Slik ble Norge jammet under NATO-øvelsen

Sivile fly mistet GPS-signal: – Jammingen representerer en trussel for sivil aktivitet i fredstid, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde.

Russland drev med omfattende elektronisk jamming under NATO-øvelsen Trident Juncture, fortalte etterretningssjef Morten Haga Lunde under sitt årlige foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Det var i midten av oktober 2018 at Russland utstasjonerte et jammesystem på Luostari flybase, 16 kilometer fra norskegrensen.

– De påfølgende dagene registrerte vi korte, sporadiske tilfeller av jamming, sannsynligvis knyttet til russisk øvingsaktivitet, sa Lunde.

Så ble utstyret for elektronisk krigføring flyttet høyere i terrenget.

– Dagen etter, under oppstarten av Trident Juncture, så vi at operasjonsmønsteret endret seg vesentlig. Jammingen økte markant i omfang og signalstyrke. Dette påvirket store deler av luftrommet over Finnmark, og sivile fly mistet GPS-signal. Jammingen opphørte 7. november, samme dag som øvelsen Trident Juncture ble avsluttet, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde.

– Representerer en trussel

Et bortfall av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart, og kan føre til tap av menneskeliv. TV 2 fortalte i helgen at luftambulansetjenesten i en periode måtte innstille sin aktivitet på en av flyplassene i Finnmark.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) beskriver GPS-utfallene som svært alvorlig.

Slik ble et russisk jammesystem flyttet i forkant av NATO-øvelsen Trident Juncture.
Slik ble et russisk jammesystem flyttet i forkant av NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Etterretningstjenesten

Etterretningssjef Morten Haga Lunde sa mandag at det knyttes særlig bekymring til den russiske bruken av jamming.

– Ikke bare er dette til hinder for norsk og alliert militær øving. Det representerer også en trussel for sivil aktivitet i fredstid, inkludert lufttrafikk og sivile beredskapstjenester, sa Lunde i Oslo Militære Samfund.

Ifølge Etterretningstjenesten er GPS-jammingen et nytt element i det nye normalbildet som er under utvikling i nordområdene.

Markeringen på kartet viser jammerens virkeområde inn over norsk territorium, mens grafen viser økningen i jammeaktivitet som sammenfalt nøyaktig i tid med NATO-øvelsen Trident Juncture.
Markeringen på kartet viser jammerens virkeområde inn over norsk territorium, mens grafen viser økningen i jammeaktivitet som sammenfalt nøyaktig i tid med NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Etterretningstjenesten

Tilhørerne fikk under foredraget se en plansje som viste den russiske jammerens virkeområde, og jammeaktiviteten som sammenfalt nøyaktig i tid med Trident Juncture.

– Vår vurdering er at aktiviteten var direkte relatert til øvelsen, og sannsynligvis ble gjennomført for med hensikt å påvirke norsk og alliert bruk av luftrom under øvelsen, sa generalløytnant Morten Haga Lunde.

Avinor måtte innføre alternative flyrutiner, og flere passasjerfly mistet GPS-signal i luftrommet fra Kirkenes til Lyngen i Troms.

Ifølge Finnmark politidistrikt var det bakkebaserte utstyret som måtte tas i bruk, mindre nøyaktig enn GPS. Samtidig ble arbeidsprosessene mer tungvinte.

Fløy med nye kryssermissiler

Mens den elektroniske jammingen pågikk, gjennomførte Russland flere vestlige tokt med strategiske bombefly, som fløy sydover langs Norskekysten før de snudde i området vest av Florø, fortalte Lunde.

– Minst to av disse flyene var synlig utrustet med det nye kryssermissilet AS-23. Missilet har en antatt rekkevidde på over 4000 kilometer mot mål på bakken, sa Lunde.

Etterretningssjefen sier at det er første gang NATO har observert denne typen kryssermissiler på vestlige tokt. Dette er en tydelig demonstrasjon på russisk evne til å kunne ramme mål på det europeiske og det amerikanske fastlandet, sier han.​

Før og under NATO-øvelsen Trident Juncture, der 50.000 soldater, 250 luftfartøyer, 65 skip og 10.000 landkjøretøyer fra 31 nasjoner deltok, gjennomførte Russland en rekke militære tiltak, fortalte Lunde.

  • Det ble fremgruppert et mindre antall strategiske bombefly til Kolahalvøya.
  • Russiske ubåter opererte i farvannet nord av Finnmark.
  • I en kortere periode opererte også en multirolleubåt i en mer tilbaketrukket rolle i Barentshavet.
  • Maritime bombefly utrustet med sjømålsmissiler fløy ut til nord av Tromsø, og snudde om lag 500 kilometer fra det amerikanske hangarskipet USS «Harry S Truman», som opererte utenfor Lofoten.
  • En krysser av Kirov-klassen gjennomførte øvelser og skarpskyting med artilleri og luftvernmissiler nord av Finnmark. Også fregatten «Admiral Gorshkov» deltok i skyteøvelsen på sin retur til Kola.

Simulerte angrep mot Vardø-radaren

I sin ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetstrusler mot Norge i 2019, skriver Etterretningstjenesten at den russiske militærmaktens aktivitet i Arktis dreies mot at Russland mer aktivt signaliserer misnøye.

Tidligere har Norges etterretningssjef fortalt hvordan russiske bombefly i 2017 ble brukt for å signalisere motstand mot norsk og alliert trening og øving.

Mandag kveld fortalte Morten Haga Lunde at russiske fly simulerte angrep mot Vardø-radaren også i 2018.

– 14. februar i fjor så vi et nytt simulert angrep mot Globus-radaren i Vardø. De taktiske bombeflyene, stasjonert på Kola, fløy angrepsprofiler mot Varangerhalvøya, og svingte av like før grensen til norsk luftrom.

14. februar 2018 simulerte 11 russiske Fencer taktiske bombefly et angrep mot Globus-radaren i Vardø.
14. februar 2018 simulerte 11 russiske Fencer taktiske bombefly et angrep mot Globus-radaren i Vardø. Foto: Etterretningstjenesten

– Scenariet er svært likt det som fant sted 24. mars 2017, men denne gangen med flere fly, totalt 11 Fencer-fly, i formasjonen, sa Lunde i Oslo Militære Samfund.

​Etterretningssjefen mener at den russiske utviklingen i Arktis stiller nye og økte krav til Norges forsvarsevne.

Generalløytnant Morten Haga Lunde viser til at både Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu ved flere anledninger har uttalt at alliert aktivitet og utstasjonering av styrker i Nordområdene, representerer en alvorlig trussel mot russiske interesser.

– Budskapet ble nylig gjentatt av det russiske utenriksministeriets talskvinne. Uttalelsene forteller oss noe om hvor viktig Arktis som region er for Russland. Det er også indikasjoner på at den globale stormaktsrivaliseringen for alvor er i ferd med å sige inn over våre umiddelbare nærområder i nord, sier Lunde.