VILLE STENGE: Hovedverneombud Lars Olav Melkild i Møre og Romsdal politidistrikt truet med å stenge hele etterforskningsavdelingen, fordi staben er så hardt presset at det er arbeidsskadelig å jobbe der.
VILLE STENGE: Hovedverneombud Lars Olav Melkild i Møre og Romsdal politidistrikt truet med å stenge hele etterforskningsavdelingen, fordi staben er så hardt presset at det er arbeidsskadelig å jobbe der.

mener arbeidspresset er helseskadelig:

Politiets etterforskere gråter på jobb: – Ekstrem arbeidsmengde

Politietterforskerne er så hardt presset at det er helseskadelig å jobbe der, mener hovedverneombudet - som truet med å stenge hele etterforskningsavdelingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter politireformen ble innført har politiet fått flere oppgaver, arbeidet er blitt mer ressurskrevende og noen steder er de færre til å utføre oppgavene.

Situasjonen har ført til at det, ifølge Politiets Fellesforbund, er helseskadelig arbeidsmiljø på flere av landets politistasjoner.

Hovedverneombud Lars Olav Melkild i Møre og Romsdal vurderte å stenge hele etterforskningsavdelingen ved Molde politistasjon, fordi staben er så hardt presset. Han mener det er helseskadelig å jobbe der.

– Etterforskerne har en ekstremt stor arbeidsmengde. De slites mellom krav fra publikum og krav fra ledelsen. Når denne kombinasjonen pågår over tid, samtidig som de sitter med emosjonelt krevende arbeidsoppgaver, utgjør en risiko for sykdom og skade. Derfor så jeg ikke annen utvei enn å varsle om at vi vurderte å stenge hele avdelingen, sier Melkild til TV 2.

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte at hovedverneombudet vurderte å stenge etterforskningsavdelingen.

Ekstremt arbeidspress

Også bedriftshelsetjenesten slo fast at det var helseskadelig å jobbe ved etterforskningseksjonen i Molde, på grunn av det ekstreme arbeidspresset.

Avdelingen i Molde har nå færre etterforskere til å ta seg av flere oppgaver enn før politireformen ble innført. På grunn av få ansatte og stort arbeidspress, ble alvorlige straffesaker liggende for lenge og etterforskningsarbeidet hopet seg opp.

​Etter en inspeksjon i november slo Statsadvokaten fast at situasjonen ved etterforskningseksjonen i Molde var kritisk.

– Når man sitter med krevende etterforskning og samtidig føler på en kontinuerlig utilstrekkelighet, blir det for mye. Det er et dramatisk tiltak å vurdere å stenge en avdeling, men jeg var nødt til å vurdere det, sier Melkild.

Da det ble varslet om bemanningskrisen på forsommeren 2018, ble det tatt noen midlertidige grep fra ledelsen som førte til at situasjonen bedret seg noe.

Men nå sier både hovedvernombudet og tillitsvalgte at situasjonen er like kritisk igjen.

Gråter på jobb

Tillitsvalgt Silje Sund for etterforskningsavdelingen ved Molde politistasjon sier at medarbeiderne er så fortvilet at de sitter på kontoret og gråter.

Tillitsvalgt Silje Sund sier at medarbeiderne er så fortvilet at de sitter på kontoret og gråter.
Tillitsvalgt Silje Sund sier at medarbeiderne er så fortvilet at de sitter på kontoret og gråter.

– Når vi har så lite ressurser at vi må prioritere mellom de mest alvorlige og høyest prioriterte sakene, er det selvsagt vanskelig å være etterforsker. Og når dette pågår over tid, sliter det naturlig nok mye på folk. Vi ser det ennå ikke på sykefraværet, men fortsetter dette vil det merkes tydelig også der, sier Sund til TV 2.

Riksadvokaten har bestemt at alvorlige volds- og seksuallovbrudd og overgrep mot barn er de sakene som politiet skal ha høyest på prioriteringslista.

Sund er enig i at slike saker er svært viktige å prioritere, men legger til at disse sakene også er tidkrevende og tar mye ressurser. Hun og de andre på avdelingen kjenner krisen på kroppen hver eneste dag.

– Etterforskning tar tid. Vi er nødt til å sørge for rettssikkerheten og at saken er grundig nok etterforsket til at den eventuelt kan føres for domstolen, sier hun.

Frustrerende

Sund blir oppgitt når det snakkes om å prioritere bedre.

– Når man sitter alene med tre overgrepssaker mot barn, må noen fortell oss hva vi skal prioritere bort. Vi føler på en enorm frustrasjon når vi må prioritere bort de mest alvorlige sakene, sier hun.

Etterforskerne kan bare ta en sak om gangen, og da sier Sund at barna i de to andre sakene vente.

– Dette er barn som har hatt det vondt, som vi må sette på vent. Slike avgjørelser og prioriteringer gjør noe med oss, sier Sund.

Det er heller ikke enkelt for etterforskerne å ta telefonen til barnets pårørende og bistandsadvokaten og fortelle hvorfor de er nødt til å sette saken deres på vent, hvorfor deres sak ikke er like viktig som noen andres.

40 vakante stillinger

– Vi skulle gjerne hatt flere hender. Etter nyttår merker vi arbeidspresset enda mer. Følelsen vi har hver eneste dag er at vi er bakpå og strekker aldri til så godt til som vi burde for innbyggerne. Denne følelsen over lengre tid sliter på politibetjentene, sier Sund.

Mens de alle håper på mer ressurser og flere betjenter, tikker det inn melding fra politimesteren i Møre og Romsdal. For at de skal klare å holde distriktet innenfor budsjettrammene i år, må trolig 50 stillinger bli stående ubesatte.

Politiets fellesforbund mener dette er kritisk i et av landets dårligst bemannede politidistrikt, som også har store utfordringer på enkelte etterforskningsavdelinger.

– Ved nyttår sluttet to av våre dyktige etterforskere og vi ble dermed to færre til å løse alle oppgavene. Bare to uker inn i det nye året merker vi at antall arbeidsoppgaver og presset på hver enkelt er enda større enn før jul, sier Sunde og ser med bekymring på framtiden.

– For tidlig å felle dom

Justisminister Tor Mikkel Wara sier at det er altfor tidlig å felle en dom over politireformen allerede nå.

– Reformen er hovedsakelig gjennomført i 2018, det er derfor urimelig å trekke slutninger og felle en dom over den allerede nå. Jeg er overbevist om at reformen vil levere, når den bare får tid på seg, sier Wara.

Wara sier at regjeringen hele tiden jobber med å forbedre folks sikkerhet.

– Det er 1,2 milliarder mer i politiet nå, enn da Arbeiderpartiet satt i regjering. Vi har høyere oppklaringsprosent, lavere restanser og 1600 flere politifolk. Dette spiller en rolle. Vi står overfor en krevende reform, og vi er ikke fornøyd med tallene, men det jobbes med, sier Wara.

Må lytte til politiansatte

I Stortingets muntlige spørretime onsdag ønsket Emilie Enger Mehl (Sp) i justiskomiteen at Wara svarte på om ikke er viktig å høre på politiansatte selv om hva de mener om reformen.

– Senterpartiet har hele tiden advart mot sentralisering av politiet. Nå oppgir politiansatte i en ny spørreundersøkelse at politiet har blitt mindre tilgjengelig for folk, og mange oppgir at forebygging og beredskap blir dårligere. 80 prosent tror det forebyggende politiarbeidet blir enten dårlige eller samme som før på grunn av reformen. Er statsråden enig i at det er de politiansatte selv som er nærmest til å si om politireformen er god eller ikke? spør Enger Mehl.

Wara svarer at både politi, publikum og offer i straffesaker er viktige å lytte til.

– Vi må lytte til alle parter, men nok en gang så er det viktig å påpeke at det er for tidlig å felle en dom over politireformen allerede nå, sier justisministeren.