UTFORDRER: Jonas Gahr Støre (Ap) vil i spørretimen onsdag utfordre Wara på alle køene Frp har skapt i justissektoren etter politireformen ble innført.
UTFORDRER: Jonas Gahr Støre (Ap) vil i spørretimen onsdag utfordre Wara på alle køene Frp har skapt i justissektoren etter politireformen ble innført. Foto: NTB scanpix

Støre med krass kritikk AV wara:

– Reformen har ledet til en krise

– Justisministeren må holdes ansvarlig for at vi nå har en dårlig gjennomført politireform, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Støre tenker da spesielt på ofre i alvorlige straffesaker som må vente lenge før saken deres kommer opp for retten, at det nå kommer flere rapporter om kriminelle handlinger og voldtekter som ikke blir etterforsket, mens kriminelle får strafferabatt fordi det tar så lang tid før det kommer påtaleavgjørelse i sakene

– Vi er nødt til å holde justisministeren ansvarlig for det som nå skjer, sier Arbeiderpartiet-lederen til TV 2.

Under onsdagens spørretime på Stortinget utfordret han Wara på alle køene han mener Frp har skapt i justissektoren.

– Vi har nå en dårlig gjennomført politireform som blant annet har ledet til en krise på etterforskningsfeltet. Det er lang ventetid i alle ledd. Det mest alvorlige er at den køen vi nå ser vokse, er en kø av ofre som venter på å få saken vurdert, etterforsket og behandlet i domstolene, sier Støre.

– Veldig alvorlig

Han mener dette er veldig alvorlig for folks tillit til rettsstaten.

– Vi har nå hatt fem justisministre fra Frp, og de har ført en politikk som har etterlatt en sektor med store mangler. Blant annet er vår tredje statsmakt kraftig underbudsjettert. Noe må gjøres, sier Ap-lederen.

De ferskeste tallene fra Domstoladministrasjonen viser at antall straffesaker til domstolene har falt med 1.125 i første halvår av 2018 sammenlignet med i fjor. Og Domstoladministrasjonen tror politireformen er årsaken.

Siden politidistriktene ble omorganisert i 2016, har antall inkomne meddommerettssaker gått ned med 15 prosent fra 7.771 til 6.646, viser halvårsstatistikken til Domstoladministrasjonen.

– Vi er overrasket over nedgangen i antall straffesaker som kommer inn til domstolene. Det er sannsynlig at en vesentlig del av nedgangen skyldes gjennomføringen av den store politireformen. Altså at politiet er opptatt av interne prosesser, og at produksjonen av straffesaker derfor går ned midlertidig, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Økt saksbehandlingstid

Politidirektoratet har i samråd med riksadvokaten valgt å fastsette en saksbehandlingsfrist på 130 dager for oppklarte voldtektssaker. Grunnen til at fristen er satt er at dette er alvorlig integritetskrenkende lovbrudd, som det kan være svært belastende for fornærmede å vente på en avgjørelse av.

Men tall fra Politidirektoratet viser en helt annen virkelighet.

Det var per andre tertial 2018 påtaleavgjort 1 076 voldtektssaker her til lands. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for voldtektssaker er nå 207 dager, en økning på 19 dager fra 2. tertial 2017.

– Regjeringen har forlatt reformen

Støre sier at problemet ikke bare er at denne sektoren er for dårlig finansiert, men det er også for dårlig organisert.

– Den nye strukturen med lensmannskontorer som ikke er bemannet eller mangler etterforskere, fører til at hele verdikjeden brytes ned. Når det ikke er nok bemanning, og de etterforskerne man har ikke har kapasitet til å jobbe ferdig saker, fører det til at alvorlige saker blir liggende lengre, og ofre i alvorlige straffesaker må vente alt for lenge. Frp er et parti som sier de er opptatt av lov og orden. Når de nå faller på meningsmålingene, hjelper det ikke hva de uttaler, men hva folk faktisk ser at skjer, sier Støre.

– Betyr dette at Arbeiderpartiet ikke lenger stiller seg bak reformen?

– Vi stiller oss bak reformen slik den ble vedtatt, men vi mener regjeringen har forlatt den reformen.

– Denne typen kritikk har vi hørt fra flere hold over lengre tid. Tror du Wara vil lytte og gjøre noe med reformen nå?

– Jeg er ikke så sikker på at justisministeren hører, men jeg håper og tror at de andre i Stortingssalen vil gjøre det, sier Støre.

Torsdag vil det bli fremlagt en rapport ved Politihøgskolen i Oslo, som tar temperaturen på politireformen.

Her vil professorene Cathrine Filstad og Tom Karp legge fram resultatene av en spørreundersøkelse av 4500 politiansatte, som oppgir at politiet har blitt mindre tilgjengelig for folk, samt at forebygging og beredskap er blitt dårligere etter reformen ble innført.

– For tidlig å felle dom

I Stortingets muntlige spørretime var Jonas Gahr Støre klar i sitt spørmål til Justisminister Tor Mikkel Wara:

– Toppsaken på tv2.no nå handler om en syv år gammel jente som skal ha blitt voldtatt for over to år siden og saken står fortsatt i stampe. Slik kan vi ikke ha det. Politiet lider under manglende prioriteringer og det går utover folks rettssikkerhet. Synes ikke justisministeren det er uverdig at folk som har opplevd alvorlige straffesaker må vente så lenge før saken deres kommer opp for retten?

Justisminister Tor Mikkel Wara mener det er altfor tidlig å felle en dom over politireformen allerede nå.

– Reformen er hovedsakelig gjennomført i 2018, det er derfor urimelig å trekke slutninger og felle en dom over den allerede nå. Jeg er overbevist om at reformen vil levere, når den bare får tid på seg, sier Wara.

Wara sier at regjeringen hele tiden jobber med å forbedre folks sikkerhet.

– Det er 1,2 milliarder mer i politiet nå, enn da Arbeiderpartiet satt i regjering. Vi har høyere oppklaringsprosent, lavere restanser og 1600 flere politifolk. Dette spiller en rolle. Vi står overfor en krevende reform, og vi er ikke fornøyd med tallene, men det jobbes med, sier Wara.

Justisministeren sier at det jobbes også med å sette inn tiltak for å få ned saksbehandlingstiden i voldtektssaker.

– Verden endrer seg og det gjør også kriminaliteten, da må også politiet endre seg. Noen lovbrudd, som seksuelle overgrep, er veldig resursskrevene saker som tar tid å etterforske. Vi er ikke fornøyd med tiden det tar å etterforske voldtektssaker i dag. Men voldtekt- og overgrepssaker skal prioriteres av politiet fremfor andre saker. Statsadvokaten skal holde tilsyn, og det settes i verk tiltak i år og i 2020 på denne typen saker, sier Wara.