant annet da ​ en mann i 50-årene ble funnet med knivskader i en oppgang på Torshov.

– Flaks at det ikke ender med drap

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har tidligere sagt til TV 2 at han er svært bekymret for utviklingen. I flere av tilfellene mener han det kun er flaks at gjerningspersonene ikke blir drapsmenn.

– Vi må vel si det så sterkt at i noen av tilfellene er det bare flaks at vi ikke har endt opp med drap. Terskelen for å bruke kniv, er lav. Vi ser også at mange av de vi skal håndtere der ute, har også en dårlig respekt for politiet. Det bekymrer meg også. Jeg synes det har vært et skifte den senere tiden, sier Sjøvold til TV 2.

Politimesteren mener det ofte dreier seg om rotløs ungdom som sliter på skolen, og bekrefter at det er en overrepresentasjon av innvandrerungdom.

– Det er mye fattigdom, trangboddhet. Det merker vi spesielt i Oslo. For mange unge mennesker er det tøff oppvekst. Mange av dem er norske borgere. De er født her, sier Sjøvold.

Ikke alle dommer er rettskraftige, flere er anket til lagmannsretten.