Den polske utenriksministeren Jacek Czaputowicz vurderer mottiltak etter at en polsk diplomat er blitt bedt om å reise fra Norge.
Den polske utenriksministeren Jacek Czaputowicz vurderer mottiltak etter at en polsk diplomat er blitt bedt om å reise fra Norge. Foto: John Thys/AFP

Polen vurderer mottiltak i konsulkrangel med Norge

Polen vurderer å utvise en norsk diplomat som mottiltak mot utvisningen av polsk konsul.

Det har brutt ut diplomatiske forviklinger mellom Norge og Polen.

Bakgrunnen er konsul Slawomir Kowalskis oppførsel overfor norsk politi og barnevern.

Tidligere denne uken ble det kjent at Utenriksdepartementet har bedt Polen om å kalle ham hjem.

– Vi har fått klage fra flere offentlige etater i flere distrikter. Kowalski har opptrådt truende og voldelig og hindret offentlig ansatte i deres arbeid. Han har også nektet å etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne seg, sier konstituert underdirektør i UD Ane Haavardsdatter Lunde til TV 2.

Denne oppførselen har den polske ambassadøren i Oslo fått beskjed om flere ganger. Hun har også fått beskjed om å sende Kowalski hjem, men ifølge polske myndigheter kommer ikke dette å skje.

– Vil stå i jobben

I en pressemelding fra polsk UD heter det at det ikke finnes grunnlag for beskyldningene mot Kowalski. Tvert i mot mener polakkene at konsulen har gjort en glimrende jobb med å hjelpe polske familier i deres møter med norsk barnevern.

I den samme pressemeldingen skriver de at Kowalski vil stå i jobben inntil perioden hans går ut i juni.

Mottiltak

Dermed er Norge og Polen på kollisjonskurs i denne saken. Norge krever at Kowalski reiser hjem innen tre uker. Hvis ikke vil han bli erklært persona non grata. Dette betyr at han er uønsket i landet og er den kraftigste sanksjonen man kan iverksette mot diplomater, i henhold til Wien-konvensjonen.

Til polsk radio sier Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz at de nå vurderer mottiltak, som vil være å utvise en norsk diplomat fra Polen.

Dermed kan det bli en diplomatisk krise mellom våre to land. Verken den polske ambassaden eller Kowalski vil si noe om denne saken til TV 2.