Mange leverandørbedrifter mener at oljegiganten presser dem for hardt på pris. Nå vil Arbeiderpartiet ha en evaluering av Equinors dominerende stilling.

– Vi hører en rekke bekymringsmeldinger fra bransjen, sier Hege Haukeland Liadal (Ap), medlem i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Det er for eksempel offshorerederier som heller lar fartøyer ligge til kai enn å ta kontrakter for Equinor. Ratene oljeselskapet tilbyr er for lave, og det er ikke til å leve med, forteller Liadal.

Hun mener nå at regjeringen må innhente en uavhengig evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel, med et særlig blikk på Equinors dominerende stilling.

Statoil+Hydro

– Både i oljebransjen og her på Stortinget var det bekymring da Statoil og Hydros oljedivisjon ble slått sammen i 2007. Konkurransen mellom disse to selskapene falt bort, og det betyr at Equinor nå har et ekstra ansvar for verdikjeden i bransjen. Når vi nå får mange meldinger om stort prispress på underleverandørene, må vi se om dette fungerer som det skal, sier Liadal til TV 2.

– Gått i bånn

Et av selskapene som har kommet med kritikk mot Equinor, er oljeservicegruppen IKM på Sola.

– De har vært veldig flinke til å be om nye priser i dårlige tider. Og vi har gått helt i bånn - noen har bommet, og gått for langt i forhold til hva det koster å levere de tjenestene vi skal, sier IKM-gründer Ståle Kyllingstad til TV 2.

Ikke enig i kritikken

Equinor la sist uke fram resultatet for 2018, og meldte om god inntjening og ny optimisme i bransjen. Konsernsjef Eldar Sætre sa da til TV 2 at han ikke er enig i at de legger for stort press på leverandørselskapene.

– Det er det ulike meninger om. Men jeg har stor respekt for den jobben leverandørindustrien har gjort, og jeg mener at vi sammen har fått til nødvendig effektivisering, sa Sætre.

– Noen mener at dere har presset dem så mye på pris at det ikke er levedyktig?

– Vi er to parter når vi inngår disse kontraktene, og det har vært tøft for alle parter, sa Sætre til TV 2.

– Ikke nødvendig

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier til TV 2 at han ikke mener det er behov for en evaluering av Equinors markedsmakt og konkurransesituasjonen på norsk sokkel.

– Vi har nettopp gjort en evaluering av markedssituasjonen totalt sett, og sendte den til Stortinget i høst. Så den evalueringen mener jeg at vi har gjort, og vi fant ikke noen grunn der til å gjøre noen tiltak, sier Freiberg.

Men han møter motbør fra Hege Liadal (Ap) i Energi- og miljøkomiteen:

– Det er en generell beskrivelse av hele oljeklyngen, men sier lite om den innkjøpsmakten, det eierskapet og det samfunnsansvaret Equinor har. Det er det Arbeiderpartiet nå å ønsker å se på, etter de bekymringene som vi har fått, sier Liadal til TV 2.