DØDSULYKKE: Gutten (1) som ble hengende fast i en barnevogn, med en stropp rundt halsen i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar, døde fredag av skadene.
DØDSULYKKE: Gutten (1) som ble hengende fast i en barnevogn, med en stropp rundt halsen i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar, døde fredag av skadene. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

barnehagetragedien:

Gutt (1) døde – følger opp ansatte og foreldre tett

– Vi er i dyp sorg etter dødsfallet. Det er en forferdelig situasjon. Nå jobber vi for å ivareta de ansatte og forsikre foreldrene om at de trygt kan sende barnet sitt i barnehagen, sier barnehagesjefen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De ansatte i Akasia Paradis barnehage er i dyp sorg etter at ettåringen, som ble hengende fast i en stropp i en barnevogn i barnehagen 3. januar, døde av skadene fredag morgen.

– Vi er i dyp sorg. Det er en forferdelig situasjon å være i. Vi har tett dialog både med de ansatte i barnehagen og foreldrene. De ansatte har ulike behov nå og vi følger dem opp individuelt gjennom helgen og i tiden videre, sier administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasi barnehager til TV 2.

Fredriksen sier at deres fokus nå er at foreldre, pårørende og ansatte får den oppfølging de trenger.

Tett oppfølging

– Våre tanker går først og fremst til foreldrene som har mistet barnet sitt. I tillegg må vi ta vare på de ansatte og sørge for barnehagedriften slik at de andre barna blir godt ivaretatt, sier Fredriksen.

De rundt 20 ansatte har fått tett oppfølging etter hendelsen. Barnehagen har også hentet inn ekstra bemanning fra andre barnehager, for å bistå ansatte som trengte en pause.

Den ett år gamle gutten falt ut av en sportsvogn og ble hengende fast i en stropp han fikk rundt halsen. Vogna sto inne i barnehagen, der ulykken skjedde i 12-tiden torsdag 3. januar.

Ifølge politiet var stroppen en del av selen på vognen, som tilhørte foreldrene til gutten. Ettåringen var i live da han ble funnet, men ikke bevisst.

Gutten ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, der han døde tidlig fredag morgen.

Endret rutiner

Etter ulykken har barnehagen gått gjennom praksisen rundt soving i barnehagen og innført kontinuerlig tilsyn med sovende barn, for å unngå lignende hendelser. Det innebærer at en ansatt skal ha fast tilsyn med barna som sover – både ute og inne.

– Slike hendelser skaper naturligvis uro hos noen. Da er det viktig for oss å trygge dem på at de kan sende barnet sitt trygt i vår barnehage igjen, sier barnehagesjefen.

Politiet har avhørt alle de ansatte, samt ledelsen i barnehagen. Det er blitt gjort tekniske undersøkelser på stedet og barnevognen er tatt i beslag for nærmere undersøkelse.

Politiet skal også sjekke rutinene i barnehagen og undersøke om vognen ble brukt på riktig måte. I neste uke skal politiet ha en ny undersøkelse av barnevognen og får bistand av Kripos med dette.

– Jeg er informert om at politiet vil undersøke barnevognen ytterligere. Vi vil avvente politiets konklusjoner med hva vi gjør videre, sier Fredriksen.

Bekymrede foreldre

I fjor fikk Foreldreutvalget for barnehager (FUB) rundt 50 bekymringmeldinger og henvendelser fra barnehageforeldre, som var bekymret for sitt barns trivsel og sikkerhet.

Seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen i FUB har snakket med flere bekymrede fedre og mødre.

– Bekymringene går ofte ut på at barn blir overlatt til seg selv, at barn sover ute i barnevogner og når barnet blir levert er det for få ansatte og mange barn. Det er en stor utfordring for mange barnehager i dag, sier Norreen.

​I etterkant av både dødsulykken i barnehagen i Bergen, og flere andre barnehageulykker, stilte Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, der han ba om en endring i regelverket - slik at foreldre kan være trygge på at barna får forsvarlig tilsyn den tiden de er i barnehagen.

Ønsker å endre regelverket

«De største kommunene og mange av de største barnehagekjedene har ikke sentrale rutiner for tilsyn med barn under soving i barnehagen. Helsedirektoratet bekrefter at det ikke finnes noen detaljerte forskrifter for tilsyn med barn som sover i barnehager, ut over at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges», skriver Henriksen i sitt spørsmål til Sanner.

Sanner svarer at hendelsene som er fremkommet i media gjør sterkt inntrykk.

– Foreldre skal være trygge på at barna har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagebarna tilbringer en stor del av hverdagen i barnehagen, og de ansattes kompetanse, risikoforståelse og organiseringen av barnehagehverdagen er viktig for at barna opplever trygghet og omsorgs, skriver Sanner.

Han påpeker at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

– Krav til rutiner for tilsyn under soving er noe regjeringen vil vurdere som en del av gjennomgangen av regelverkets krav til fysisk miljø i barnehager og skoler. Krav til rutiner for sikkerhet er viktig, men vil ikke kunne regulere alle tenkelige situasjoner, svarer Sanner.