Ifølge pasienten skal legen ha sagt at han hadde
Ifølge pasienten skal legen ha sagt at han hadde "makt" over henne. Illustrasjonsfoto: Scanpix/Eirill Wiik

Hadde sex med pasient og ga henne penger - nå har legen mistet autorisasjonen

Legen ga penger, legeerklæringer og medisiner til pasienten han flere ganger hadde sex med på legekontoret sitt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens helsetilsyn mener legen har vist en grunnleggende mangel på faglig innsikt og etisk standard hos en lege.

Det ble etablert en tilsynssak mot kvinnens fastlege etter at hun anmeldte ham til politiet.

Nå foreligger en knusende tilsynsrapport som resulterer i at legen blir fratatt autorisasjonen som lege.

Det betyr at han ikke lenger kan arbeide eller titulere seg som lege og spesialist i samfunnsmedisin.

Helsetilsynet har, basert på informasjon fra politiavhør og egne uttalelser fra både kvinnen og legen, konkludert med at legen hadde samleie med pasienten sin, ga henne pengegaver, gratis konsultasjoner og gratis legeerklæringer.

– Ved å utnytte din stilling til å skaffe deg seksuell omgang med en pasient, har du vist en sterkt svekket profesjonell vurderingsevne, og en manglende forståelse for ditt ansvar og din rolle som helsepersonell, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

Følte seg skitten og skamfull

I avhør har den erfarne legen forklart at han hadde en relasjon til kvinnens familie over tid, og at hans involvering i hennes og familiens vanskelige situasjon resulterte i det han innrømmer ble et for nært forhold. De to er ikke enige om omfanget av den seksuelle relasjonen.

Tilsynssaker

  • Tilsynssaker er saker fylkesmannen og eventuelt Statens helsetilsyn behandler på grunnlag av klager fra pasienter og pårørende og andre kilder.
  • Sakene handler om mulig svikt i helse- og omsorgstjenestene.
  • Beviskravet i tilsynssaken er ikke like strengt som beviskravene for å kunne idømme straff etter straffelovens bestemmelser.
  • Kilde: Statens helsetilsyn

Ifølge kvinnen skal de to ha hatt samleie mellom fem og ti ganger, men hatt annen type seksuell kontakt flere ganger. Ifølge henne var hun i en periode på legekontoret hos legen én til tre ganger i uken.

Legen på sin side, hevder de to har hatt samleie to ganger. Han har i politiavhør sagt at kvinnen inviterte ham til samleie, ved å si "du kan få ta meg hvis du vil", eller at de to kunne "kose litt".

I vurderingen har Helsetilsynet ikke vektlagt omfanget av forholdet.

- Vi legger videre til grunn at pasienten var sårbar og i en vanskelig livssituasjon, og at kontakten med deg har hatt en negativ effekt på XX psykiske helse. Vi viser til opplysningene om at pasienten ble mer aggressiv, isolerte seg, følte seg skitten, skamfull og som «en brikke og som en hore», står det i tilsynsrapporten.

Hevder pasienten var "ekstremt utfordrende"

I avhør hos politiet forklarte legen at det hele tiden var pasienten som hadde "invitert" ham.

– Ifølge deg hadde XX (pasienten, journ. anm.) vært ekstremt utfordrende seksuelt sett, både når det gjaldt bekledning, atferd og opptreden. Du sa at dette selvfølgelig ikke hadde noen betydning, men at det hadde gjort at du ble emosjonelt engasjert i XX, står det i Helsetilsynets utdrag fra politiets avhør av legen.

Pasienten har fortalt at legen første gang tråkket over en grense under en gynekologisk undersøkelse. I politiavhør sier hun at legen skal ha sagt at han hadde "makt over" henne og det oppstod en frykt for hva legen kom til å journalføre dersom hun ikke gjorde som han sa.

I et brev til Helsetilsynet skriver legen at noe av det som pasienten har beskrevet er "ren løgn". Legen har overfor Helsetilsynet via sin advokat gitt uttrykk for at han "aldri kommer til å godta at har har utnyttet sin stilling i denne saken, men er innforstått med at faktum likevel er i strid med helse­personelloven og et moralsk svik mot pasienten".

Flere mister autorisasjonen

I fjor mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner, samme antall som året før, men en økning på 34 prosent sammenlignet med 2016-tallene.

45 av de som mistet autorisasjonen i 2018 var leger.

De aller fleste fikk autorisasjonen sin tilbakekalt på grunn av misbruk av rusmiddel og atferd som ikke er forenlig med yrket. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

I 11 tilfeller fikk helsepersonell tilbakekalt sin autorisasjon der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag.

Manglende rolleforståelse

– Vi har kommet til at du uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», skriver Helsetilsynet i sitt vedtak.

Den potensielle skadevirkning en slik sak kan ha for tilliten til legestanden som sådan blir også vektlagt.

– Å utnytte en pasient for å tilfredsstille egne seksuelle behov er et grovt tillitsbrudd, og representerer et grovt brudd på både samfunnets og yrkesetiske normer, skriver Helsetilsynet.

Statens helsetilsyn opplyser til TV 2 at den aktuelle legens klagefrist er utløpt, og at vedtaket om å tilbakekalle autorisasjonen er endelig.