Nekter for kynisk ulvespill

Slår tilbake mot Erna: – Hun kan ikke lenger gjemme seg

FAKKELTOG: – Nok er nok, sa Trygve Slagsvold Vedum på demonstrasjonen mot regjeringens rovdyrpolitikk.
FAKKELTOG: – Nok er nok, sa Trygve Slagsvold Vedum på demonstrasjonen mot regjeringens rovdyrpolitikk. Foto: Poppe, Cornelius
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum avviser at han driver et kynisk prosjekt. Nå ber han statsministeren komme til Stortinget.

Det er steile fronter i ulvedebatten, som igjen har blusset opp.

Fremst i krigen for ulvemotstanderne står Sp-lederen. I dette intervjuet med TV 2 forklarer Trygve Slagsvold Vedum hvorfor Senterpartiet bruker kraftig skyts i ulvesaken - til tross for at jerv og gaupe dreper flere årlig.

– Bjørn, jerv og gaupe har vi hatt i Norge hele tiden, mens ulv har det blitt rekordmye av de siste årene, sier Vedum.

– Det en en innavla gjeng med ulv. I Norge har vi ansvarsarter, som er spesielt truet og da kan man sette inn tiltak, men sørskandivaniske ulvestammene er ingen spesiell art. Det er en innavla gjeng med ulv. De er jo å regne som søsken alle sammen, fortsetter Sp-lederen.

Han avviser at regjeringen bevisst forsøker å opprettholde konfliktnivået. Til Dagbladet sa statsminister Erna Solberg denne uken at Vedum «driver et kynisk prosjekt».

– Det er helt reelle interesser. Det er ikke et kynisk maktspill. Det er klassisk politikk. Det er et ekte engasjement, og jeg representerer folk. Det er blitt et tydelig symbol på hvordan regjeringen overser lokale behov, sier Vedum.

– Den smertelige kjernen er at de ikke forholder seg til det Stortinget har vedtatt. Det er det som skaper sinne, sier han.

Han mener det er uforståelig at regjeringen legger opp til fortsatt vekst av ulvebestanden, når den alt er over bestandsmålet på 4–6 ulvekull i året.

– Klin umulig

Fakta om ulvestriden

  • Stortinget har vedtatt en avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv, den såkalte ulvesonen.
  • Innenfor området er det et vedtatt mål fra Stortinget om å ha fire til seks ungekull hvert år.
  • Regjeringens vedtok 17. desember å tillate ulvejakt innenfor skjermingssonen for første gang etter at denne ble etablert i 2004. Det dreier seg om inntil tre dyr i den såkalte Slettås-flokken. I alt 29 ulv ble vedtatt felt.
  • Rovviltnemndene hadde foreslått å skyte 43 ulver i årets lisensjakt, blant dem tre flokker innenfor ulvesonen.
  • Ulvemotstanderne reagerer på at antallet ulv vedtatt felt er lavere en anbefalingen fra rovviltnemnda, og mener det er nødvendig å avlive ulv i ulvesonen for å komme ned mot det bestandsmålet Stortinget har satt.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad sier Senterpartiet også fokuserer på jerv og bjørn, men at det ikke får like mye fokus.

– Vi snakker om alle problemstillingene rundt rovdyr, men det er ikke alt som får like mye oppmerksomhet, sier hun, og forteller at partiet har inne forslag i Stortinget på både bjørn og jerv.

– Tap av sau til rovvilt er halvvert? Da fungerer vel regjeringens politikk?

– Da må du ta det i betraktning at det nesten ikke er sau igjen i de områdene som har mye rovdyr. De har sluttet med saubruk der, sier Arnstad.

– Vi var imot ulvesonen, men stortingsflertallet vedtok at det skal være ulv og beitebruk sammen, men det er klin umulig i praksis, sier Vedum.

Han sier folk i distriktene mister mulighetene til å leve som de gjorde før.

– Hvis man tenker teoretisk, kan man tenke at man deler det inn i området med ulv og sau, men det er jo folk som bor der. Som ikke lenger får brukt naturressursene og utmarka. Folk som har jaktet elg og solgt jaktrettigheter har mistet det også. Mange i ulvesonen føler storsamfunnet sier de bare skal akseptere at de skal ha problemet, sier Vedum.

Arnstad mener vi er på vei mot et ulvereservat.

– Når den statistikken blir enda mer redusert har du fullført reservattankegangen. Vi er på vei mot ulvereservat, men ingen tør å erkjenne det. Tallene bekrefter det, sier Sp-toppen.

MER ULV: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad innser at det ikke blir slik de vil denne vinteren, men varsler mer bråk neste høst. Foto: Mads Fremstad/ TV 2
MER ULV: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad innser at det ikke blir slik de vil denne vinteren, men varsler mer bråk neste høst. Foto: Mads Fremstad/ TV 2

Krever Ernas forklaring

Nå mener de situasjonen er så anspent og uavklart at de krever statsminister til Stortinget.

– Erna kan ikke gjemme seg lenger. Nå må hun gi et svar til folket, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

17. desember sendte Sp-lederen og Jonas Gahr Støre et brev til Statsministerens kontor hvor de ber statsministeren en redegjørelse på hvorfor regjeringen bryter Stortingets vedtak.

Så langt har de ikke fått respons.

– Det er en selvfølge at statsministeren kommer til Stortinget og redegjør for dette. Hun ber se den uroen som er, sier Vedum.

– Demonstrasjonen foran Stortinget i går hadde flere deltakere enn Venstre har medlemmer, legger han til.

Senterparti-duoen refser Høyre og Fremskrittspartiet for å la Venstre definere rodvdyrpolitikken.

– Venstre sitter alene i miljødepartementet og definerer makten.​ Stortinget har hatt en grundig runde og tatt inn de fremste ekspertene på Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, og de har sagt det ikke er noe i veien for å nå det bestandmålet Stortinget har satt. Departementet har tolket lovverket altfor snevert, sier Arnstad.

De mener det handler om manglende politisk vilje.

– Dette er politilkk. Ola Elvestuen har hele veien ønsket et høyere bestandstall, sier Vedum.

Nå forventer de at Fremskrittspartiet jobber for å få bestandsmålet inn i regjeringserklæringen.

– Vi forventer at det blir krystallklare formuleringer i regjeringsforhandlingene. Det skal stå at man nå målet 4-6 ulvekull i året. Slik regjeringen nå tolker lovverket så vil man aldri nå det. Hvis regjeringen mener man skal nå det, må man bare iverksette de tiltakene, sier Vedum.

TV 2 har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som sier henvendelsen er sendt til Klima- og miljødepartementet som har det konstitusjonelle ansvaret.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook