SARPSBORG: Kriminalteknikere på åstedet etter drapet i Sarpsborg den 28. desember. Hendelsen ble det siste partnerdrapet i Norge i 2018. Både offeret og den siktede mannen er av utenlandsk opprinnelse.
SARPSBORG: Kriminalteknikere på åstedet etter drapet i Sarpsborg den 28. desember. Hendelsen ble det siste partnerdrapet i Norge i 2018. Både offeret og den siktede mannen er av utenlandsk opprinnelse. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Drapsstatistikk:

De fleste partnerdrap begås av utenlandske statsborgere

Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap, og i fem av seks partnerdrapssaker i 2018 var både gjerningspersonen og offeret utenlandske statsborgere.

Det viser tall fra Kripos' drapsstatistikk for 2018. Totalt var det 24 drapssaker i fjor. 62 prosent av gjerningspersonene, og 60 prosent av ofrene, var norske statsborgere. I tillegg var over halvparten av gjerningspersonene – 65 prosent – ruspåvirket.

Såkalte partnerdrap utgjør en fjerdedel av dem. Partnerdrap er nå ektefellen, eksen, eller kjæresten er gjerningsperson.

I samtlige partnerdrapssaker i 2018 var offeret kvinner. Og i alle bortsett fra ett tilfelle var både offeret og gjerningspersonen utenlandsk statsborger.

Marginaliserte grupper overrepresentert

– Hvis man ser 2018 isolert så gir det store utslag, sier leder for drapsseksjonen ved Kripos, Vibeke Schei Syversen.

Hun understreker at det er så få drap i Norge at det ikke er sikkert at tallene viser en tydelig trend. Likevel erkjenner hun at økningen er oppsiktsvekkende.

– Dette er tall vi må se nærmere på, sier hun.

– Marginaliserte grupper er overrepresenterte i denne typen drapssaker, sier Solveig Vatnar. Hun forsker på partnervold, og mener statistikken viser at mennesker med levekårsvansker for lett faller mellom stolene i Norge.

Drapsstatistikken i Norge 2018

  • Det ble registrert 24 drapssaker, med 25 ofre og 26 gjerningspersoner.
  • Det ble registrert ett dobbeltdrap, i Trondheim.
  • 64 % av ofrene er menn, og 36 % er kvinner.
  • 62 % av gjerningspersonene og 60 % av ofrene var norske statsborgere.
  • Kun én kvinne er siktet for drap i 2018, de øvrige siktede er menn.
  • Over halvparten av gjerningspersonene var ruspåvirket (65 %).
  • Halvparten av gjerningspersonene var arbeidsledige eller trygdet.
  • Partner/ekspartnerdrap utgjør en fjerdedel, og samtlige ofre var kvinner.
  • I fem av de seks partner-/ekspartnerdrapene hadde både gjerningsperson og offer annet statsborgerskap enn norsk.

Kilde: Kripos

– Det vi har funnet i vår forskning er at mennesker som har omfattende levekårsvansker i mindre grad fanges opp av hjelpeapparatet, når hjelpeapparatet gjør risikovurderinger.

Hun forteller at personer som lever i Norge uten norsk statsborgerskap er en av flere grupper som lever i det de i forskermiljøet kaller en ekstremsituasjon.

Vatnar mener at de som jobber i hjelpeapparatene, som offentlige instanser som jobber med integrering eller andre bistandsetater, har en tendens til å undervurdere draps- og voldsrisiko knyttet til mennesker som har slike vansker.

De som ble drept av partneren

Seks kvinner mistet livet i 2018 som følge av partnervold.

HOUDA LAMSAOURI Foto: Privat
HOUDA LAMSAOURI Foto: Privat

Den 9. april ble den 38 år gamle marokkanske kvinnen Houda Lamsaouri funnet død i sin bolig på Notodden i Telemark. Den tidligere ektemannen hennes, en 53-åring fra Syria, pågripes og siktes for drap to dager senere. Han nekter straffskyld.

VERONIKA KOCABKOVA Foto: Privat
VERONIKA KOCABKOVA Foto: Privat

Den 1. juli ble 27 år gamle Veronika Kocabkova ble kritisk skadd i en knivstikking på Tiffani Café på Frogner i Oslo. En uke senere dør hun på sykehus. En 51 år gammel tsjekkisk statsborger er siktet for drap. De to har et barn sammen. Mannen sier han erkjenner å ha gjennomført handlingen, men at han ikke husker noe fra handlingen og erkjenner ikke straffskyld.

Den 19. august døde en 20 år gammel kvinne etter et knivslagsmål i en leilighet på Kjelsås i Oslo. Kjæresten, en mann i 20-årene, ble pågrepet og siktet for drap. Begge var asylsøkere med midlertidig opphold i Norge.

Den 17. september ble en 24 år gammel kvinne fra Sudan funnet død etter en brann i en kjellerleilighet i Egersund. Hennes 28 år gamle ektemann, også han fra Sudan, blir dagen etter siktet for drap. Han nekter for å ha drept kona.

Den 26. september blir 49 år gamle kvinne drept med skytevåpen i en leilighet på Oppsal i Oslo. En norsk mann i 50-årene blir pågrepet på stedet. Mannen, som skal ha vært kvinnens kjæreste, hevder at våpenet gikk av ved et uhell. Dette er det eneste drapet fra 2018 der offeret og gjerningspersonen er norske statsborgere.

Den 28. desember blir en mann i 30-årene siktet for å ha drept sin kone i boligen deres i Sarpsborg. Paret er flyktninger fra Syria. Deres to mindreårige barn var til stede i boligen. Mannen var fra før tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn i februar 2017. Mannen nekter straffskyld.

Trusler må tas på alvor

Fem av disse kvinnene har statsborgerskap som ikke er norske, og flere er asylsøkere. Vatnar forteller at det ofte forekommer varsler og trusler i forkant av partnerdrap, men at de marginaliserte gruppene har en tendens til å ikke bli hørt.

– I et flertall av sakene er det registrert trusler og vold i forkant. Vi som jobber i hjelpeapparatet har ofte i for liten grad oppfattet alvoret i situasjonen når vi får varsler. Vi tror vi har mer tid enn det vi har, sier hun.

Også Kripos varsler at dette er en utvikling de vil følge nøye med på.

– Vi følger opp ved at vi fortsetter med å føre god statistikk. Det er vanskelig å dra noen konklusjon, men samtidig er det tall vi må se nærmere på, sier Schei Syversen, leder for drapsseksjonen..

Det er tatt ut siktelser i alle fjoårets drapssaker, men ingen av dem er endelig avgjort i rettsapparatet.