ULVEKRIGEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som har ansvar for rovdyrpolitikken, mener Senterpartiet bevisst holder konfliktnivået oppe i ulvesaken.
ULVEKRIGEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som har ansvar for rovdyrpolitikken, mener Senterpartiet bevisst holder konfliktnivået oppe i ulvesaken. Foto: Berg-rusten, Ole

ulveminister Ola Elvestuen:

– Situasjonen er ikke så dramatisk

Ola Elvestuen (V) får hard medfart fra ulvemotstandere landet rundt. Nå slår han tilbake og mener Senterpartiet bevisst forsøker å opprettholde konfliktnivået.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere tusen demonstranter fra Bygde-Norge uttrykte sin misnøye med regjeringens ulvepolitikk mandag.

– Situasjonen er ikke så dramatisk som den fremstilles, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til TV 2.

– For de bøndene som rammes av store tap av sau til rovvilt, er selvsagt situasjonen vanskelig og her vil vi følge opp. Men generelt går det bra i landbruket og skogsdriften. Du har økt aktivitet i Distrikts-Norge. Senterpartiet svartmaler situasjonen, fortsetter han.

Han mener regjeringens rovdyrpolitikk fungerer, og mener tall fra Miljødirektoratet beviser det.

Tap av sau til rovvilt er mer enn halvert i siden toppåret 2007. I fjor ble det erstattet 15.000 sauer og lam mot nærmere 40.000 for elleve år siden, ifølge tall NTB har fått fra direktoratet.

– Tallene over tap av sau til rovvilt viser at vi har en politikk som virker. Målet om at vi skal ha de store rovdyrene i rovviltprioriterte områder og samtidig ha beiteprioriterte områder har gjort at tapstallene har gått ned, sier Elvestuen.

Refser Senterpartiet

Han mener Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum svartmaler situasjonen.

– Tapstallene går ned og det er mer sau på beitet enn for en del år siden. Senterpartiet er med på å bygge oppunder konflikten. Det er stor konflikt rundt få dyr, sier Venstre-statsråden.

Til tross for at ulv som utløser de tøffeste debattene, viser tallene fra Miljødirektorater at det er Jerv og Gaupe som tar flest sau. Til sammenlikning tok Jerv over dobbelt så mange sau og lam som ulv i 2018.

Færre sau tatt av rovvilt

Tap av sau til rovvilt er mer enn halvert i siden toppåret 2007.

I fjor ble det erstattet 15.000 sauer og lam mot nærmere 40.000 for elleve år siden.

Antall erstatninger for sau og lam tatt av ulv var i 2018 2.607, noe som var mer enn 2007, da tallet var 2.388.

Jerv tok i 2018 5.510 sau og lam.

Kilde: NTB

Han forstår frustrasjonen hos de som mister ulv, men retter samtidig pekefingeren mot Senterpartiet.

– Ulv får mye oppmerksomhet og det er et høyt konfliktnivå. Senterpartiet forsøker å opprettholde det konfliktnivået. Det som er viktig for meg er at dette er en forvaltning der vi skal oppnå noen mål og legge til rette for landbruksnæringen.

Derfor er det ulvebråk

Bakgrunnen for misnøyen er blant annet at regjeringen i desember valgte å sette til side anbefalingene fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen. I stedet bestemte regjeringen at kun tre ulv fra Slettås-flokken skal felles innenfor ulvesonen, og at det skal felles 29 ulv totalt.

Dermed kommer man ikke ned på nivået om at bestanden skal ligge mellom 4-6 ynglinger årlig.

– Naturmangfoldloven stiller juridiske krav, hensynet til bestandsmålet alene er ikke grunn til felling. Vi forsøker å ligge så nært bestandsmålet som mulig, men vi må holde oss innenfor våre juridiske forpliktelser, sier Elvestuen.

– Hvordan få ned konfliktnivået?

– Vi har og må fortsatt ha en effektiv forvaltning. Vi er opptatt av å ha et tydelig skille mellom det som er beiteprioriterte og rovdyrprioriterte områder.

– Vil du ha mer ulv i Norge?

– Jeg forholder meg til Stortinget.

– Men du må forholde deg til det partiet ditt ønsker i regjeringsforhandlingene?

– Vi hadde et annet bestandsmål da dette var oppe i Stortinget sist, men jeg forholdet meg til vedtakene som er gjort i Stortinget. Venstre hadde et bestandsmål som var 8-12, sier Elvestuen.