forsvarsministeren om russlands gps-innblanding:

– Det er helt uakseptabelt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) beskriver GPS-utfallene som svært alvorlig, og ønsker nå et internasjonalt regelverk for å forhindre forstyrrelsene.

De gjentatte GPS-utfallene i Øst-Finnmark har fått konsekvenser for totalberedskapen, ifølge politiet.

Politimester i Finnmark politidisktrikt, Ellen Katrine Hætta, uttalte søndag til TV 2 at utfallene kan få fatale konsekvenser.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge mener at bortfall av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart.

– I verste fall kan det gå liv tapt. De som har sin arbeidsplass på havet, for eksempel, er jo avhengige av GPS, har Hætta uttalt.

– Svært alvorlig

Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H), beskriver GPS-utfallene som svært alvorlig.

– For det første er dette et bilde på at den teknologiske utviklingen gir oss veldig mange muligheter, og at GPS er noe vi også lener oss på. For det andre er også dette et bilde på at det skaper nye sårbarheter, sier han.

Bakke-Jensen kaller den mye brukte teknologien for et allemannseie, og kjenner seg igjen i problematikken.

– Jeg har GPS på båten og på snøscooteren min. Når jeg er ute, stoler jeg på dette systemet. Når vi risikerer bortfall blir vi sårbare, påpeker han.

Peker på Russland

Forsvarsministeren forteller at de er helt sikre på at signalene kommer fra russisk side.

Norske myndigheter har tatt opp spørsmålet om forstyrrelser i GPS-signalene med Russland, både gjennom diplomatiske og millitære kanaler.​

– Vi har varslet det utallige ganger til Russland. Vi har nå fått avtalt et møte om signalene, opplyser han.

Ifølge Bakke-Jensen har også Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) tatt dette opp som tema, og jobber nå med med å få et regelverk i forhold til den her type forstyrrelser.

Lignende hendelser i Finland

Til TV 2 forteller forsvarsministeren at også Finland har vært utsatt for lignende hendelser, og at de nå har inngått et samarbeid.

– Jeg har vært i kontakt med mine nordiske kolleger. Vi samler så mye kunnskap som mulig. Det er viktig å få redegjort for saken, og tydeliggjøre at dette er uakseptabelt, sier han og legger til:

– Her blir vi forstyrret av en nabo, og det krever et godt, politisk, internasjonalt samarbeid for å ta tak i den type problematikk.

Elektronisk krigføring

Bakke-Jensen hevder at dette er kapasiteter Russland bruker for å øve på elektronisk krigføring.

– Det er en del av forsvaret deres. Men så er sånn at vi har regler for øve militært og regler for at det ikke skal gå ut over sivil aktivitet. Det er de hensynene vi må be Russland om å ta.

– Er det en slags skjult elektronisk krigføring?

– Vi kan sikkert strekke det så langt. Men det vi registrerer er at under russisk øvingsaktivitet er det signaler som forstyrrer den norske sivile aktiviteten, og det kan vi ikke godta, sier han.

Han forklarer at det er vanskelig for Norge å beskytte seg mot denne type forstyrrelser da satellittsignalene er internasjonale. Ifølge han er det derfor viktig at det samarbeidet går over landegrensene.

– Vi skal ta tak i alle de eksemplene der vi ser at noen forstyrrer signalene med vilje. Så skal vi få et regelverk og en prosedyre som gjør at vi unngår dette, sier Bakke-Jensen.