Foto: Norsk institutt for kulturminneforskning

Nå skal vi endelig få svaret på det forbløffende vikingfunnet i Halden

Det skal brukes kirurgisk arkeologi for å slå fast at skipet er intakt.

En hel verden ble forbløffet da undersøkelser viste at det som etter alt å dømme er et over tjue meter langt vikingskip, ligger begravet under et jorde på Jellestad i Halden kommune.

Ikke siden Oseberg-skipet ble funnet i 1903, har noen noen i verden gjort et tilsvarende funn.

Det spenningen nå knytter seg til er om det ligger et helt intakt, vikingskip bare et par meter under bakken, eller om bevegelser, fuktighet og oksygen har ødelagt det trolig over tusen år gamle treverket.

Nå skal vi få svaret

– Det var et møte mellom Østfold fylkeskommune, Riksantikvaren og Kulturhistorisk Museum like før jul, der det ble besluttet at vi skal gjøre forundersøkelser, sier professor i arkeologi ved Kulturhistorisk Museum, Frode Iversen.

Han sier videre at de nå er i en planleggingsfase for hvordan dette skal gjøres, men det som trolig er det best aktuelle, er å bruke såkalt kirurgisk arkeologi, der man går inn med instrumenter gjennom små kanalen, og henter ut materialprøver fra funnene.

Arkeologene mener de markerte områdene er interessante nok til å undersøkes nærmere. FOTO: Norsk institutt for kulturminneforskning
Arkeologene mener de markerte områdene er interessante nok til å undersøkes nærmere. FOTO: Norsk institutt for kulturminneforskning

– Dette kan skje allerede i mai, eller senere på sommeren, sier Iversen.

Et helt lite samfunn

Det har lenge vært kunnskap om at det trolig har vært en vikingbosetning i området, men det var først da Norsk Institutt for kulturminneforskning, NIKU, undersøkte bakken med såkalt Georadar i fjor sommer, at det åpenbarte seg avtegninger blant annet av flere langhus, gravplasser og altså et stort vikingskip sentralt plassert blant bygningene.

Både Riksantikvaren, som tar den endelige beslutningen om fullstendig utgraving, og ansvarlig statsråd, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, har uttalt seg i positive vendinger om en eventuell utgraving.

Verdenssensasjon

Professor Iversen ved Kulturhistorisk museum har tidligere sagt til TV 2 at mye tyder på at dette har vært en rik og står gård, der innflytelsesrike mennesker har bodd. Kanskje finnes det også en markedsplass, båthus og bryggeanlegg i tilknytning til storgården, som den gang lå ved sjøkanten.

Funnet har vakt oppsikt over hele verden, og har blitt omtalt av blant andre tyske medier, BBC, CNN, National Geographic og flere kinesiske medier.