PROVSERT: Lene Vågslid (Ap) utfordret justisministeren under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag til å ta grep om politireformen. Men hun er langt fra fornøyd med svaret hun fikk.
PROVSERT: Lene Vågslid (Ap) utfordret justisministeren under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag til å ta grep om politireformen. Men hun er langt fra fornøyd med svaret hun fikk. Foto: NTB scanpix

Slakter politireformen:

– Uholdbart at folk må vente i ukevis for å anmelde en voldtekt

Lederen av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), er frustrert og provosert, da hun mener verken Tor Mikkel Wara eller Erna Solberg tar situasjonen i politiet på alvor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I hele høst og vinter har lederen av justiskomiteen hengt på justisminister Tor Mikkel Wara som en klegg, for å få han til å skjønne hvor ille situasjonen er i politietaten nå.

– Denne svære reformen er umulig å gjennomføre på en god måte når den ikke finansieres tilstrekkelig. Vi ser nå klare eksempel på det i hele landet, men likevel tar ikke justisministeren grep. Vi føler oss maktesløse, sier Lene Vågslid.

Hun mener gjennomføringen av reformen er under enhver kritikk.

I Stortingets spørretime onsdag utfordret hun justisministeren på hva han har tenkt å gjøre med at ofre for kriminalitet står i kø i årevis for å få oppklart en sak.

Justisministeren svarte at det jobbes med å sette inn tiltak for å få ned saksbehandlingstiden i alvorlige straffesaker.

– Det er 1,2 milliarder mer i politiet nå, enn da Arbeiderpartiet satt i regjering. Vi har høyere oppklaringsprosent, lavere restanser og 1600 flere politifolk, sier Wara.

Vågslid er langt fra fornøyd med svaret hans.

– Justisministeren sier at han skal snakke med Riksadvokaten, at vold og overgrepssaker skal prioriteres. Men hvor i alle dager skal de ta pengene fra? Justisministeren kan ikke kreve at politiet leverer bedre uten selv å legge nok penger på bordet. Vi har en justisminister som kun er opptatt av å skryte av tall og prosenter, men som ikke innser at situasjonen ute er prekær, sier Vågslid.

Sprengt kapasitet

Justiskomitelederen mener regjeringen ikke gjennomfører reformen slik de skulle og det ble forhandlet om.

– Jeg har sagt det på ut- og innpust at de bryter med sine egne løfter. Det er umulig å gjennomføre denne reformen uten at midlene står i forhold til forventningene, sier Vågslid.

Hun får rapporter fra landets 12 politidistrikt om sprengt kapasitet og at kreftene på reformarbeidet går kraftig utover den daglige driften av politiet.

– Vi ser nå eksempler som i Møre og Romsdal der det har gått så langt at hovedverneombudet vurderer å stenge hele etterforskningsavdelingen fordi etterforskerne er så hardt presset at det er helseskadelig å jobbe der. Dette understreker den alvorlige situasjonen regjeringen og justisministeren har satt politidistriktene våre i. Wara kan ikke lenger skjule seg bak tall, men se virkeligheten i øynene, sier Vågslid.

Lederen for justiskomiteen er fra Tokke i Vest-Telemark og folk hun snakker med i hjemtraktene er bekymret om politiet virkelig kommer når de står der og trenger hjelp.

– Slik er det dessverre over hele landet. Jeg regner ikke med at verken Tor Mikkel Wara eller Erna Solberg ønsker at det skal være slik. De er nå nødt til å bevilge midler for å få politidistriktene tilbake på skinner, sier Vågslid.

Som leder av justiskomiteen er hun både frustrert og provosert over at det ikke blir gjort tiltak.

– Det er uholdbart at folk må vente i ukevis for å anmelde en voldtekt eller for å få oppdatering på en straffesak der du står som fornærmet, sier justiskomitelederen.

Politiet bryter stadig tidsfrister i alvorlige voldssaker. Bare 43 prosent av alle alvorlige voldssaker etterforskes ferdig av politiet innen tidsfristen på 90 dager, viser en undersøkelse Riksadvokaten har gjennomført.

– Uholdbart

– Jeg forstår frustrasjonen til ofrene og deres pårørende, som opplever at sakene blir stående på vent og ikke blir etterforsket raskt nok. Jeg forstår også politibetjentene, etterforskerne og juristene som har altfor mange oppgaver å løse, med for få midler og dermed ikke får gjort den jobben de ønsker. Det er rett og slett uholdbart, sier hun.

Vågslid sier at hun har adressert problemstillingen til regjeringen rundt en gang i uken i hele høst og på forvinteren.

– Vi utfordrer dem gang på gang i spørretimen, men ingenting skjer. Vi føler at vi ikke blir tatt på alvor, sier Vågslid,

Hun påpeker at denne regjeringen gikk til valg på beredskap og trygghet.

– Men Høyre og Frp kan ikke lenger kalle seg lov og orden-parti.

Justispolitikeren satte lit til KrF og hva de fikk til i forhandlingene på Granavolden, men etter å ha gått gjennom plattformen er hun ikke imponert.

– Som i Jeløya-plattformen er det mange gode punkter og fine ord i den nye også. Det har ikke stått på formulerte mål fra denne regjeringen, det har stått på mangelfull evne til å gjennomføre og levere i budsjetter. Det gjenstår å se om den Høyre-regjeringen blir bedre på å gjennomføre en skakkjørt reform fordi ett parti til er med i regjeringen, sier hun.

Reform som halter

Vågslid er klar på at både 22. juli-kommisjonens rapport og Politianalyseutvalgets utredning viste et stort behov for å gjennomføre en politireform, men slik den står nå mener hun hele reformen halter.

Men selv om hele straffesakskjeden har vært krystallklare på at det ikke er bevilget nok midler til å gjennomføre reformen på en god måte, snakkes det, ifølge Vågslid, for døve ører.

– Jeg har drevet med justispolitikk i seks år nå, men det har aldri tidligere vært så påfallende lite vilje til å ta grep som nå, sier hun.

Justiskomitelederen mener regjeringen må erkjenne at de har gjort en for dårlig jobb, og bevilge mer penger slik at politireformen kan gjennomføres slik den egentlig skulle i første omgang.

– Statsministeren sier både til meg og i Stortinget at politiet er blitt sterkere etter reformen, men det stemmer absolutt ikke, sier Vågslid.

Lytte til politiansatte

Også Emilie Enger Mehl (Sp) i justiskomiteen prøvde i denne ukens spørretime å få justisministeren til å svare.

– Senterpartiet har hele tiden advart mot sentralisering av politiet. Nå oppgir politiansatte i en ny spørreundersøkelse at politiet har blitt mindre tilgjengelig for folk, og mange oppgir at forebygging og beredskap blir dårligere. 80 prosent tror det forebyggende politiarbeidet enten blir dårlige eller på samme nivå som før på grunn av reformen. Er statsråden enig i at det er de politiansatte selv som er nærmest til å si om politireformen er god eller ikke? spør Enger Mehl.

Wara svarer at både politi, publikum og offer i straffesaker er viktige å lytte til.

– Vi må lytte til alle parter. Men reformen er hovedsakelig gjennomført i 2018, det er derfor urimelig å trekke slutninger og felle en dom over den allerede nå. Jeg er overbevist om at reformen vil levere, når den bare får tid på seg, sier Wara.