TRIST: Leder for elevorganisasjonen, Agathe Waage, synes det er trist å se at de som faller utenfor har større risiko for å ikke få karakterer i fag. Foto: Elevorganisasjonen
TRIST: Leder for elevorganisasjonen, Agathe Waage, synes det er trist å se at de som faller utenfor har større risiko for å ikke få karakterer i fag. Foto: Elevorganisasjonen

Fraværet har gått ned, karakterene opp, men de svakeste faller utenfor

En fersk rapport fra Fafo viser at fraværet i videregående skole er redusert med 20 prosent siden fraværsgrensen ble innført i 2016. Likevel har noen elever større risiko for å ikke få karakter i fag.

I rapporten Fafo la frem på et frokostseminar fredag morgen, kommer det fram at gjennomsnittseleven i videregående reduserte sitt totale fravær med omtrent 20 prosent – eller 15 timer i året – etter innføringen av fraværsgrensen.

Forskerne trekker fram at det er store variasjoner i hvor mye ulike elevgrupper kutter fraværet sitt. Analyser viser at de som hadde mest fravær tidligere, er de som har redusert fraværet sitt mest.

– Dette ser jo fint ut ved første øyekast. Karakterene har gått noe opp og fraværet har gått ned med 15 timer i snitt, men det går på bekostning av de elevene som allerede slet før grensen ble innført, sier Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen.

Grensen ble innført for å hjelpe dem som allerede hadde høyest fravær. Likevel mener Waage at det nå er denne gruppen som har fått det vanskelig.

– Det er høyere sannsynlighet å falle fra nå, enn det var før grensen ble innført i 2016. Man kan umulig kalle grensen en suksess hvis frafallet går opp, sier hun til TV 2.

Andre tiltak

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener rapporten viser at fraværsgrensen har gjort det lettere å fange opp elever som sliter.

– Elever med høyest fravær har redusert fraværet sitt mest, og når de er mer på skolen blir det lettere å nå frem til dem, sier Sanner til TV 2.

Han sier likevel at rapporten peker på noen utfordringer.

– Vi må diskutere hvordan vi kan hjelpe utsatte elever. Løsningen er ikke å fjerne fraværsgrensen, men å sette inn andre tiltak for å styrke læringsmiljøet for de som sliter, sier Sanner.

 Foto: Lise Åserud/ NTB Scanpix
Foto: Lise Åserud/ NTB Scanpix

– Elever kastes ut

Da grensen på ti prosent ble innført under Torbjørn Røe Isaksen (H), ble det store protester, blant annet fordi det ville kunne påføre elever stress. Det bekreftes i rapporten, som også trekker fram at noen elever på grunn av fraværsgrensen har en større risiko enn tidligere for å ikke få karakter i fag.

Det gjør lederen for Elevorganisasjonen trist, som selv var med og protesterte mot fraværsgrensen.

– Elever blir kastet ut av skolen. Vi advarte mot dette. Det som skjer nå er at de som sliter mest blir rammet hardest, sier Waage.

Jan Tore Sanner (H) mener det ikke er noen løsning å fjerne fraværsgrensen.

– Å stille krav om lavt fravær er viktig for at flere elever skal lykkes i skolen og videre i livet. Å være mer på skolen gjør at de lærer mer og øker sjansen for å få karakterer og fullføre, sier han.

– Dårlig oppfølging

Agathe Waage i Elevorganisasjonen hevder oppfølgingen av dem som faller på feil side av grensen har vært for dårlig.

– Da fraværsgrensen ble innført sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at fravær og frafall henger tydelig sammen. De som kommer på feil side av grensen ender opp med å ikke bli vurdert i det hele tatt. Da er det en veldig stor sannsynlighet for at man faller ut av skolen, sier Waage til TV 2.

Sanner sier at de er åpne for å se på flere tiltak enn de som allerede er satt i gang.

– Å løfte de utsatte elevene og bygge et sterkere lag rundt dem er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Fraværsregelen har aldri vært ment som den eneste løsning for denne gruppen, sier han til TV 2.

I den nye regjeringsplattformen har partiene blitt enige om at fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen.