Ambulansefly kunne ikke lande etter GPS-utfall

KIRKENES/BODØ (TV 2): GPS-utfall rammer både sjøfart og luftfart, og kan føre til tap av menneskeliv, advarer norsk politi og redningstjeneste.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De gjentatte GPS-utfallene som skaper uro i Øst-Finnmark, har fått konsekvenser for totalberedskapen, ifølge Finnmark politidistrikt.

Under NATO-øvelsen Trident Juncture måtte Avinor innføre alternative flyrutiner i luftrommet over Kirkenes.

Kunne ikke lande

Fra 24. oktober til 7. november 2018 var det daglig utfall av GPS-signaler.

​I en periode måtte luftambulansetjenesten innstille sin aktivitet på Mehamn lufthavn, heter det i en rapport fra politiet i Finnmark.

Flyplassen som er avhengig av GPS for å kunne lande, hadde tatt i bruk alternativt, bakkebasert utstyr, men en av senderne virket ikke godt nok. Avinor måtte etterpå montere en ny sender for at flyplassen skulle være fullt operativ.

– Vi har situasjonsrapportert om at ambulansefly ikke kunne gå ned på en flyplass på grunn av at det pågikk jamming, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til TV 2.

E-tjenesten: Elektronisk jamming

Norske myndigheter har tatt opp spørsmålet om forstyrrelser i GPS-signalene med Russland, både gjennom diplomatiske og millitære kanaler.

Russland har så langt ikke akseptert ansvar for hendelsene, og benektet at de siste episodene skyldes militær aktivitet.

I januar var det igjen et utfall av GPS-signaler. ​En flygeleder ved Kirkenes lufthavn varslet Finnmark politidistrikt om GPS-jammingen, mens Etterretningstjenesten varslet en rekke aktører innen krisehåndtering, kritisk infrastruktur, sikkerhet og beredskap.

I rapporten som TV 2 har fått innsyn i, varslet Etterretningstjenesten at forstyrrelsene etter alt å dømme skyldes elektronisk jamming fra Russland:

«Onsdag 9. januar 2019 ble det registrert GPS-forstyrrelser fra den norsk-russiske grensen. Fra tidlig morgen onsdag 10. januar fortsatte forstyrrelsene.

Forstyrrelsene i GPS-signaler er sannsynlig et resultat av elektronisk jamming og har sannsynlig opprinnelse fra utstyr tilhørende landstyrkene i Petsjengadalen.

Jammeaktiviteten kan medføre bortfall av GPS-signaler for flytrafikken i større deler av Øst-Finnmark. Ved tidligere tilfeller har jammeaktiviteten foregått over flere dager, så det er mulig at jammingen vil fortsette i perioden fremover.»

Økt ulykkesrisiko

Politimesteren sier at GPS-utfallene kan få fatale konsekvenser. Hovedredningssentralen i Nord-Norge mener at bortfall av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart.

330-skvadronen på øvelse rundt Bodø. Foto: Marthe Brendefur/Forsvaret
330-skvadronen på øvelse rundt Bodø. Foto: Marthe Brendefur/Forsvaret

– I verste fall kan det gå liv tapt. De som har sin arbeidsplass på havet, for eksempel, er jo avhengige av GPS, sier Hætta.

Redningsinnsatsen kan bli forsinket som følge av mer tungrodd navigering til skadestedet, og bortfall av GPS kan medføre større risiko på grunn av feilnavigasjon.

– Hvis vi får en person som utløser voldsalarmen sin, kan det hende at vi kjører en kilometer feil, i stedet for å kjøre rett på adressen der vedkommende befinner seg, og er i livsfare. Det samme gjelder hvis folk er borte på fjellet, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Politidirektoratet (POD) har varslet Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan totalberedskapen i Finnmark kan påvirkes av GPS-utfallene:

– Konsekvensene ved frafall av GPS-signaler kan bli at ambulansetransporter innstilles, eller at fly/helikopter ikke er i stand til å bistå politiet til forflytning av innsatsmannskaper. Dette vurderes til å kunne påvirke totalberedskapen i Finnmark, meddelte POD til departementet før jul.

Avhengig av nøyaktig GPS

Både hos de to hovedredningssentralene i Sør- og Nord-Norge og i redningstjenesten er man avhengig av mest mulig nøyaktige GPS-signaler for å kunne redde folk i nød.

– Et GPS-signal som er feil, er bekymringsfullt. For da kan vi begynne å lete på feil sted. Bekymringen da er at vi ikke finner folk i tide, sier Svein Tore Pettersen, sjef for 330-skvadronen og Forsvarets redningstjeneste til TV 2.

Mannskapene på Forsvarets Sea King-helikoptre landet rundt har så langt ikke opplevd alvorlige hendelser som følge av bortfall eller jamming av GPS-signaler under redningsaksjoner.

Sea King under en skredøvelse. Foto: Markus Anderstig/Forsvaret
Sea King under en skredøvelse. Foto: Markus Anderstig/Forsvaret

Hvis dette skulle skje over tid, kan det få fatale konsekvenser.

– Kan dette føre til tap av menneskeliv?

– I verste fall kan det føre til tap av menneskeliv hvis det fører til forsinkelser under en redningsinnsats, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Han får støtte fra Forsvarets redningstjeneste.

– Ja, hvis det står om liv og det er dårlig vær og minuttene og sekunder er viktig for å komme frem i tide, sier Pettersen.

GPS-signaler reddet skiløper

I januar 2018 kjempet letemannskapene i full snøstorm og i svært dårlig sikt for å finne og redde en savnet skiløper i fjellene utenfor Alta i Finnmark.

I utgangspunktet var dette en håpløs jobb, der man skulle søker i store områder etter en savnet person.

Heldigvis ble det fanget opp GPS-signaler og koordinater etter at skiløperen utløste en medbrakt nødpeilesender.

Dette gjorde at redningsaksjonen fant den nedkjølte skiløperen i live.

– Det var nok dette som var helt avgjørende for at dette gikk bra, og at man kunne nå frem til vedkommende under slike rådende værforhold, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

– Må uttrykke bekymring

Han husker den dramatiske redningsaksjonen godt. Politiet, Røde Kors, Sivilforsvaret og Heimevernet i Finnmark deltok i det vanvittige snøværet.

– Det ville ha vært farlig for letemannskapene å begynne å lete i under de værforholdene som var i fjellet uten å vite hvor vedkommende var, sier Jamtli til TV 2.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge mener at bortfall av GPS-signaler også medfører forhøyet ulykkesrisiko for ulykker innen både sjøfart og luftfart, med tanke på at man er avhengig av GPS for sikker navigasjon, og for å unngå kollisjon med andre fartøyer eller grunnstøting.

Organisasjonen har nå sendt bekymringsbrev til politiet om situasjonen.

– Det er klart at vi må uttrykke bekymring for at denne type forstyrrelser vi har sett i det siste kan gjøre det vanskelig for oss å redde liv, sier avdelingsdirektør Jamtli til TV 2.​