GPS-SVIKT: Stikningsingeniør Andreas Wara Eliseussen i Kirkenes sier at de uventede GPS-utfallene påvirker anleggsarbeidet.
GPS-SVIKT: Stikningsingeniør Andreas Wara Eliseussen i Kirkenes sier at de uventede GPS-utfallene påvirker anleggsarbeidet. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Det er som å bli blind uten forvarsel, og da er det for sent

KIRKENES (TV 2): – Veldig bekymringsfullt, sier politimester Ellen Katrine Hætta om de gjentatte GPS-utfallene.

– Det er som å bli blind uten å vite det, før det er for sent, sier stikningsingeniør Andreas Wara Eliseussen (27) i AS Oscar Sundquist til TV 2.

Entreprenørbedriften i Kirkenes er flere ganger blitt rammet av uventede GPS-utfall som skaper uro i Øst-Finnmark.

Det er ikke bare under NATO-øvelser at utfallene påvirker posisjoneringssystemene som anleggsarbeiderne bruker under gravingen.

– Ikke varslet

Etter en rekke episoder med GPS-forstyrrelser, er kontrollene intensivert. Nå må systemene sjekkes flere ganger om dagen, forteller daglig leder Svein Werner Sundquist.

– Vi har vært nødt til å revidere våre kontrollrutiner. Utfallene som vi har hatt den siste perioden, er ikke varslet. I praksis vil det si at vi ikke kan forberede oss, sier Sundquist til TV 2.

Siden bedriften ikke kan stole helt på GPS-systemene, må alt dobbeltsjekkes, noe som medfører økt tidsbruk og økte kostnader.

– Vi må bruke mye mer energi på å bygge rett. Vi ønsker ikke å gå tilbake til «gamlemetoden», der vi setter opp stikker. Vi er nødt til å lage mange forholdsregler for å takle all usikkerheten som kommer med utfallene vi har opplevd den siste tiden, sier Sundquist.

– Samfunnsforstyrrende

I januar skjedde det igjen. Da bekreftet Etterretningstjenesten utfall av GPS-signaler i grenseområdet Norge-Russland, uten å gi detaljer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) satte hendelsene i sammenheng med Russlands militære opptrapping i nord.

Daglig leder Svein Werner Sundquist sier at GPS-utfallene er ressurskrevende.
Daglig leder Svein Werner Sundquist sier at GPS-utfallene er ressurskrevende. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Gjennom høsten har vi sett gjentatte tilfeller av jamming av GPS-signaler. Jamming som rammet norsk sivil virksomhet på Finnmarkskysten, sa forsvarsministeren i sin årlige tale til Oslo Militære Samfund.

– Dette er samfunnsforstyrrende hendelser som vi må ta tak i, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til TV 2.

Hun sier at det som regel er Avinor som først har meldt fra til politiet når det har vært GPS-utfall.

På militær side varsler Etterretningstjenesten en rekke aktører innen krisehåndtering, kritisk infrastruktur, sikkerhet og beredskap.

Daglig utfall under NATO-øvelse

Dokumenter som TV 2 har fått innsyn i, viser det i januar var en flygeleder ved Kirkenes lufthavn som varslet Finnmark politidistrikt om GPS-jammingen, samtidig som Etterretningstjenesten varslet «relevante norske myndigheter».

GPS-utfallet som startet 9. januar i år, hadde samme karakteristikk som tidligere hendelser fra høsten 2018, mars 2018 og høsten 2017.

Politimesteren i Finnmark uttrykker bekymring for de gjentatte GPS-utfallene som rammer samfunnet.

REAGERER: Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.
REAGERER: Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Det som skjer, er veldig bekymringsfullt. Det som bekymrer meg, er at det skal etablere seg et normalbilde som sier at vi må akseptere dette. Jeg synes ikke at vi som nasjon skal akseptere det i det hele tatt, sier hun.

– Uakseptabelt

– Det er uakseptabelt, fordi da aksepterer vi at det skal skje forstyrrelser av sivilsamfunnet hele tiden. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må kunne leve med viss forutsigbarhet, sier Ellen Katrine Hætta til TV 2.

Under NATO-øvelsen Trident Juncture måtte Avinor innføre alternative flyrutiner, da flere passasjerfly mistet GPS-signal i luftrommet fra Kirkenes til Lyngen i Troms.

Fra 24. oktober til 7. november 2018 var det daglig utfall av GPS-signaler, heter det i en rapport som Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har fått fra politiet i Finnmark.

– Frafallet av signaler har blitt rapportert opp til 6000 fot, og ned til 2000 fot på det laveste. Forstyrrelsene har strukket seg fra Kirkenes lufthavn cirka 150 nautiske mil vestover og cirka 50 nautiske mil sørover. Det vil si fra Kirkenes og mot Alta/Lyngenfjorden og godt ned i finsk luftrom, skriver politiet om Avinors rapporter fra NATO-øvelsen.

Ifølge politiet var det bakkebaserte utstyret som måtte tas i bruk, mindre nøyaktig enn GPS. Samtidig ble arbeidsprosessene mer tungvinte.

Mobilavvik på opp til en kilometer

– Vi har også fått høre om personer som har brukt mobiltelefoner og opplevd karttjenester på mobiltelefonen, hvor det var fryktelig ustabilt, sier politimesteren.

To svarte antenner tar imot GPS-signalene.
To svarte antenner tar imot GPS-signalene. Foto: Kjell Persen/TV 2

Hun viser til at Telenor fikk unormalt mye klager fra kunder i Sør-Varanger kommune når det gjaldt posisjoneringstjenester på telefoner, med en misvisning på opp til en kilometer.

– Det samme har vi også hørt fra entreprenører, som har merket det på sine redskaper når de skal gjøre gravearbeid, sier Hætta til TV 2.

Finnmark politidistrikt har undersøkt om «noen som befinner seg på norsk jord» bidro til de omfattende GPS-forstyrrelsene mens øvelsen Trident Juncture pågikk, og dermed kunne straffeforfølges.

– Ikke fått noe svar

Årsaken hadde imidlertid ikke sitt utspring fra norsk territorium. Bortfallet av GPS-signalene settes i sammenheng med russisk militær øvingsvirksomhet.

Norske myndigheter har tatt opp spørsmålet om forstyrrelser i GPS-signalene med Russland, både gjennom diplomatiske og millitære kanaler.

Russland har så langt ikke akseptert ansvar for hendelsene, og benektet at de siste episodene skyldes militær aktivitet.

Politimesteren sier at det har vært møter med den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som har fått en rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om GPS-forstyrrelsene i Finnmark.

– Foreløpig har vi ikke fått noe svar, sier Ellen Katrine Hætta.

Russlands ambassade har ikke besvart TV 2s henvendelse.