Øystein Rushfeldt er gründer og primus motor for det som kan bli norges største kobberbruve i Repparfjord i Finnmark. Her foran det nedlagte oppredningsverket fra gruvedriften på 70-tallet.
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX
Øystein Rushfeldt er gründer og primus motor for det som kan bli norges største kobberbruve i Repparfjord i Finnmark. Her foran det nedlagte oppredningsverket fra gruvedriften på 70-tallet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX Foto: Bjørnbakk, Jan-morten

Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund

Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for den omstridte gruvedriften på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er en historisk hendelse for Kvalsund. Dette gir en endring for bygda som nå går fra fraflytting til en plass hvor det skjer mye spennende, sier direktør Øystein Rushfeldt i Nussir til NRK.

Gruvedriften har fått mye kritikk, blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kontroversielt

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund (NSR) på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Isaksen sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

– Vi ser jo at reindrifta har fått fullt gjennomslag, så hvordan vi skal løse det rent praktisk vil vi se på med en gang. Det blir en tøff utfordring, sier Rushfeldt.

Går mot Sametinget

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Leder Runar Myrnes Balto i NSR er svært skuffet over vedtaket. Han understreker at Venstre, som sitter med miljøministeren, fortsatt har mulighet til å endre kurs.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

Ba om ny vurdering

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.

(©NTB)