– Jeg er glad for at Høyesterett har besluttet å behandle denne prinsipielt viktige saken og ser fram til at saken får en endelig behandling i landets øverste rettsinstans, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo.

Den delen av dommen fra lagmannsretten som gjelder frist for utskrivning av eiendomsskatt, vil ha konsekvenser for hele Kommune-Norge, ifølge Oslo kommune.

Dersom dommen blir stående, vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt rekke å skrive ut skatten med virkning fra det første året i en valgperiode.