IKKE ENIGE: Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er uenige om hvordan Oslo skal drive ruspolitikk.
IKKE ENIGE: Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er uenige om hvordan Oslo skal drive ruspolitikk. Foto: NTB Scanpix (Montasje)

Høie raser mot Oslos ruspolitikk: – De drar strikken altfor langt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er sterkt kritisk til Oslo-byrådets prioritering av rusfeltet. Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) mener Høie «må hjem og gjøre litt lekser».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener byrådet i Oslo bruker penger tildelt av regjeringen til feil formål.

For 2019 ble Oslo kommune tildelt 246 millioner fra regjeringen, med forslag om å bruke midlene på opptrappingsplanen for rus.

Ettersom midlene er såkalt frie midler, altså ikke øremerket spesifikke tiltak, kan kommunen selv velge hvordan de skal prioritere pengene. Oslo kommune har valgt å bruke 84 av millionene fra denne potten på tiltak som gratis deltidsplass på Aktivitetsskolen for førsteklassinger, og styrking av skolehelsetjenesten.

Dette reagerer helseministeren sterkt på. Han mener at byrådet bruker pengene på en annen måte enn regjeringens formål tilsier.

– Oslo-byrådet drar strikken for hva som kan kalles rusforebyggende tiltak altfor langt, sier Høie til TV 2.

Han mener at prioriteringene til byrådet går ut over de rusavhengige i Oslo.

– Oslo-byrådets svar er ren talltriksing og tåkelegging. Faktum er at de ikke har brukt opptrappingsmidlene til formålet, og prøver å gjemme seg bak andre tiltak i budsjettet. Regjeringen har for eksempel hatt en egen satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene siden 2014. Oslo kommune har fått en styrking på 100 millioner kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten som følge av satsingen, sier Høie til TV 2.

Han peker også på at Oslo-byrådet har valgt å kutte i andre tilbud til rusavhengige det siste året.

– Én ting er at byrådet ikke bruker alle pengene de får, en annen ting er at de kutter i eksisterende tilbud til rusavhengige. Rett før jul vedtok det rødgrønne flertallet i Oslo å kutte tre millioner kroner til Frelsesarmeens tilbud «Jobben», som gir mellom 50 og 80 rusavhengige arbeidstrening hver dag. Det kan ikke kalles annet enn smålig, mener Høie.

– Bare pinlig

Byråd for eldre-, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), reagerer på Høies kritikk av pengebruken.

– Det er åpenbart at Bent Høie må hjem og gjøre litt lekser, sier hun til TV 2.

– Tilskudd til frivillige organisasjoner, frie inntekter og opptrappingsmidler er begreper han først må lære seg forskjellen på. Så må han bli enig med seg selv hvorvidt han mener norske kommuner selv er best skikket til å fordele kommunerammen til det beste for innbyggerne sine eller ikke, fortsetter byråden.

Tellevik Dahl mener tiltakene byrådet har prioritert, som styrking av skolehelsetjenesten, gratis deltidsplass på Aktivitetsskolen for førsteklassinger (skolefritidsordningen) og styrket innsats mot barne- og ungdomskriminalitet i Oslo, går inn under regjeringens instruks om forebyggende rustiltak.

– At helseministeren reduserer forebygging til ett tiltak, nemlig skolehelsetjenesten, er bare pinlig. Forebygging er da langt mer. Det burde helseministeren vite, sier hun.

  • Ble vedtatt i Stortinget i 2016.
  • Er en femårsplan (2016-2020) for å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder.
  • Planen er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle, eller allerede har etablert, et rusproblem.Kilde: Regjeringen.

– Hvis det er slik at statsråden mener forebygging ikke lenger skal være en del av opptrappingsplanen, så må han si det. Jeg tror i så fall flere kommuner enn Oslo blir overrasket over en slik helomvending, sier Tellevik Dahl.

– Svekker tilliten

Helse- og omsorgsminister Høie mener at byrådets pengeprioritering svekker tilliten som ligger i å gi kommunene ansvar for midlene.

– Kommunene har selv bedt om at statlige bidrag skal komme gjennom de frie midlene fremfor øremerking. Men det er klart at Oslo-byrådets fremferd svekker den tilliten som kreves for å fordele midlene på denne måten, sier Høie.

– Samtidig ser vi at byrådet i Bergen faktisk bruker alle midlene de har fått tildelt fra regjeringen. Dette er med andre ord et prioriteringsspørsmål. Oslo-byrådet burde være ærlig på at de ikke prioriterer rus høyt nok, fremfor å trikse med tall, mener statsråden.

Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i 2016, og har også vært nevnt som et videre satsningsområde inn mot den større rusreformen som er vedtatt i Stortinget. Rusreformen, som fortsatt er i sin spede begynnelse, skal flytte ansvaret for ruspolitikken fra justissektoren til helsesektoren.