Bistandsadvokater:

Krever behandling før overgrepsdømte slipper ut

Pedofilidømt i Dark Room-saken begikk nye overgrep under permisjon. – Dagens ordning er et svik for ofre, mener bistandsadvokater.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg mener alle de som er dømt for denne type overgrep skal ha en lovfestet rett og plikt til å gjennomgå behandling som virker, sier bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre Meyer ved RettAdvokat.

Sedelighetsdømte som har misbrukt og bidratt til grove sexforbrytelser mot barn, får ikke alle behandling når de soner straffen i fengsel.

– Generelt er det veldig uheldig hvis de som soner for denne type forbrytelse ikke får behandling som kan forebygge nye overgrep, sier Meyer til TV 2.

Begikk nye overgrep under soning

Ellen Eikseth Mjøs var bistandsadvokat til en jente som anmeldte et overgrep i 2015. Politiet kom via beslag på sporet av flere titalls pedofile, som ble starten på Operasjon Dark Room. Overgriperen ble dømt til tre år og åtte måneders fengsel.

– Men kort tid etter soning fikk personen tilgang til digitale medier, og mulighet til å gå bevege seg utenfor fengselet. Her fortsatte han sin aktivitet på internett mot unge mennesker, og han traff en av de fornærmede som han var domfelt for å ha forbrutt seg mot, sier Ellen Eikeseth Mjøs til TV 2.

– Hva tenker du om det?

– Det illustrerer at et fengselsopphold må gi større innhold, for å forebygge ny kriminalitet, fastslår Eikeseth Mjøs.

Til TV 2 sier både ansatte i kriminalomsorgen, politiet og overgriperne selv, at det er svært kritikkverdig at selv motiverte innsatte ikke får hjelp når de ønsker det. Og at det øker faren for nye overgrep.

Kreve behandling før permisjoner

– Jeg mener også at før permisjoner, prøveløslatelse og endelig løslatelse skal dette gjennomføres, sier Meyer til TV 2.

Hun bistår ofte klienter som vurderer å anmelde overgrep som har skjedd, og som har gått gjennom en lang tankeprosess før de våger og orker å ta det endelige skrittet.

– Veldig mange har ikke bare fokus på det som har skjedd med dem, men ønsker like mye å avverge fremtidige overgrep.

– Med tanke på ofrene, hva tenker du om at innsatte som er motiverte for behandling, fortsatt ikke får det?

– Jeg mener det er et svik både mot de som blir utsatt for det, og selvfølgelig de som risikerer å bli utsatt, dersom ikke denne behandlingen gis.

Meyer presiserer at behandlingen må være effektiv.

– Ellers er det meningsløs bruk av tid og midler, oppsummerer Meyer.

Fikk gjentatte avslag

Statsadvokatene i Hordaland har tiltalt en tidligere politiker fra Hordaland for grove overgrep mot flere barn og grov menneskehandel. Alle overgrepene skal ha skjedd på Filippinene.

Fra 2011 til 2016 skal han ha bestilt over 150 overgrep som skulle direkteoverføres på nett.

– Min klient har i to år, i perioden han har vært i varetekt, forsøkt flere ganger å få delta i sedelighetsprogrammet, men fått avslag hver gang, sier advokat Jannicke Keller-Fløystad.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta omtalte saken i retten som en massiv og kynisk utnyttelse av barn i fattigdom. Det er lagt ned påstand om 21 års fengsel. Dom i saken er ventet om ikke lenge.