Også blant elever uten adferdsproblemer ser forskerne en økende normalisering i bruk av ulovlige rusmidler. Illustrasjonsbilde.
Også blant elever uten adferdsproblemer ser forskerne en økende normalisering i bruk av ulovlige rusmidler. Illustrasjonsbilde. Foto: Lev Dolgachov/Colourbox

Ny trend: – Ulovlig rus øker blant ungdom uten adferdsproblemer

Fersk forskning viser at rusmisbruk er langt vanligere blant elever med adferdsproblemer, men også blant ungdom uten så mange risikofaktorer ser man en økende grad av normalisering.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det jeg har funnet i denne studien er at elevene som ruser seg gjør det dårligere på skolen. De har ofte et veldig høyt fravær og de får ofte dårlige karakterer, sier forsker Ove Heradstveit ved RBKU Vest/NORCE.

TV 2 har spurt forskeren om han kan finne ut hvor stor andel av ungdommene som har brukt ulovlige rusmidler, som også befinner blant den andelen elever som har størst skolefravær og de dårligste karakterene.

Altså: kan en ut fra studien se om de elevene med høyeste skolefravær og med de dårligste karakterene i større grad enn de andre elevene oppgir å ha brukt ulovlige rusmidler.

Klare funn

Om en ser på de elevene som er blant de ti prosentene som har høyest fravær og de dårligste karakterene, så viser forskningen følgende:

– Blant de ti prosentene med høyeste skolefravær, på mellom 10 og 60 dager i løpet av skoleår, så oppgir omtrent 25 prosent i denne gruppen at de bruker ulovlige rusmidler, sier Heradstveit.

– For de andre elevene, så er det kun 9 prosent som oppgir at de ruser seg på ulovlige rusmidler. Blant elevene med det laveste skolefraværet, er det kun ca. 4 prosent som har brukt narkotika, tilføyer Heradstveit.

Også i forhold til skoleprestasjoner viser det seg at blant den gruppen på ti prosent av elevene som gjør det dårligst, så oppgir 17 prosent av disse at de har ruset seg på ulovlige rusmidler.

For resten av gruppen, som utgjør 90 prosent, oppgir omtrent halvparten at de har rust seg på ulovlige rusmidler, oppgir psykologspesialisten til TV 2.

Blant de med særlig gode karakterer (10 prosent på topp) er det ca. fem prosent som oppgir å ha brukt narkotika,

Økt normalisering

– Forskningen viser ofte at det er barn med adferdsvansker som får rusproblemer i ungdomstiden. Men det vi ser nå er og en økende normalisering blant ungdom som kanskje ikke har så mange risikofaktorer, sier Heradstveit.

Han vet ikke om dette har med holdninger å gjøre, men utelukker ikke dette.

Forskningen som her er utført baserer seg på data fra ung@hordaland-undersøkelsen og offisielle skoleregisterdata.

7874 ungdommer i alderen 16-19 år som bor i Hordaland deltok i studien. Med andre ord er dette en svært omfattende undersøkelse.

Heradstveit oppgir at en gjennom forskningsprosjektet vil forsøke å øke kunnskapen om hvordan bruk av rusmidler påvirker skolemessig fungering hos ungdom, hvilke ungdom som utvikler problematisk bruk av rusmidler, og hvor utbredt rusproblemer er på tvers av ulike psykiske lidelser.

– Hva vet vi om hvordan det går videre med disse elevene?

– Denne studien viser at disse elvene har noe ulemper, men vi vet ikke hvordan det går over tid, det er noe vi vil se nærmere på i fremtidige studier, sier Heradstveit.