Råkjøringen skjedde på riksvei 5 i Flora kommune natt til 10. juli i fjor. Ifølge tiltalen sendte mannen bilder på Snapchat mens han kjørte i svært høy hastighet og foretok flere farlige forbikjøringer.

– Han filmet speedometeret mens han kjørte og sendte bilder på Snapchat som viste hastigheter på 160km/t og 200km/t, mener påtalemyndigheten.

Dette skjedde mens politiet lå på hjul for å stanse villmannskjøringen.

Mandag møtte 22-åringen i Sogn og Fjordane tingrett. Han erkjente straffskyld for uaktsom kjøring, men nektet for at han hadde kjørt så fort som snappen viste.

– Retten viser i denne sammenheng til at tiltalte utvilsomt kjørte med en fart som viste 160 km/t på speedometeret. Stillbilde av videoen er sikret av politiet og ble fremlagt for retten. En slik mobilbruk er etter rettens syn uforsvarlig og forbundet med betydelige faremomenter, mener domstolen.

Skjerpende

Tingretten viser blant annet til forklaringen fra politipatruljen som holdt 150-160 km/t uten å ta igjen råkjøreren. Men etter prinsippet om rimelig tvil, får tiltalte ti prosent sikkerhetsfradrag. Retten er ut fra dette overbevist om at tiltalte har holdt en fart på minst 144 km/t.

– Retten er videre overbevist om at tiltalte visste at politiet var etter ham og at han bevisst forsøkte å kjøre fra dem. Retten viser i denne sammenheng til at tiltalte i politiavhør har forklart at han «stakk av» fra politiet og at han forsøkte å gjemme seg. Tiltalte holdt en høy fart over en strekning på mer enn ti kilometer. På denne måten satte han både seg selv og annen trafikk i fare.

I går kom dommen og 22-åringen er dømt til ubetinget fengsel i 30 dager for råkjøring, uaktsom kjøring, kjøring uten førerkort og med bil som var påsatt falske skilt.

– Det er også skjerpende at tiltalte valgte å stikke av fra politiet og at han utsatte seg selv og andre for fare ved å bruke mobil under høy hastighet, heter det i dommen.

Mannen er også fradømt retten til å ta førerkort de neste to årene.